Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Mẫu thông báo danh sách lao động đã tuyển

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Mẫu thông báo danh sách lao động đã tuyển

Loại tài liệu : Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang tới các bạn tài liệu Mẫu thông báo danh sách lao động đã tuyển : Mẫu thông báo danh sách lao động đã tuyển TÊN ĐƠN VỊ-------Số: , bên cạnh đó /TB V/v, ý nữa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc------------------------- , kế tiếp là ,ngày,còn cho biết thêm tháng, bên cạnh đó 5, ý nữa THÔNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ TUYỂN Kính gửi: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Thực hiện quy định tại thông tư số: 20/2003/TT – BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động, công ty chúng tôi xin thông báo danh sách lao động đã tuyển được từ tháng 1/………, bên cạnh đó tới 1/………,còn cho biết thêm như sau: S

Mẫu thông báo danh sách lao động đã tuyển

TÊN ĐƠN VỊ
-------
Số: ..../TB

V/v..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-------------------------

........,ngày.....tháng......năm....... 

THÔNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ TUYỂN

 Kính gửi: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Thực hiện quy định tại thông tư số: 20/2003/TT – BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động, đơn vị chúng tôi xin thông báo danh sách lao động đã tuyển được từ tháng 1/……….. đến 1/………. như sau:

STT

Họ và tên

Chuyên môn

Vị trí công việc

Tuyển thông qua tổ chức giới thiệu GTVL

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

Ngày.........tháng.......năm..........
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Tải tài liệu Mẫu thông báo danh sách lao động đã tuyển miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Mẫu thông báo danh sách lao động đã tuyển của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí