Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tìm hiểu Microsoft PowerPoint 2007

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.50 M
  • Lần download: 10 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Tìm hiểu Microsoft PowerPoint 2007
  • Tìm hiểu Microsoft PowerPoint 2007
  • Tìm hiểu Microsoft PowerPoint 2007
  • Tìm hiểu Microsoft PowerPoint 2007
  • Tìm hiểu Microsoft PowerPoint 2007

Tìm hiểu Microsoft PowerPoint 2007

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.50 M Lần download: 10 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến các bạn tài liệu Tìm hiểu Microsoft PowerPoint 2007 : MỤC LỤC PHẦN I: CÁCH TẠO BÀI THUYẾT TRÌNH ĐƠN GIẢN , bên cạnh đó năm một, cho biết thêm Làm quen nhanh với PowerPoint 2007 , cho biết thêm năm a, bên cạnh đó Làm quen với giao diện mới, Ribbon , nói thêm là năm b, tiếp theo là Tìm hiểu về thư viện (Gallery) , cho biết thêm sáu c, nói thêm Khám phá các chức năng khác ko hiện trên Ribbon , kế tiếp là sáu d, ý nữa Sử dụng Quick Access Toolbar

MỤC LỤC PHẦN I: CÁCH TẠO BÀI THUYẾT TRÌNH ĐƠN GIẢN .......................................... 5 1. Làm quen nhanh với PowerPoint 2007 ................................................................... 5 a. Làm quen với giao diện mới, Ribbon .................................................................. 5 b. Tìm hiểu về thư viện (Gallery) ............................................................................ 6 c. Khám phá những chức năng khác không hiện trên Ribbon ................................. 6 d. Sử dụng Quick Access Toolbar ........................................................................... 7 e. Thay đổi góc nhìn cho bài thuyết trình ................................................................ 7 f. Phím tắt của PowerPoint 2007 ............................................................................. 7 2. Các thao tác cơ bản ................................................................................................. 8 a. Tìm hiểu về workspace (không gian làm việc) .................................................... 9 b. Thêm slide mới vào bài thuyết trình .................................................................... 9 c. Chọn kiểu dàn trang (layout) cho slide .............................................................. 10 d. Nhập nội dung văn bản vào slide ....................................................................... 10 e. Chèn slide từ một bài thuyết trình khác ............................................................. 11 f. Tạo ra những ghi chú cho người thuyết trình (speaker notes) ........................... 12 g. Các mẫu thiết kế theo chủ đề (Themes) ............................................................. 12 h. Các mẫu thiết kế theo chủ đề (Themes) ............................................................. 13 i. Cách chèn hình ảnh hoặc những thành phần khác .............................................. 13 j. Cách chèn hình ảnh hoặc những thành phần khác bằng Tab Insert ................... 14 k. Chỉnh sửa slide ................................................................................................... 15 l. Sắp xếp nội dung slide ........................................................................................ 15 PHẦN II: CÁCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ VÀ BẢNG BIỂU ......................... 17 1. Sử dụng hiệu ứng đồ họa với SmartArt ................................................................ 17 a. Tạo đồ họa SmartArt .......................................................................................... 17 b. Blank Graphic: Phương pháp thứ nhất .............................................................. 17 c. Blank Graphic: Phương pháp thứ hai ................................................................. 18 d. Thêm nội dung text vào đồ họa ......................................................................... 18 e. Cách thể hiện nội dung văn bản (text) vào các hình đồ họa .............................. 19 2. Tạo trình diễn chuyên nghiệp với slide đồ họa ..................................................... 20 ......

Tải tài liệu Tìm hiểu Microsoft PowerPoint 2007 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tìm hiểu Microsoft PowerPoint 2007 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

GIÁOTRÌNH
Tìm hiu Microsoft Office 2007
Tìm hiu Microsoft Powerpoint 2007
LÊ VĂN HIẾU
2009
V I T
N A M
Tìm hiu Microsoft Office 2007 - Tp 3:Tìm hiu MS Powerpoint 2007
MC LC
PHN I: CÁCH TO BÀI THUYẾT TRÌNH ĐƠN GIẢN..........................................5
1. Làm quen nhanh vi PowerPoint 2007...................................................................5
a. Làm quen vi giao din mi, Ribbon ..................................................................5
b. Tìm hiu về thư viện (Gallery)............................................................................6
c. Khám phá nhng chức năng khác không hiện trên Ribbon.................................6
d. Sdng Quick Access Toolbar...........................................................................7
e. Thay đổi góc nhìn cho bài thuyết trình................................................................7
f. Phím tt ca PowerPoint 2007 .............................................................................7
2. Các thao tác cơ bản .................................................................................................8
a. Tìm hiu vworkspace (không gian làm vic)....................................................9
b. Thêm slide mi vào bài thuyết trình....................................................................9
c. Chn kiu dàn trang (layout) cho slide..............................................................10
d. Nhp nội dung văn bản vào slide.......................................................................10
e. Chèn slide tmt bài thuyết trình khác.............................................................11
f. To ra những ghi chú cho người thuyết trình (speaker notes) ...........................12
g. Các mu thiết kế theo chủ đề (Themes).............................................................12
h. Các mu thiết kế theo chủ đề (Themes).............................................................13
i. Cách chèn hình nh hoc nhng thành phn khác..............................................13
j. Cách chèn hình nh hoc nhng thành phn khác bng Tab Insert ...................14
k. Chnh sa slide...................................................................................................15
l. Sp xếp ni dung slide........................................................................................15
PHN II: CÁCH SDNG BIỂU ĐỒ, ĐỒ THVÀ BNG BIU .........................17
1. Sdng hiu ứng đồ ha vi SmartArt ................................................................17
a. Tạo đồ ha SmartArt..........................................................................................17
b. Blank Graphic: Phương pháp thứ nht ..............................................................17
c. Blank Graphic: Phương pháp thứ hai.................................................................18
d. Thêm nội dung text vào đồ ha .........................................................................18
e. Cách thhin nội dung văn bản (text) vào các hình đồ ha..............................19
2. To trình din chuyên nghip với slide đồ ha.....................................................20
Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com
2
Tìm hiu Microsoft Office 2007 - Tp 3:Tìm hiu MS Powerpoint 2007
a. Chủ đề bài thuyết trình: kiến thức căn bản vmu slide...................................21
b. Mu SmartArt: Ví d1......................................................................................21
c. Mu SmartArt: Ví d2......................................................................................22
d. Thay đổi màu sc cho mu (style).....................................................................22
e. Tìm hiu thêm vshape (hình dng)..................................................................23
f. Tìm hiu thêm vmẫu cho văn bản (text style).................................................23
g. Cp nht mt biểu đồ cũ....................................................................................24
PHẦN III: THÊM ÂM THANH HOẶC LỜI THOẠI.................................................26
1.Chơi một file âm thanh...........................................................................................26
a. Chèn âm thanh bng cách sdng tab Insert ....................................................26
b. Chèn âm thanh bng cách sdng Slide Placeholder.......................................27
c. Bắt đầu chơi âm thanh........................................................................................27
d. Chơi âm thanh trên Slide...................................................................................28
e. Thiết lp thi gian cho âm thanh ngng............................................................28
f. Thay đổi cách âm thanh bắt đầu.........................................................................29
g. Cài đặt phương thức kích hot (trigger) âm thanh trên slide.............................30
h. File âm thanh ca bn liên kết hay được nhúng................................................30
i. Làm thế nào để thc hin các file liên kết..........................................................31
2. Chơi âm thanh từ đĩa CD ......................................................................................32
PHẦN IV: ĐỊNH DNG BÀI THUYT TRÌNH.......................................................34
1. Cá nhân hóa định dng bài thuyết trình ................................................................34
a. Chọn theme để phc vụ cho định dng thuyết trình ca bn.............................34
b. Các thành phn ca mt theme..........................................................................34
c. Thay đổi hoc tùy biến theme............................................................................35
d. Tùy biến màu sc theme ....................................................................................35
e. Thay đổi màu nn ca slide ...............................................................................36
f. Sdng mt hình nh làm hình nn cho slide...................................................37
g. Làm mờ ảnh nn ca slide.................................................................................37
h. Lưu trữ file vi mt theme mi.........................................................................38
2. Khám phá sc mnh ca Custom layout...............................................................38
a. Sc mnh ca layout..........................................................................................38
Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí