Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Thông tư số 15/2014/TT-BCT - Quy định về mua, bán công suất phản kháng

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.13 M
  • Lần download: 11 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Thông tư số 15/2014/TT-BCT - Quy định về mua, bán công suất phản kháng
  • Thông tư số 15/2014/TT-BCT - Quy định về mua, bán công suất phản kháng
  • Thông tư số 15/2014/TT-BCT - Quy định về mua, bán công suất phản kháng

Thông tư số 15/2014/TT-BCT - Quy định về mua, bán công suất phản kháng

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.13 M Lần download: 11 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến mội người thư viện Thông tư số 15/2014/TT-BCT - Quy định về mua, bán công suất phản kháng : BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng năm 5 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MUA, BÁN CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Công Thương; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 5 2004 và …… 11 5 2012; Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 5 2013 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật

Tải tài liệu Thông tư số 15/2014/TT-BCT - Quy định về mua, bán công suất phản kháng miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Thông tư số 15/2014/TT-BCT - Quy định về mua, bán công suất phản kháng của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí