Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

100 đoạn hội thoại hằng ngày

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.08 M
  • Lần download: 36 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

100 đoạn hội thoại hằng ngày

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.08 M Lần download: 36 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến mội người tài liệu 100 đoạn hội thoại hằng ngày : 100 đoạn hội thoại hằng ngày giúp nâng cao trình độ nghe nói và tự tin giao tiếp với người bản xứ

100 đoạn hội thoại hằng ngày giúp nâng cao trình độ nghe nói và tự tin giao tiếp với người bản xứ

Tải tài liệu 100 đoạn hội thoại hằng ngày miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu 100 đoạn hội thoại hằng ngày của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Lesson 1: WHERE ARE YOU FROM?

 

Hello. 

Hi.

How are you? 

I'm good. How are you? 

Good. Do you speak English? 

A little. Are you American? 

Yes. 

Where are you from? 

I'm from California. 

Nice to meet you. 

Nice to meet you too. 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson 2: DO YOU SPEAK ENGLISH?

 

Excuse me, are you American? 

No. 

Do you speak English? 

A little, but not very well. 

How long have you been here? 

2 months. 

What do you do for work? 

I'm a student. How about you? 

I'm a student too. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson 3: WHAT’S YOUR NAME?

 

Excuse me, what's your name? 

My name is Jessica. What's yours? 

John. 

You speak English very well. 

Thank you. 

Do you know what time it is? 

Sure. It's 5:10PM. 

What did you say? 

I said it's 5:10PM. 

Thanks. 

You're welcome. 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson 4: ASKING DIRECTIONS

 

Hi Michael. 

Hi Amy. What's up? 

I'm looking for the airport. Can you tell me how to get there? 

No, sorry. I don't know. 

I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is? 

Sure, it's over there. 

Where? I don't see it. 

Across the street. 

Oh, I see it now. Thanks. 

No problem. 

Do you know if there's a restroom around here? 

Yes, there's one here. It's in the store. 

Thank you.

Bye. 

Bye bye. 

 

 

Lesson 5: I’M HUNGRY

 

Hi Sarah, how are you? 

Fine, how are you doing? 

OK. 

What do you want to do? 

I'm hungry. I'd like to eat something. 

Where do you want to go? 

I'd like to go to an Italian restaurant. 

What kind of Italian food do you like? 

I like spaghetti. Do you like spaghetti? 

No, I don't, but I like pizza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson 6: DO YOU WANT SOMETHING TO DRINK?

 

David, would you like something to eat? 

No, I'm full. 

Do you want something to drink? 

Yes, I'd like some coffee. 

Sorry, I don't have any coffee. 

That's OK. I'll have a glass of water. 

A small glass, or a big one? 

Small please. 

Here you go. 

Thanks. 

You're welcome. 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson 7: THAT’S TOO LATE!

 

Mary, would you like to get something to eat with me? 

OK. When? 

At 10 O'clock. 

10 in the morning? 

No, at night. 

Sorry, that's too late. I usually go to bed around 10:00PM. 

OK, how about 1:30 PM? 

No, that's too early. I'll still be at work then. 

How about 5:00PM? 

That's fine. 

OK, see you then. 

Alright. Bye. 

 

 

 

 

 

 

Lesson 8: CHOOSING A TIME TO MEET

 

Jennifer, would you like to have dinner with me? 

Yes. That would be nice. When do you want to go? 

Is today OK? 

Sorry, I can't go today. 

How about tomorrow night? 

Ok. What time? 

Is 9:00PM all right? 

I think that's too late. 

Is 6:00PM OK? 

Yes, that's good. Where would you like to go? 

The Italian restaurant on 5th street. 

Oh, I don't like that Restaurant. I don't want to go there. 

How about the Korean restaurant next to it? 

OK, I like that place.

 

 

 

 

Lesson 9: WHEN DO YOU WANT TO GO?

 

Hi Mark. 

Hi. 

What are you planning to do today? 

I'm not sure yet. 

Would you like to have lunch with me? 

Yes. When? 

Is 11:30AM OK? 

Sorry, I didn't hear you. Can you say that again please? 

I said, 11:30AM. 

Oh, I'm busy then. Can we meet a little later? 

OK, how about 12:30PM? 

OK. Where? 

How about Bill's Seafood Restaurant? 

Oh, Where is that? 

It's on 7th Street. 

OK, I'll meet you there. 

 

 

Lesson 10: ORDERING FOOD

 

Hello sir, welcome to the French Garden Restaurant. How many? 

One. 

Right this way. Please have a seat. Your waitress will be with you in a moment. 

Hello sir, would you like to order now? 

Yes please. 

What would you like to drink? 

What do you have? 

We have bottled water, juice, and Coke. 

I'll have a bottle of water please.

What would you like to eat? 

I'll have a tuna fish sandwich and a bowl of vegetable soup. 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí