Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.16 M
  • Lần download: 44 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính
  • Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính
  • Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính
  • Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính
  • Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.16 M Lần download: 44 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến mội người thư viện Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính : 1, bên cạnh đó Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính, bên cạnh đó 0 vTHIÊT BI MANG: ́ ̣ ̣ hai, ngoài ra Thiết bị hub thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI? Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tất cả đều sai 3, ý nữa Thiết bị Switch thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI? Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tất cả đều sai 4, kế tiếp là Thiết bị Bridge nằm ở tầng nào của mô hình OSI? a, bên cạnh đó Tầng 1 b, bên cạnh đó Tầng 2 c, thêm nữa Tầng 3 d, bên cạnh đó Tất cả đều sai năm, tiếp theo là Thiết bị Repeater nằm ở tầng nào của mô hình OSI? Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tất cả đều sai sáu, nói thêm Thiết bị Router thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI? a, cho biết thêm Tầng 1 b, thêm nữa Tầng 2 c, bên cạnh đó Từ tầng 3 trở lên d, bên cạnh đó Tất cả đều sai bảy, bên cạnh đó Thiết bị Hub có bao nhiêu collision d

Tạp hợp những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến môn học mạng máy tính và truyền thông giúp sinh viên nắm vững lại được các kiến thức đã được học

Tải tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

1.
Câu hi trc nghim môn mng máy tính.
vTHIÊT BI MANG:
2.Thiết bhub thông thường nm tng nào ca mô hình OSI?
Tng 1
Tng 2
Tng 3
Tt cả đều sai
3.Thiết bSwitch thông thường nm tng nào ca mô hình OSI?
Tng 1
Tng 2
Tng 3
Tt cả đều sai
4.Thiết bBridge nm tng nào ca mô hình OSI?
a.Tng 1
b.Tng 2
c.Tng 3
d.Tt cả đều sai
5.Thiết bRepeater nm tng nào ca mô hình OSI?
Tng 1
Tng 2
Tng 3
Tt cả đều sai
6.Thiết bRouter thông thường nm tng nào ca mô hình OSI?
a.Tng 1
b.Tng 2
c.Ttng 3 trlên
d.Tt cả đều sai
7.Thiết bHub có bao nhiêu collision domain?
1
2
3
4
8.Thiết bSwitch có bao nhiêu collision domain?
a.1 collision
b.2 collision
c.1 collision/1port
d.tt cả đều đúng
9.Thiết bSwitch có bao nhiêu Broadcast domain?
1
2
3
tt cả đều sai
10.Thiết bHub có bao nhiêu Broadcast domain?
a.1
b.2
c.3
d.tt cả đều đúng
11.Thiết bRouter có bao nhiêu collision domain ?
1
2
3
tt cả đều sai
12.Thiết brouter có bao nhiêu Broadcast domain?
a.1 broadcast/1port
b.2
c.3
d.4
13.Cáp UTP có thkết ni ti đa bao nhiêu mét?
10
20
100
200
14.Cáp quang có thkết ni ti đa bao nhiêu mét ?
a.1000
b.2000
c.ln hơn 1000
d.tt cả đều sai
15.Để ni Router và máy tính ta phi bm cáp kiu nào?
Thng
Chéo
Kiu nào cũng được
Tt cả đều sai
16.Thiết bnào là thiết bị ở tng Physical: (chn 2)
a)Switch.
b)Cáp truyn dliu.
c)Hub và repeater.
d)Router.
17.Các thiết bnào thuc tng thhai trong mô hình OSI:
a)Hub
b)Bridge
c)Router
d)Switch
18.Các thiết bnào thuc tng thba trong mô hình OSI:
a)Repeater
b)Hub
c)Router
d)Switch
19.Các thiết bnào thuc tng thtư trong mô hình OSI:
a)Bridge
b)Router
c)Switch
d)Tt cả đều sai
20.Thiết bRepeater xlý ở:
a)Tng 1: Vt lý
b)Tng 2: Data Link
c)Tng 3: Network
d)Tng 4 trlên
21.Thiết bHub xlý ở:
a)Tng 1: Vt lý
b)Tng 2: Data Link
c)Tng 3: Network
d)Tng 4 trlên
22.Thiết bBridge xlý ở:
a)Tng 1: Vt lý
b)Tng 2: Data Link
c)Tng 3: Network
d)Tng 4 trlên
23.Thiết bRouter xlý ở:
a)Tng 1: Vt lý
b)Tng 2: Data Link
c)Tng 3: Network
d)Tng 4 trlên
24.Thiết bSwitch xlý ở:
a)Tng 1: Vt lý
b)Tng 2: Data Link
c)Tng 3: Network
d)Tng 4 trlên
25.Khi dùng repeater để mrng các đon mng, ta có th:
a)Đặt ti đa 4 đon mng có máy tính
b)Đặt ti đa 5 đon mng có máy tính
c)Đặt ti đa 3 đon mng có máy tính
d)Tt cả đều đúng
26.Phát biu nào sau đây là đúng nht cho Switch

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí