Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi Kinh tế vĩ mô thầy Minh ĐH Ngân hàng

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.11 M
  • Lần download: 36 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề thi Kinh tế vĩ mô thầy Minh ĐH Ngân hàng

Đề thi Kinh tế vĩ mô thầy Minh ĐH Ngân hàng

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.11 M Lần download: 36 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến mội người tài liệu Đề thi Kinh tế vĩ mô thầy Minh ĐH Ngân hàng : ĐỀ THI MÔN KINH TẾ VĨ MÔ Thời gian làm bài: 80 phút SINH VIÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU một TỜ A4 I, nói thêm Lý thuyết 1/ Cán cân thanh toán 5 2006 của nhà nước A là thăng bằng, ngoài ra Nếu 5 2007, đầu tư của nước ngoài vào trong nước tăng 1800 triệu USD và doanh nghiệp tăng nhập cảng máy móc 2500 triệu USD thì cán cân thanh toán đổi thay như thế nào, tiếp theo là Theo cơ chế thả nổi thì tỷ giá ăn năn đoái đổi thay ra sao, thêm nữa Muốn duy trì tỷ giá như cũ thì NHTW phải can thiệp vào thị trường ngoại ăn năn như thế nào, kế tiếp là Vẽ đồ thì tất cả những diễn biến trên, thêm nữa 2/ Khi đồng tiền của một nhà nước tăng giá trị quốc tế thì ảnh hưởng tới xuất nhập kh

Đề thi Kinh tế vĩ mô thầy Minh ĐH Ngân hàng

Tải tài liệu Đề thi Kinh tế vĩ mô thầy Minh ĐH Ngân hàng miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi Kinh tế vĩ mô thầy Minh ĐH Ngân hàng của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ĐỀ THI MÔN KINH T
Thi gian làm bài: 80 phút
SINH VIÊN ĐƯỢC S DNG TÀI LIU 1 T A4
I. thuyết
1/ Cán cân thanh toán năm 2006 của quc gia A là cân bng. Nếu năm 2007, đầu tư của nước
ngoài vào trong nước tăng 1800 triệu USD và doanh nghiệp tăng nhập khu máy móc 2500 triu
USD thì cán cân thanh toán thay đổi như thế nào. Theo cơ chế thni thì tgiá hối đoái thay đổi
ra sao. Mun duy trì tỷ giá như cũ thì NHTW phải can thip vào thị trường ngoi hối như thế
nào. Vẽ đồ thì tt ccác din biến trên.
2/ Khi đồng tin ca 1 quốc gia tăng giá trị quc tế thì ảnh hưởng đến xut nhp khu ca quc
gia đó như thế nào. Cho ví dcth.
II. Bài tp
Cho các sliu sau:
Co = 124
Io = 70
To = 100
Mo = 140
Go = 1060
Xo= 550
MPS = 0,2
MPI = 0,12
MPT = 0,2
MPM = 0,09
Yp = 4580
a) Xây dng các hàm sC, S, I, T, G, X, M. Cho biết ý nghĩa hệ sMPS, MPM.
b) Tính Y, Yd, C, S.
c) Nhn xét tình trng tht nghiệp, các cân ngân sách, cán cân thương mại.
d) NHTW bán trái phiếu kho bạc làm đầu tư thay đổi 38, tiết kiệm thay đổi 28. Nhn xét tác
động của chính sách này đối vi nu kinh tế ( SLQG, mc nhân dng).
e) Tcâu d, mun Y = Yp thì chính phsdng chính sách thuế như thế nào?
f) Thay câu e, mun Y = Yp thì xut khu thay đổi như thế nào?

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí