Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bộ đề thi môn lý thuyết tài chính tiền tệ

 • Loại tài liệu : .doc
 • Dung lượng:0.11 M
 • Lần download: 53 lần
 • Chi phí: Miễn phí, download free

Bộ đề thi môn lý thuyết tài chính tiền tệ

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.11 M Lần download: 53 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bộ đề thi môn lý thuyết tài chính tiền tệ : Bộ đề thi môn lý thuyết tài chính tiền tệ

Bộ đề thi môn lý thuyết tài chính tiền tệ

Tải tài liệu Bộ đề thi môn lý thuyết tài chính tiền tệ miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bộ đề thi môn lý thuyết tài chính tiền tệ của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

  

 

Bộ đề thi thuyết tài chính tiền tệ

 

Câu 1. Đặc điểm nào sau đây đúng với với cổ phiếu ưu đãi

 1. Cổ tức được thanh toán trước cổ phiếu thông thường
 2. Cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh
 3. thời hạn hoàn trả tiền gốc
 4. 1 2

Câu 2. Lãi suất

 1. Phản ánh chi phí của việc vay vốn
 2. Phản ánh mức sinh lời từ đồng vốn cho vay
 3. cả 1 2

Câu 3. Ngân hàng nào ngân hàng vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay

 1. Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn
 2. Ngân hàng Ngoại Thương
 3. Ngân hàng đầu phát triển
 4. Ngân hàng Sacombank

Câu 4. Đ lập quỹ dự phòng bắt buộc, doanh nghiệp phải lấy từ nguồn nào sau đây

 1. Doanh thu
 2. Vốn chủ sở hữu
 3. Lợi nhuận ròng
 4. Vốn pháp định

Câu 5. Chính sách tiền tệ không sử dụng công cụ

 1. Nghiệp vụ thị trường mở
 2. Tái chiết khấu thương phiếu
 3. Tỷ lệ dự trữ quá mức

Câu 6. Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về tiền tệ của các nhà kinh tế

 1. Tiền học phí
 2. Tiền gửi thanh toán
 3. Sec

Câu 7. Xác định điểm vòng quay vốn của một doanh nghiệp biết ROA = 8%, tỷ suất lợi nhuận ròng = 5%, tổng tài sản = 8 tỷ

 1. 1.60
 2. 2.05
 3. 2.50
 4. 4.00

Câu 8. Mục đích chính của bảo hiểm

 1. Huy động vốn đ đầu trên thị trường tài chính
 2. ổn định kinh doanh đời sống cho người mua bảo hiểm
 3. Cả 1 2

Câu 9. Khi thực hiện chức năng nào sau đây, tiền không cần hiện diện thực tế

 1. Thước đo giá trị
 2. Phương tiện thanh toán
 3. Phương tiện trao đổi
 4. Phương tiện cất trữ

Câu 10. Biện pháp nào được sử dụng phổ biến nhất đ đắp bội chi NSNN VN trong những năm 1990

 1. Phát hành tiền
 2. Thực hiện nghiệp vụ thị trường mở
 3. Phát hành tín phiếu NHTW
 4. Vay nợ

Câu 11. Nhà nước phát hành trái phiếu kho bạc thời hạn 5 năm, trả lãi hàng năm, đó lãi suất

 1. Đơn danh nghĩa
 2. Đơn va thực
 3. Ghép danh  nghĩa
 4. Ghép thực

Câu 12. Hạng mục nào sau đây không đựơc tính vào nguồn vốn huy động của Ngân hàng

 1. Bảo lãnh tín dụng
 2. Tiền gửi hạn
 3. Hợp đồng mua lại
 4. Phát hành trái phiếu

Câu 13. Trên trung tâm giao dịch chứng khoán Nội, giá tham chiếu được xác định bằng

 1. Giá mở cửa của ngày hôm trước
 2. Giá đóng cửa của ngày hôm trước
 3. Giá bình quân của ngày hôm trước
 4. Giá bình quân của ngày liền kề ngày hôm trước

Câu 14. Người nộp thuế người chịu thuế một trong

 1. Thuế tài sản
 2. Thuế hàng hoá, dịch vụ
 3. Cả 1 2

Câu 15. Trên thị trường tiền tệ , người ta buôn bán

 1. Các loại cổ phiếu
 2. Trái phiếu kho bạc
 3. Tín phiếu kho bạc
 4. Tất cả

Câu 16. Tính hiệu quả trong tiêu thức xây dựng hệ thống thuế hiện đại  được hiểu

 1. Giảm tối thiểu những tác động tiêu cực của thuế trong phân bổ nguồn lực vốn đã đạt hiệu quả
 2. Tổng số thuế thu được nhiều nhất với chi phí thu thuế của quan thuế thấp nhất
 3. Chi phí gián tiếp của người nộp thuế thấp nhất
 4. 1 3
 5. 2 3
 6. Tất cả

Câu 17. Khi doanh nghiệp thanh toán tiền mua hàng thì tiền tệ đã phát huy chức năng

 1. Trao đổi
 2. Thanh toán
 3. Thước đo giá trị
 4. Cất trữ cho công nhân đứng

Câu 18.Tiền nộp bảo hiểm xã hội máy được doanh nghiệp tính vào

 1. Lợi nhuận doanh nghiệp
 2. Chi phí sản xuất
 3. Quỹ phúc lợi khen thưởng
 4. Chi phí quản doanh nghiệp

Câu 19. Các hoạt động sử dụng vốn của NHTM bao gồm

 1. Cung cấp dịch vụ thanh toán
 2. Cho vay ngắn hạn dài hạn
 3. Cả

Câu 20. Quỹ tài chính của công ty bảo hiểm thương mại không hình thành từ

 1. Sự hỗ trợ của NSNN
 2. Phí bảo hiểm
 3. Lãi đầu
 4. 2 3

Câu 21. Sức mua của đồng tiền Việt Nam bị giảm sút khi

 1. Đồng đôla lên giá
 2. Giá cả trung bình tăng
 3. Cả

Câu 22. Giá trị gia tăng đ tính thuế VAT của doanh nghiệp được tính bằng tổng doanh thu

 1. Trừ đi chi phí lao động vốn
 2. Trừ đi khấu hao
 3. Trừ đi giá trị hàng hoá mua ngoài
 4. 1 3

Câu 23. Bảo hiểm thuộc loại

 1. Quan hệ tài chính hoàn trả điều kiện
 2. Quan hệ tài chính hoàn trả
 3. Quan hệ tài chính không hoàn trả

Câu 24. Nếu NHTW muốn thắt chặt tiền tệ đ chống lạm phát, NHTW thể

 1. Tăng dự trữ bắt buộc
 2. Mua chứng khoán trên thị trường mở
 3. Hạ lãi suất tái chiết khấu
 4. 1 2

Câu 25. Đ đánh giá hiệu quả chi NSNN, người ta thể sử dụng chỉ tiêu nào dưới đây

 1. Thời gian thu hồi vốn
 2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu
 3. Chỉ số tăng GDP

4.

Câu 30. Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về tiền tệ của các nhà kinh tế

 1. Tiền học phí
 2. Tiền gửi thanh toán
 3. Thuế

Câu 31. Hình thức đầu nào mức sinh lời cao hơn

 1. Mua phiếu ngân hàng hạn 12 tháng, lãi suất 0.7%/ tháng, thanh toán cả gốc lãi một lần vào cuối , nửa năm ghép lãi một lần
 2. Gửi tiết kiệm ngân hàng hạn 1 năm với lãi suất 8.5%/ năm, vốn lãi trả cuối
 3. Không xác định được

Câu 32. Công cụ chính sách tiền tệ nào giúp NHTW sự chủ động cao nhất

 1. Dự trữ bắt buộc
 2. Lãi suất tái chiết khấu
 3. Thị trường mở
 4. Cả

Câu 33. Đ một hàng hoá thể trở thành tiền hàng hoá đó phải

 1. Do chính phủ sản xuất ra
 2. Được chấp nhận rộng rãi làm phương tiện lưu thông
 3. Được hỗ trợ bằng vàng hoặc bạc
 4. 2 3

Câu 34. Số nhân tiền tăng lên khi

 1. Các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt tăng lên
 2. Ngân hàng thương mại giảm dự trữ vượt mức
 3. Hoạt động thanh toán bằng thẻ trở nên phổ biến hơn
 4. 2 3

Câu 35. Người nộp thuế ngươi chịu thuế một trong

 1. Thuế tài sản
 2. Thuế thu nhập
 3. Cả

Câu 36. Tiền gửi tiết kiệm VN

 1. Được bảo hiểm nếu tiền gửi đồng VN
 2. Được bảo hiểm nếu đồng $
 3. Cả

Câu 37. Thông thường chủ sở hữu doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả ưa chuộng hình thức vay nợ hơn phát hành cổ phiếu phổ thông, do quan trọng nhất

 1. Không muốn chia sẻ quyền quản công ty
 2. Lợi ích từ đòn bẩy tài chính
 3. Phân tán rủi ro

Câu 38. Khi thực hiện chính sách tiền tệ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế luôn đi kèm với

 1. ốn định lãi suất
 2. Tạo công ăn việc làm
 3. ổn định giá cả
 4. Cả

Câu 39. Thông thường giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất được áp dụng theo

 1. Bảng giá tối thiểu của nhà nước
 2. Giá thị trường
 3. Giá hợp đồng
 4. Cả

Câu 40. Tín dụng thuộc loại

 1. Quan hệ tài chính hoàn trả điều kiện
 2. Quan hệ tài chính hoàn trả
 3. Quan hệ tài chính nội bộ

Câu 41. Trên thị trường vốn người ta mua bán

 1. Trái phiếu ngân hàng
 2. Chứng chỉ tiền gửi
 3. Thương phiếu
 4. Cả

Câu 42. Mức đ vay nợ của NSNN phụ thuộc trực tiếp vào những  yếu tố nào sau đây

 1. Nhu cầu chi tiêu của Chính phủ
 2. Tổng sản phẩm quốc nội
 3. Hiệu quả chi tiêu của chính phủ
 4. 1 2
 5. Cả 3

Câu 43. Trong điều kiện nền kinh tế lạm phát, người nào sau đây lợi

 1. Người đi vay tiền
 2. Người gửi tiền
 3. Người giữ ngoại tệ
 4. 1 3
 5. 2 3

Câu 44. Vốn điều lệ của NHTM

 1. Xuất hiện ngay từ khi ngân hàng thành lập
 2. Được huy động từ phát hành cổ phiếu trái phiếu
 3. Cả

Câu 45. Tiền dự trữ bắt buộc của NHTM gửi NHNN VN hiện nay

 1. Phụ thuộc vào quy cho vay của NHTM
 2. Đ đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng
 3. Thực thi chính sách tiền tệ

  1

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí