Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài tập kinh tế vi mô có kèm bài giải

 • Loại tài liệu : .doc
 • Dung lượng:0.38 M
 • Lần download: 664 lần
 • Chi phí: Miễn phí, download free

Bài tập kinh tế vi mô có kèm bài giải

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.38 M Lần download: 664 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến bạn đọc thư viện Bài tập kinh tế vi mô có kèm bài giải : Tài liệu của Viện Đại học Mở Hà Nội Tài liệu bao gồm các bài tập môn Kinh tế vi mô, có kèm bài giải, phù hợp cho sinh viên cần ôn luyện thi tự luận môn học này

Tài liệu của Viện Đại học Mở Hà Nội Tài liệu bao gồm những bài tập môn Kinh tế vi mô, có kèm bài giải, thích hợp cho sinh viên cần ôn luyện thi tự luận môn học này.

Tải tài liệu Bài tập kinh tế vi mô có kèm bài giải miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài tập kinh tế vi mô có kèm bài giải của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

 

 

Bài 1: Trong nhng năm 2005, sn xut đưng M: 11,4 t pao; tiêu ng 17,8 t pao; giá c M 22 xu/pao; giá c thế gii 8,5 xu/pao nhng giá c và s lưng y có h s co dãn ca cu và cung là Ed = -0,2; Es = 1,54.

Yêu cu:

 1. Xác đnh phương trình đưng cung và đưng cu v đưng trên th trưng M. Xác đnh giá c cân bng đưng trên th trưng M.
 2. Đ đm bo li ích ca ngành đưng, chính ph đưa ra mc hn ngch nhp khu là 6,4 t pao. Hãy xác đnh s thay đi trong thng dư ca ngưi tiêu dung, ca ngưi sn xut, ca Chính ph, và s thay đi trong phúc li xã hi.
 3. Nếu gi s chính ph đánh thuế nhp khu 13,5 xu/pao. Điu này tác đng đến li ích ca mi thành viên ra sao? So sánh vi trưng hp hn ngch, theo bn chính ph nên áp dng bin pháp gì?

Bài giải

Qs = 11,4 tỷ pao

Qd = 17,8 tỷ pao

P = 22 xu/pao

PTG = 805 xu/pao

Ed = -0,2

Es = 1,54

1. Phương trình đường cung, đường cầu? Pcb?

Ta có: phương trình đường cung, đường cầu có dạng như sau:

 QS = aP + b

 QD = cP + d

Ta lại có công thức tính độ co dãn cung, cầu:

 ES = (P/QS).(Q/P)

 ED = (P/QD). (Q/P)

Trong đó: Q/P là sự thay đổi lượng cung hoặc cầu gây ra bởi thay đổi về giá, từ đó, ta có Q/P là hệ số gốc của phương trình đường cung, đường cầu

    ES = a.(P/QS)

ED = c. (P/QD)

    a = (ES.QS)/P

             c = (ED.QD)/P

      a = (1,54 x 11,4)/22 = 0,798

   c = (-0,2 x 17,8)/22 = - 0,162


Thay vào phương trình đường cung, đường cầu tính b,d

 QS = aP + b

 QD = cP + d

    b = QS – aP

d = QD - cP

    b = 11,4 – (0,798 x 22) = - 6,156

d = 17,8 + (0,162 x 22) = 21,364

Thay các hệ số a,b,c,d vừa tìm được, ta có phương trình đường cung và cầu về đường trên thị trường Mỹ như sau:

 QS = 0,798P – 6,156

 QD = -0,162P + 21,364

Khi thị trường cân bằng, thì lượng cung và lượng cầu bằng nhau

    QS = QD

    0,798PO – 6,156 = -0,162PO + 21,364

    0,96PO         =  27,52

            PO       =  28,67

        QO      = 16,72

 

2. Số thay đi trong thng dư ca ngưi tiêu dùng, ca ngưi sn xut, ca Chính ph, và s thay đi trong phúc li xã hi.

Quota = 6,4

Do P = 22 < PTG = 8,5 => người tiêu dùng có xu hướng tiêu dùng hàng nhập khẩu, nếu chính phủ không hạn chế nhập khẩu. Để ngăn chặn nhập khẩu chính phủ đặt quota nhập khẩu với mức 6,4 tỷ pao. Khi đó phương trình đường cung thay đổi như sau:

 QS’ = QS + quota

         = 0,798P -6,156 + 6,4

 QS’ = 0,798P + 0,244

Khi có quota, phương trình đường cung thay đổi => điểm cân bằng thị trường thay đổi.              QS’ =QD

                  0,798 P + 0,244  = -0,162P + 21,364

    0,96P  = 21,12

            P    = 22

        Q   =      17,8


 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thặng dư :

- Tổn thất của người tiêu dùng :

với :

              a = ½ ( 11.4 + 0.627 )x 13.5  = 81.18

              b = ½ x ( 10.773 x 13.5 ) = 72.72

              c = ½ x ( 6.4x 13.5 ) = 43.2

              d = c = 43.2

              f = ½ x ( 2.187 x 13.5 ) = 14.76     

=> CS = - 255,06      

Thặng dư nhà sản xuất tăng :

Nhà nhập khẩu ( có hạn ngạch ) được lợi : c + d = 43.2 x 2 = 86.4

Tổn thất xã hội :

=> NW = - 87,48

3. Thuế nhp khu 13,5 xu/pao. Lợi ích ca mi thành viên ra sao? So sánh vi trưng hp hn ngch, theo bn chính ph nên áp dng bin pháp gì?

Mức thuế nhập khẩu 13,5 xu/pao, ảnh hưởng đến giá ca số lượng nhập khẩu, làm cho giá tăng từ 8,5 lên 8,5 + 13,5 = 22 xu/pao (bằng với giá cân bằng khi áp dụng hạn ngạch nhập khẩu ở câu 2)

Với mức thuế nhập khẩu là 13.5 xu/pao, mức giá tăng và thặng dư tiêu dùng giảm :

với a = 81.18

      b = 72.72

      c = 6.4 x 13.5 = 86.4

      d = 14.76

Thặng dư sản xuất tăng :

Chính phủ được lợi : c = 86.4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi chính phủ đánh thuế nhập khẩu thì tác động cũng giống như trường hợp trên. Tuy nhiên nếu như trên chính phủ bị thiệt hại phần diện tích hình c +d do thuộc về những nhà nhập khẩu thì ở trường hợp này chính phủ được thêm một khoản lợi từ việc đánh thuế nhập khẩu ( hình c + d ). Tổn thất xã hội vẫn là 87,487

 

* So sánh hai trường hợp :

Những thay đổi trong thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất là như nhau dưới tác động của hạn ngạch và của thuế quan. Tuy nhiên nếu đánh thuế nhập khẩu chính phủ sẽ thu được lợi ích từ thuế. Thu nhập này có thể được phân phối lại trong nền kinh tế ( ví dụ như giảm thuế, trợ cấp ...). Vì thế chính phủ sẽ chọn cách đánh thuế nhập khẩu bởi vì tổn thất xã hội không đổi nhưng chính phủ được lợi thêm một khoản từ thuế nhập khẩu.


Bài 2: Th trưng v lúa go Vit Nam đưc cho như sau:

-         Trong năm 2002, sn lưng sn xut đưc là 34 triu tn lúa, đưc bán vi giá 2.000 đ/kg cho c th trưng trong nưc và xut khu; mc tiêu th trong nưc là 31 triu tn.

-         Trong năm 2003, sn lưng sn xut đưc là 35 triu tn lúa, đưc bán vi giá 2.200 đ/kg cho c th trưng trong nưc và xut khu, mc tiêu th trong nưc là 29 triu tn.

Gi s đưng cung và đưng cu v lúa go ca Vit Nam là đưng thng, đơn v tính trong các phương trình đưng cung và cu đưc cho là Q tính theo triu tn lúa; P đưc tính là 1000 đng/kg.

 1. Hãy xác đnh h s co dãn ca đưng cung và cu tương ng vi 2 năm nói trên.
 2. Xây dng phương trình đưng cung và đưng cu lúa go ca Vit Nam.
 3. Trong năm 2003, nếu chính ph thc hin chính sách tr cp xut khu là 300 đ/kg lúa, hãy xác đnh s thay đi trong thng dư ca ngưi tiêu dùng, ca ngưi sn xut, ca chính ph và phúc li xã hi trong trưng hp này.
 4. Trong năm 2003, nếu bây gi chính ph áp dng hn ngch xut khu là 2 triu tn lúa mi năm, mc giá và sn lưng tiêu th và sn xut trong nưc thay đi như thế nào? Li ích ca mi thành viên thay đi ra sao?
 5. Trong năm 2003, gi đnh chính ph áp dng mc thuế xut khu là 5% giá xut khu, điu này làm cho giá c trong nưc thay đi ra sao? S thay đi trong thng dư ca mi thành viên s như thế nào?
 6. Theo các bn, gia vic đánh thuế xut khu và áp dng quota xut khu, gii pháp nào nên đưc la chn.

Bài giải

 

P

QS

QD

2002

2

34

31

2003

2,2

35

29

 

1. c đnh h s co dãn ca đưng cung và cu tương ng vi 2 năm nói trên.

Hệ số co dãn cung cầu được tính theo công thức:

              ES = (P/Q) x (QS/P)

              ED = (P/Q) x (QD/P)

Vì ta xét thị trường trong 2 năm liên tiếp nên P,Q trong công thức tính độ co dãn cung cầu là P,Q bình quân.

              ES = (2,1/34,5) x [(35 – 34)/(2,2 – 2)] = 0,3

              ED = (2,1/30) x [(29 – 31)/(2,2 – 2)] = 0,7

2. Xây dng phương trình đưng cung và đưng cu lúa go ca Vit Nam.

Ta có :

              QS = aP + b

              QD = cP + d

Trong đó: a = QS/P = (35 – 34) / (2,2 – 2) = 5

                     b = QD/P = (29 -31) / (2,2 – 2) = -10

Ta có: QS = aP + b

    b = QS – aP = 34 – 5.2 = 24

và       QD = cP + d

    d = QD – cP = 31 +10.2 = 51

Phương trình đường cung, đường cầu lúa gạo ở Việt Nam có dạng:

QS = 5P + 24

QD = -10P + 51

 

3. tr cp xut khu là 300 đ/kg lúa, xác đnh s thay đi trong thng dư ca ngưi tiêu dùng, ca ngưi sn xut, ca chính ph và phúc li xã hi

Khi thực hiện trợ cấp xuất khẩu, thì:

              PD1 = PS1 – 0,3

Tại điểm cân bằng: QD1 = QS1

 

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí