Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Lập trình ASM cho 8051

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.13 M
  • Lần download: 129 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Lập trình ASM cho 8051
  • Lập trình ASM cho 8051
  • Lập trình ASM cho 8051
  • Lập trình ASM cho 8051
  • Lập trình ASM cho 8051

Lập trình ASM cho 8051

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.13 M Lần download: 129 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến bạn đọc tài liệu Lập trình ASM cho 8051 : Lập trình ASM cho 8051 TẬP LỆNH ASM THƯỜNG DÙNG CHO 8051 Người báo cáo: Mai Thành Phương Email:maigiapy@yahoo, thêm nữa com một, nói thêm MOV Rn, DIRECT hai, kế tiếp là MOV @Rn,#DATA 3, cho biết thêm MOV Rn,#DATA 4, bên cạnh đó CLR năm, cho biết thêm SETB sáu, thêm nữa RET bảy, nói thêm là RETI 8, cho biết thêm JMP 9, tiếp theo là JB BIT,REL 10, cho biết thêm JNB BIT,REL 11, ý nữa INC 12, tiếp theo là DEC 13, thêm nữa CJNE Rn,#Data,REL 14, kế tiếp là ADD A,Rn 15, cho biết thêm SUBB A,Rn 16, bên cạnh đó MULL A,B 17, bên cạnh đó DIV A,B 18, thêm nữa RLC Chú giải: Rn: Viết tắt cho các thanh ghi từ R0­R7 DIRECT: địa chỉ của ô nhớ dữ liệu một, ngoài ra Lấy dữ liệu cất ở DIRECT bỏ vào trong thanh ghi Rn, kế tiếp là  VD Mov r1,21h 21h là địa chỉ Ram trên Chíp, bên cạnh đó Địa chỉ thường viết dưới dạng số Hex, chữ h ở sau chỉ số Hex, chữ B chỉ số nhị phân, không có chữ theo sau 

Lập trình ASM cho 8051 TẬP LỆNH ASM THƯỜNG DÙNG CHO 8051

Tải tài liệu Lập trình ASM cho 8051 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Lập trình ASM cho 8051 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Lp trình ASM cho 8051
TP LNH ASM THƯỜNG DÙNG CHO 8051
Người báo cáo: Mai Thành Phương
Email:maigiapy@yahoo.com
1.MOV Rn, DIRECT
2.MOV @Rn,#DATA
3.MOV Rn,#DATA
4.CLR
5.SETB
6.RET
7.RETI
8.JMP
9.JB BIT,REL
10.JNB BIT,REL
11.INC
12.DEC
13.CJNE Rn,#Data,REL
14.ADD A,Rn
15.SUBB A,Rn
16.MULL A,B
17.DIV A,B
18.RLC
Chú gii:
Rn: Viết tt cho các thanh ghi tR0­R7
DIRECT: địa chca ô nhdliu
1.Ly dliu ct DIRECT bvào trong thanh ghi Rn. VD Mov r1,21h
21h là địa chRam trên Chíp.Địa chthường viết dưới dng sHex, chh sau chsHex, chB
chsnhphân, không có chtheo sau là snguyên.
2.Nhp 1 snguyên vào địa chmà Rn đang nm gi.
Vd: mov r0,#21h
Mov @R0,#55
2 lnh trên snhp s55 vào địa ch21h, lnh thay thế 2 lnh trên: Mov 21h,#55
3.Nhp 1 snguyên vào Rn
Hoc có thviết Mov r7,#11111111b. 255 hthp phân tương đương vi 1111111b hnhphân
4.Xóa 1 bít, xóa 1 ô nh
VD1: mov 21h,#11111111b
Clr 21h.0
Mov a,21h
Vi 3 lnh trên thì thanh ghi A scha s11111110B
VD2.CLR P1.0 lnh này làm cho đin áp trên chân s1 ca chíp AT89C51 xung 0 vôn
5.Ngược li vi Clr
VD Setb p1.0, kết qulàm đin áp trên chân s1 lên 5 vôn
6.Quay li chmà chương trình rnhánh
Nếu không gp các lnh rnhánh thì chương trình sthc hin theo thtttrên xung dưới.
7.quay li chmà chương trình bngt
VD gia chủ đang kcâu chuyn về đứa con gái ca ông ta, ti đon “Con tôi khóc nhiu nên mt đã
bmù” bng chuông đin thoi reo. Sau khi nghe xong đin thoi quay li câu chuyn, thay vì phi
hi “tôi kti đâu ri” RETI là câu trli.
8. lnh nhy, lnh rnhánh không điu kin.
lnh cùng chc năng SJMP
9.Lnh kim tra 1 bít, Nếu bít đó bng 1 thì rnhánh
VD Jb p0.0,xuong0
Setb p1.0
Xuong0:
Clr p1.0
Ret
Các lnh trên skim tra 1 nút nhn ni Mass, nếu nhn xung thì đèn sáng, nếu ththì đèn tt
10. Lnh kim tra bít, nếu bít =0 thì rnhánh
11.Lnh tăng ô nhlên 1 đơn v
VD mov r2,#1
Inc r2

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí