Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài tập Toán Rời Rạc - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.83 M
  • Lần download: 84 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài tập Toán Rời Rạc - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
  • Bài tập Toán Rời Rạc - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
  • Bài tập Toán Rời Rạc - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
  • Bài tập Toán Rời Rạc - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
  • Bài tập Toán Rời Rạc - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Bài tập Toán Rời Rạc - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.83 M Lần download: 84 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến bạn đọc tài liệu Bài tập Toán Rời Rạc - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên : TRƯỜNG ðẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI TẬP HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC hai Trình ñộ ñào tạo Hệ ñào tạo : : ðại học Chính quy/Liên thông Bài tập TOÁN RỜI RẠC hai Bộ môn Công nghệ phần mềm - 2010 Trang hai LỜI NÓI ĐẦU Có thể nói toán học rời rạc là môn tiên quyết và hiệu quả nhất ñể người học nâng cao tư duy toán học trong phân tích, giao diện thuật toán và rèn luyện kỹ năng lập trình với các thuật toán phức tạp, tiếp theo là Không các thế nó còn là “cửa ngõ” ñể người học có thể tiếp cận với phần lớn modul trong khoa học máy tính (như Chương trình dịch, lý thuyết tính toán, Trí tuệ nhâ

Để hiểu thực kỹ về lý thuyết Toán Rời Rạc, các bạn có thể làm thêm bài tập trong tài liệu trên.

Tải tài liệu Bài tập Toán Rời Rạc - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài tập Toán Rời Rạc - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

TRƯỜNG ðẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI
TẬP
HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC 2
Trình ñộ ñào tạo
:
ðại học
Hệ ñào tạo
:
Chính quy/Liên thông
Bài tập TOÁN RỜI RẠC 2
Bộ môn Công nghệ phần mềm - 2010
LI NÓI ĐU
Có thể nói toán học rời rạc là môn tiên quyết và hiệu quả nhất ñể người học
nâng cao tư duy toán học trong phân tích,
thiết kế thuật toán và rèn luyện kỹ năng
lập trình với những thuật toán phức tạp. Không những thế nó còn là “cửa ngõ” ñể
người học có thể tiếp
cận với rất nhiều
modul trong khoa học máy tính (như
Chương trình dịch,
thuyết
tính
toán,
Trí
tuệ
nhân
tạo,...).
Bài tập ñể củng cố
và nâng cao kiến thức trong môn học này
Về nội dung, bám sát với chương trình của nhà trường và hệ thống bài tập
cũng ñược biên soạn theo các chương lý thuyết. Với mỗi chương sẽ ñược chia thành
4 phần:
Phần A. Nhắc lại lý thuyết: tóm tắt các kiến thức cơ bản, các ví dụ và các
lưu ý hữu ích, các kinh nghiệm trong khi lập trình
Phần B. ðề bài tập: ñưa
ra các loại bài tập khác nhau, với các mức ñộ khác
nhau.
Phần C. Bài tập mẫu: Hướng dẫn giải một số bài tiêu biểu trong phần B, có
phân tích thuật toán và cài ñặt chương trình.
Phần D. Bài tập tự giải: Người học thực hiện việc giải các bài tập này
Mong rằng tài liệu này ñáp ứng ñược phần nào nhu cầu của học sinh, sinh viên. ðây
là bản ñầu tiên chắc chắn còn rất nhiều sai sót. Nhóm tác giả mong nhận ñược sự
ñóng góp của các thầy cô giáo, các bạn sinh viên và của tất cả những ai quan tâm tới
lĩnh vực này.
Hưng Yên, tháng 7 năm 2010
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin
Trường ñại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
Trang 2
Bài tập TOÁN RỜI RẠC 2
Bộ môn Công nghệ phần mềm - 2010
MỤC LỤC
Bài 1: Các khái niệm cơ bản của Lý thuyết ñồ thị ............................................................5
Mục tiêu ...................................................................................................................5
a. Nhắc lại lý thuyết..................................................................................................5
b. ðề bài tập..............................................................................................................5
c. Hướng dẫn giải......................................................................................................6
d. Bài tập tự giải .......................................................................................................7
Bài 2: Biểu diễn ñồ thị trên máy tính..............................................................................10
Mục tiêu .................................................................................................................10
a. Nhắc lại lý thuyết................................................................................................10
b. ðề bài tập............................................................................................................10
c. Hướng dẫn giải....................................................................................................10
d. Bài tập tự giải .....................................................................................................14
Bài 3: ðồ thị Euler.........................................................................................................15
Mục tiêu .................................................................................................................15
a. Nhắc lại lý thuyết................................................................................................15
b. ðề bài tập............................................................................................................16
c. Hướng dẫn giải....................................................................................................16
d. Bài tập tự giải .....................................................................................................19
Bài 4: ðồ thị hamilton....................................................................................................20
Mục tiêu .................................................................................................................20
a. Nhắc lại lý thuyết................................................................................................20
b. ðề bài tập............................................................................................................20
c. Hướng dẫn giải....................................................................................................20
d. Bài tập tự giải .....................................................................................................22
Bài 5: Thảo luận cài ñặt ñồ thị, các thuật toán liệt kê chu trình Euler và Hamilton.
Thảo luận về bài tập lớn.................................................................................................23
Mục tiêu .................................................................................................................23
a. Nhắc lại lý thuyết................................................................................................23
b. ðề bài tập............................................................................................................23
c. Hướng dẫn giải....................................................................................................23
d. Bài tập tự giải .....................................................................................................31
Bài 6 Thuật toán tìm kiếm trên ñồ thị và ứng dụng.........................................................34
Mục tiêu .................................................................................................................34
a. Nhắc lại lý thuyết................................................................................................34
b. ðề bài tập............................................................................................................34
c. Hướng dẫn giải....................................................................................................34
d. Bài tập tự giải .....................................................................................................51
Bài 7: Cây và cây khung ................................................................................................52
Mục tiêu .................................................................................................................52
a. Nhắc lại lý thuyết................................................................................................52
b. ðề bài tập............................................................................................................53
c. Hướng dẫn giải....................................................................................................54
d. Bài tập tự giải .....................................................................................................55
Bài 8: Thảo luận về cài ñặt thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất trên ñồ thị......................58
Mục tiêu .................................................................................................................58
Trang 3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí