Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

"Crop" hình nhanh chóng và tự do trên Photoshop

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.13 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

"Crop" hình nhanh chóng và tự do trên Photoshop

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.13 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu "Crop" hình nhanh chóng và tự do trên Photoshop miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu "Crop" hình nhanh chóng và tự do trên Photoshop của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Step 1 Ta c6 hue anh can cropStep 2 Tao mot llayer modBang each elm va keo baekgorand eu xu6ng bi§u tucrng tao layernhii the nay ị S & B h e i I L ayers XLpNormal -K'p: ;IOQ.%••• J / Ỷ a ''VữV*f'' jdrag and dropon layer iconFjckfpvitrtf w j▼Step 3 fill màu cho layer background dưới cùng là màu trắngStep 4 CHọn Quick Mask and chọn brush (f5) mà bạn thích ¿vihesXLlffld?’IBruỉh Tic â«fMJf SKjp+e^nwKI LJirittir.CrfJ ÙT«duf* Ễ.iC tiar b y rw u i Im'c # » ' D y n u k i ãif«¡if Íf4j»; ¿1Atfbfijih S iJ aOrtf«! Ita h n i iMWVi'Ịig Ktl ỈLỈ3 &H10004ItJiijiC'iniiccpỊ;Quid':MJilxij________ 1__JStep 6 CHỈnh chế đọ opacti nhỏ một xíu với những vùng chọn xa vùngchính 5 í £■ Í J í y a îic f lc 'ij p g ç lo o r» iS jik ji-m jc-d t o p / . 'O iííd t M a ík n >1-Ö-IH M h i o r ị * ’

MINH HỌA
  • "Crop" hình nhanh chóng và tự do trên Photoshop
  • "Crop" hình nhanh chóng và tự do trên Photoshop
  • "Crop" hình nhanh chóng và tự do trên Photoshop
  • "Crop" hình nhanh chóng và tự do trên Photoshop
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí