Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài giảng Kiểm toán

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:2.27 M
  • Lần download: 14 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài giảng Kiểm toán
  • Bài giảng Kiểm toán
  • Bài giảng Kiểm toán
  • Bài giảng Kiểm toán
  • Bài giảng Kiểm toán

Bài giảng Kiểm toán

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:2.27 M Lần download: 14 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến bạn đọc tài liệu Bài giảng Kiểm toán : Bài giảng Kiểm toán CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN Chương này nhằm giới thiệu các kiến thức căn bản nhất về kiểm toán bao gồm: bản chất của kiểm toán, chức năng của kiểm toán song song nêu ra các loại kiểm toán khác nhau căn cứ vào những tiêu thức phân loại, tiếp theo là Chương một còn cung cấp các kiến thức để học viên có các nhận định ban đầu về vị trí của kiểm toán trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như trong nền kinh tế quốc dân, ý nữa Có đa dạng học viên thường quan niệm chức năng kiểm toán hoàn toàn giống như chức năng kiểm tra, tuy nhiên khi nghiên cứu nội dung chương một, đề nghị đối với học viên khô

Bài giảng Kiểm toán

 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 

Chương này nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về kiểm toán bao gồm: bản chất 

của kiểm toán, chức năng của kiểm toán đồng thời nêu ra những loại kiểm toán khác nhau căn cứ 

vào các tiêu thức phân loại. Chương 1 còn cung cấp những kiến thức để học viên có những nhận 

định ban đầu về vị trí của kiểm toán trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như trong nền kinh tế 

quốc dân. Có nhiều học viên thường quan niệm chức năng kiểm toán hoàn toàn giống như chức 

năng kiểm tra, tuy nhiên khi nghiên cứu nội dung chương 1, yêu cầu đối với học viên không chỉ 

hiểu được những vấn đề chung về kiểm toán mà qua đó cần phân biệt được chức năng kiểm toán 

với chức năng kiểm tra.

 

 

Tải tài liệu Bài giảng Kiểm toán miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài giảng Kiểm toán của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
KIM
TOÁN
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
NI - 2007
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
KIM
TOÁN
Biên son :
THS. ĐINH XUÂN DŨNG
CN. NGUYN TH CHINH LAM
LI NÓI ĐẦU
Trong nn kinh tế thtrường, hot động kim toán đã trthành nhu cu tt yếu đối vi
hot động kinh doanh và nâng cao hiu ququn lý ca các doanh nghip trong quá trình cnh
tranh và hi nhp.
Vi mc đích cung cp nhng kiến thc chung vKim toán và Kim toán ni btrong
doanh nghip. Môn hc Kim toán được biên son là mt môn thuc chuyên ngành trong chương
trình đào to chuyên ngành Qun trkinh doanh. Môn hc không chcung cp cho sinh viên
nhng kiến thc cơ bn mang tính lý lun mà còn giúp sinh viên nm được nhng phương pháp,
trình t, thtc… ca kim toán nói chung và tchc kim toán ni btrong doanh nghip nói
riêng.
Bài ging được biên son vi stham gia ca các tác gi:
1. Thc sỹ Đinh Xuân Dũng - Trưởng bmôn Tài chính Kế toán Khoa QTKD BCVT1,
Chbiên và viết chương VI.
2. CN. Nguyn ThChinh Lam-
Ging viên Bmôn Tài chính Kế toán Khoa QTKD
BCVT1 Tham gia viết các chương I, II, III, IV, V.
Trong quá trình biên son bài ging này các tác giả đã cgng nghiên cu và thu thp
nhng kiến thc cũng như nhng văn bn mi nht ca nhà nước, nhng tài liu mi vkim toán
để mong mun cung cp đầy đủ và kp thi các thông tin cho bn đọc. Tuy nhiên, bài ging không
tránh khi nhng khiếm khuyết vcni dung và hình thc.
Chúng tôi xin chân thành cm ơn sự đóng góp ý kiến ca bn đọc để bài ging ngày càng
hoàn thin hơn.
Tây, ngày 20 tháng 03 năm 2007

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí