Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Công văn 1519/BGDĐT-CTHSSV - Báo cáo thống kê tình hình tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng giáo viên

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.05 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Công văn 1519/BGDĐT-CTHSSV - Báo cáo thống kê tình hình tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng giáo viên

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.05 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Công văn 1519/BGDĐT-CTHSSV - Báo cáo thống kê tình hình tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng cô giáo -

Tải tài liệu Công văn 1519/BGDĐT-CTHSSV - Báo cáo thống kê tình hình tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng giáo viên miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Công văn 1519/BGDĐT-CTHSSV - Báo cáo thống kê tình hình tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng giáo viên của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1519/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Báo cáo thống kê tình hình tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng giáo viên

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Thông báo số 348/TB-VPCP ngày 09/10/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở giáo dục và đào tạo:

1. Thống kê số lượng giáo viên đã tuyển từ năm 2008 đến 2012 và dự kiến tuyển trong 5 năm tiếp theo (theo mẫu gửi kèm).

2. Báo cáo về thực trạng thừa, thiếu giáo viên của địa phương; cơ chế, chính sách của địa phương và đề xuất với các Bộ, ngành, cơ sở đào tạo trong việc đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên.

Số liệu thống kê và báo cáo của Sở đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/03/2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Địa chỉ nhận báo cáo: Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội và gửi file theo địa chỉ E-mail: laihoahssv@gmail.com.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Lại Thị Hoa, Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực, điện thoại: 0439331840, 0912491424, Fax: 0438269466.

Đề nghị các sở khẩn trương triển khai để đảm bảo tiến độ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục NGCBQLCSGD; TTHTĐTCƯNL;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí