Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.48 M
  • Lần download: 41 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng
  • Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng
  • Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng
  • Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng
  • Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng

Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.48 M Lần download: 41 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến mội người thư viện Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng : => http://khongphaixoan, kế tiếp là blogspot, ý nữa com một _BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG_ Bài 1: Ngày 17/7/2007, khách hàng N tới gởi hà tằn hà tiện định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ, bên cạnh đó Lãi suất 0, cho biết thêm 68% trên một tháng, bên cạnh đó Xử lý kế toán trong các trường hợp sau: a) Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ hà tằn hà tiện tới để tất toán, ý nữa b) Ngày 20/9/2007, khách hàng tới rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất là 0, bên cạnh đó 2%/tháng, nói thêm Giải - Số tiền khách hàng thực tế gởi vào ngân hàng là: 150 / (1+ 3 * 0, ý nữa 68%) = 147, nói thêm là 001176 triệu đồng - Như vậy, số tiền lãi mà khách hàng đã được nhận trước là: 150 - 147

Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng

Tải tài liệu Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài tập định khoản Kế toán ngân hàng của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

_BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG_
Bài 1: Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150
triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử kế toán trong những trường
hợp sau:
a) Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán.
b) Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất
0.2%/tháng.
Giải
- Số tiền khách hàng thực tế gửi vào ngân hàng là:
150 / (1+ 3 * 0.68%) = 147.001176 triệu đồng
- Như vậy, số tiền lãi mà khách hàng đã được nhận trước là:
150 - 147.0012 = 2.9988 triệu đồng
Nợ 1011
: 147.001176 triệu đồng
Nợ 388
: 2.9988 triệu đồng
Có 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng
- Hàng tháng, phân bổ lãi vào chi phí:
Nợ 801
: 0.9996 triệu đồng
Có 388 : 0.9996 triệu đồng
a) Trường hợp khách hàng đến rút tiền đúng kỳ hạn:
Nợ 4232.3 tháng.N
:150 triệu đồng
Có 1011
:150 triệu đồng
b) Trường hợp khách hàng rút trước hạn:
Khi đó ngân hàng sẽ tính lãi không kỳ hạn trên số tiền thực tế gửi vào. (từ 17/7/2007 đến
20/9/2007: 65 ngày)
- Số tiền lãi là:
147.0012 * 0.2% * 65 / 30 = 0.637 triệu đồng
- Số tiền khách hàng nhận được vào ngày 20/9/2007 là:
150 + 0.637 - 2.9988 = 147.6382 triệu đồng
Ở đây, ta thấy xảy ra hai trường hợp:
=> http://khongphaixoan.blogspot.com
1
1) Nếu tại thời điểm này, Ngân hàng đã phân bổ lãi vào chi phí cả 3 tháng, như vậy, ta hạch
toán ngược lại để làm giảm chi phí.
Nợ 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng
Có 1011
:147.6382 triệu đồng
Có 801
:2.3618 triệu đồng (2.9988-0.637)
2) Nếu ngân hàng mi chphân bổ lãi vào chi phí trong 2 tháng đầu. Lúc này, tài khon 801
đang có số dư nợ là 0.9996 * 2 =1.9992 triệu đồng, và tài khon 388 có số dư nợ là 0.9996 triu
đồng.
Ta hạch toán như sau:
Nợ 4232.3 tháng.N : 150 triệu đồng
Có 1011
: 147.6382 triệu đồng
Có 801
: 1.3622 triệu đồng (1.9992-0.637)
Có 388
: 0.9996 triệu đồng
Bài 2: KH M vay 2000 lượng vàng trong 3 tháng. GV ti thời điểm hin ti 12,5
trđ/lượng. Tr lãi t TKTGTT vào cui k. LS: 0,5%/tháng. GV vào CK 11 trđ/ lượng.
NH tính lãi d thu vi mức giá 13trđ/ lượng.
Gii
Khi cho khách hàng vay:
N2141.M : 25 000 triệu đồng
Có 1051
: 25 000 triệu đồng
Ngân hàng dthu lãi tng tháng:
- Tháng thI:
N3942
: 130 triệu đồng
Có 702
: 130 triệu đồng
- Tháng thII:
N3942
: 130 triệu đồng
Có 702
: 130 triệu đồng
- Tháng thIII:
N3942
: 130 triệu đồng
Có 702
: 130 triệu đồng
=> http://khongphaixoan.blogspot.com
2
Tng lãi dthu:
130 tr x 3th = 390 triệu đồng.
Lãi thc thu:
2000 x 11tr x 0,5% x 3 = 330triệu đồng.
KH trngc:
N1051
:
22 000 triệu đồng (2000 x 11)
N632
:
3 000 triệu đồng (2000 x 1,5)
Có 2141.M
: 25 000 triệu đồng
KH trlãi:
- N4211 : 330 triệu đồng
Có 3942 : 330 triệu đồng
- N702
: 60 triệu đồng
Có 3942 : 60 triệu đồng
Bài 3: Tại 1 NH X, doanh nghiệp A hạn mức tín dụng trong quý 3/2007 500 trđ.
Trong quý 3/2007 các nghiệp vụ:
7/7/07: DN A đến rút tiền vay 150trđ nợ: 150trđ HMTD còn: 350trđ.
25/7/07: DN A đến rút tiếp 150trđ nợ: 300trđ HMTD còn: 200trđ.
31/7/07: DN A trích toài khoản tiền gửi của mình tại NH X để trả lãi
15/8/07: DN A đến rút tiếp 200trđ nợ: 500trđ HMTD còn: 0đ.
31/8/07: do làm ăn lãi nên
DN A đem tiền mặt lại NH X để trả hết lãi trong
tháng 8 trả luôn nợ gốc.
(Vì đây hình thức cho vay theo HMTD nên NH X quy định
DN A phải trả lãi hàng
tháng). Cho biết lãi suất 1.5%/tháng.
Giải
Ta có thể hạch toán các nghiệp vụ trên tại NH X như sau:
Ngày 7/7:
Nợ 2111.DN A
: 150 triệu đồng
Có 1011
: 150 triệu đồng
Ngày 25/7:
Nợ 2111.DN A
: 150 triệu đồng
Có 1011
: 150 triệu đồng
=> http://khongphaixoan.blogspot.com
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí