Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

iPhone Game Development

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:4.32 M
  • Lần download: 5 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

iPhone Game Development

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:4.32 M Lần download: 5 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu iPhone Game Development miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu iPhone Game Development của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Download at WoweBook.Com iPhone Game DevelopmentPaul Zirkle and Joe HogueBeijing • Cambridge • Farnham • Köln • Sebastopol • Taipei • TokyoDownload at WoweBook.Com iPhone Game Developmentby Paul Zirkle and Joe HogueCopyright © 2010 Paul Zirkle and Joe Hogue. All rights reserved.Printed in the United States of America.Published by O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472.O’Reilly books may be purchased for educational, business, or sales promotional use. Online editionsare also available for most titles (http://my.safaribooksonline.com). For more information, contact ourcorporate/institutional sales department: 800-998-9938 or corporate@oreilly.com.Editor: Andy OramProduction Editor: Loranah DimantCopyeditor: Audrey DoyleProofreader: Loranah DimantIndexer: Lucie HaskinsCover Designer: Karen MontgomeryInterior Designer: David FutatoIllustrator: Robert RomanoPrinting History:November 2009: First Edition.Nutshell Handbook, the Nutshell Handbook logo, and t

MINH HỌA
  • iPhone Game Development
  • iPhone Game Development
  • iPhone Game Development
  • iPhone Game Development
  • iPhone Game Development
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí