Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung

Loại tài liệu : Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến bạn đọc thư viện Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung : Luận văn tốt nghiệp với đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán của cải nhất thiết tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung, nói thêm là Với bài luận văn dưới đây hi vọng giúp ích cho những bạn trong việc tìm tài liệu và đề tài làm báo cáo tốt nghiệp cho những bạn sinh viên chuyên ngành kế toán, nói thêm Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán của cải nhất thiết tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung ĐẶT VẪN ĐỀ Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường hiện tại dã mở ra cho những doanh nghiệp môi trường buôn bán khá thuận tiện song song cũng đặt ra cho những doanh nghiệp các thách thức mới, những doanh nghiệp phải tự biến đổi

Luận văn tốt nghiệp với đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung. Với bài luận văn dưới đây hi vọng giúp ích cho các bạn trong việc tìm tài liệu và đề tài làm báo cáo tốt nghiệp cho các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán.

Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung

ĐẶT VẪN ĐỀ

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường hiện nay dã mở ra cho các doanh nghiệp môi trường kinh doanh khá thuận lợi đồng thời cũng đặt ra cho các doanh nghiệp những thách thức mới, các doanh nghiệp phải tự biến đổi thì mới có thể tồm tại và phát triển được. Và công tác kế toán trong doanh nghiệp là công cụ không thể thiếu được trong hệ công cụ quản lý kinh tế, và kế toán TSCĐ là một nội dung quan trọng trong toàn bộ công tác kế toan tài chính trong doanh nghiệp.

Cùng với sự phát triển của nền sản xuất xã hội và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, TSCĐ trong nền kinh tế quốc dân và trong các doanh nghiệp không ngừng đổi mới hiện đại hóa và tăng nhanh chóng về số lượng chất lượng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, điều đó đặt ra cho công tác quản lý TSCĐ yêu cầu ngày càng cao.

Xuất phát từ những vấn đề trên, qua thực tế tìm hiểu trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung em quyết định chọn đề tài: " Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung ''.

1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi nghiên cứu

1.1. Mục đích nghiên cứu

Tìm hiểu thực tế công tác hạch toán TSCĐ tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung đồng thời làm sáng tỏ vai trò vị trí của công tác hạch toán TSCĐ trong hệ thống kế toán của công ty.

Đưa ra những ý kiến về ưu nhược điểm mà công ty đã đạt được và còn hạn chế. Từ đó tìm ra các giải pháp, đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ trong hiện tại và những năm tiếp theo.

1.2. Phạm vi nghiên cứu

  • Về không gian: công tác hạch toán TSCĐ tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung.
  • Về thời gian: sử dụng số liệu công ty trong năm 2010 - 2011.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp thu thập số liệu

  • Phương pháp sơ cấp: thu thập các thông tin từ tài liệu tham khảo giáo trình để đảm bảo cơ sở lý luận và quá trình thực hiện đúng với chế độ kế toán hiện hành.
  • Phương pháp thứ cấp: thu thập các thông tin từ phòng kế toán, hệ thống sổ sách chứng từ liên quan tới công tác hạch toán TSCĐ.

2.2. Phương pháp phân tích số liệu

  • Phương pháp phân tích- tổng hợp: tổng hợp các số liệu từ các chứng từ, hóa đơn thu thập được, phân tích các số liệu thu thập được.
  • Phương pháp phân tích- so sánh: so sánh công tác hạch toán TSCĐ giữa lý luận và thực tế công ty, so sánh công tác hạch toán TSCĐ giữa các năm để đánh giá công tác hạch toán trong năm nghiên cứu.
  • Phương pháp phân tích- dự báo: từ những phân tích và những triển vọng phát triển của công ty đưa ra các giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện hơn về công tác hạch toán TSCĐ.

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ GỒM 3 PHẦN

Chương 1: Cơ Sở Lý luận về kế toán TSCĐ.

Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung.

Chương 3: Một số định hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung.

Tải tài liệu Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí