Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.44 M
  • Lần download: 5 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.44 M Lần download: 5 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ACADEMIC LISTENING PRACTICE TEST 9SECTION 1 Questions 1 - 10Questions 1 - 5Circle the correct letters A - C.1 What is John’s job?A DoctorB TeacherC Chemist2 Which of the following continents did John not visit on his travels?A EuropeB AfricaC North America3 What’s Frank’s job?A JournalistB Travel writerC College lecturer4 How many children do Frank and Liz have?A 0B 2C 3ExampleWhen was the last time that John and Frank saw each other?A 9 yearsB 10 yearsC 11 years© ieltshelpnow.comieltshelpnow.com ACADEMIC MODULEPRACTICE TEST 9Academic Test 9; Page 1 5 When did John and Kate get married?A the last year of collegeB the year after graduationC 2 years after graduationQuestions 6 - 10Write NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER for each answer.6 What time should Frank and Liz go to dinner?__________________7 What’s Frank’s mobile phone number?__________________8 What’s on the other side of the road from John and Kate’s flat?__________________9 What does Liz NOT like to eat?__________________Q

MINH HỌA
  • ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS
  • ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS
  • ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS
  • ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS
  • ACADEMIC PRATICE TEST 9 FOR IELTS
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí