Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.44 M
  • Lần download: 5 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS
  • ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS
  • ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS
  • ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS
  • ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS

ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.44 M Lần download: 5 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến mội người thư viện ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS : ACADEMIC LISTENING PRACTICE TEST 9 SECTION một Questions một - 10 Questions một - năm Circle the correct letters A - C, cho biết thêm một What is John’s job? A Doctor B Teacher C Chemist hai Which of the following continents did John not visit on his travels? A Europe B Africa C North America 3 What’s Frank’s job? A Journalist B Travel writer C College lecturer 4 How many children do Frank and Liz have? A 0 B hai C 3 Example When was the last time that John and Frank saw each other? A 9 years B 10 years C 11 years © ieltshelpnow, tiếp theo là com ieltshelpnow, tiếp theo là com ACADEMIC MODULE PRACTICE TEST 9 Academic Test 9; Page một năm When did John

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Tải tài liệu ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí