Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.44 M
  • Lần download: 5 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS
  • ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS
  • ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS
  • ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS
  • ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS

ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.44 M Lần download: 5 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến mội người thư viện ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS : ACADEMIC LISTENING PRACTICE TEST 9 SECTION một Questions một - 10 Questions một - năm Circle the correct letters A - C, cho biết thêm một What is John’s job? A Doctor B Teacher C Chemist hai Which of the following continents did John not visit on his travels? A Europe B Africa C North America 3 What’s Frank’s job? A Journalist B Travel writer C College lecturer 4 How many children do Frank and Liz have? A 0 B hai C 3 Example When was the last time that John and Frank saw each other? A 9 years B 10 years C 11 years © ieltshelpnow, tiếp theo là com ieltshelpnow, tiếp theo là com ACADEMIC MODULE PRACTICE TEST 9 Academic Test 9; Page một năm When did John

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Tải tài liệu ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ieltshelpnow.com ACADEMIC MODULE
PRACTICE TEST 9
ACADEMIC LISTENING PRACTICE TEST 9
SECTION 1
Questions 1 - 10
Questions 1 - 5
Circle the correct letters A - C.
Example
When was the last time that John and Frank saw each other?
A
9 years
B
10 years
C
11 years
1
What is John’s job?
A
Doctor
B
Teacher
C
Chemist
2
Which of the following continents did John not visit on his travels?
A
Europe
B
Africa
C
North America
3
What’s Frank’s job?
A
Journalist
B
Travel writer
C
College lecturer
4
How many children do Frank and Liz have?
A
0
B
2
C
3
Academic Test 9; Page 1
© ieltshelpnow.com
5
When did John and Kate get married?
A
the last year of college
B
the year after graduation
C
2 years after graduation
Questions 6 - 10
Write NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER for each answer.
6
What time should Frank and Liz go to dinner?
__________________
7
What’s Frank’s mobile phone number?
__________________
8
What’s on the other side of the road from John and Kate’s flat?
__________________
9
What does Liz NOT like to eat?
__________________
Questions 10
Circle the correct letter A - C.
10
Which bell button is the one for John and Kate’s flat?
A
B
C
Academic Test 9; Page 2
© ieltshelpnow.com
SECTION 2
Questions 11 - 20
Questions 11 - 14
What FOUR sports facilities are currently NOT available at the Westley University
Sports Centre.
football
hockey
basketball
badminton
martial arts
netball
trampolines
aerobics
modern dance
spinning
yoga
weight training
aerobic training
running machines
squash
football
swimming pool
rugby
cricket
hockey
Questions 15 - 20
Complete the student’s notes below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS
for each answer.
Joining the Sports Centre
To be student member of Sports Centre you must be full time/part time at uni. + Students’ Union
member. Come with NUS card to Sports Centre reception between 9.00am and 3.30pm from
(15) __________ to Saturday.
Present NUS card, fill out application form and pay subscription. Student subscription is
(16) __________. Pay by cash or cheque; not credit cards.
No photos necessary; (17) __________ at reception.
Members can use the facilities at any time. Because of (18) __________ members must show
membership card every time they come in.
Replacement cards cost (19) __________.
Members can book courts, not by phone, with membership cards.
Opening Times (7 days a week)
Monday to Saturday
(20) __________
Sunday
9.00am to 6.00pm
Academic Test 9; Page 3
© ieltshelpnow.com

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí