Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi Anh Văn chuyên ngành Ngân hàng

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Lần download: 44 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Đề thi Anh Văn chuyên ngành Ngân hàng

Loại tài liệu : .pdf Lần download: 44 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến bạn đọc thư viện Đề thi Anh Văn chuyên ngành Ngân hàng : ĐỀ SỐ1 SECTION 1: Language usage một, ý nữa In the long term ………, ngoài ra is due toincrease in the price of raw materials, bên cạnh đó This is the situation where prices rise to keepup with increased production cost, cho biết thêm a, ý nữa devaluation b, thêm nữa inflation c, cho biết thêm recession d, nói thêm crisis hai, ý nữa In a accordance with our usual terms, payment will be by …………This is a letter from a bank authorizing payment of a certain sum to a person or a company, cho biết thêm a, ý nữa cheque b, ngoài ra banker’s draft c, ngoài ra letter of credit d, cho biết thêm cash on delivery 3, nói thêm We enclose our………, ngoài ra , which is a formal request for payment a, ngoài ra receipt b, nói thêm là quotation c, cho biết thêm commercial invoice d, cho biết thêm bill of lading 4, thêm nữa The indu

ĐỀ SỐ1 SECTION 1: Language usage 1. In the long term ……….is due toincrease in the price of raw materials. This is the situation where prices rise to keepup with increased production cost. a. devaluation b. inflation c. recession d. crisis 2. In a accordance with our usual terms, payment will be by …………This is a letter from a bank authorizing payment of a certain sum to a person or a company. a. cheque b. banker’s draft c. letter of credit d. cash on delivery 3. We enclose our……….., which is a formal request for payment a. receipt b. quotation c. commercial invoice d. bill of lading 4. The industry and constrution ………..is facing difficulties due to low efficiency and competitiveness. a. set b. sector c. section d. part 5. It is complained that the Telephone and Post Communicatios Company is operating in a very favourable environment without any a. monopoly b. fluctuation c. promotion d. competition 6. We are proud of the very high level of services we offer and are accustomed to organizing conferences ………..two thousand delegates. a. out of to b. of up to c. from up to d. up from to 7. Sofitel Plaza Hotel has an excellent range of facilities and no doubt you will be aware ……the fact that the local area isrich in cultural interest. a. for b. to c. of d. about 8. When we receive your bank confirmation of L/C, your order will be made ……..

Tải tài liệu Đề thi Anh Văn chuyên ngành Ngân hàng miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi Anh Văn chuyên ngành Ngân hàng của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí