Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

100 câu trắc nghiệm mạng máy tính

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.13 M
  • Lần download: 56 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • 100 câu trắc nghiệm mạng máy tính
  • 100 câu trắc nghiệm mạng máy tính
  • 100 câu trắc nghiệm mạng máy tính
  • 100 câu trắc nghiệm mạng máy tính
  • 100 câu trắc nghiệm mạng máy tính

100 câu trắc nghiệm mạng máy tính

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.13 M Lần download: 56 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến mội người thư viện 100 câu trắc nghiệm mạng máy tính : ÔN TẬP MẠNG CƠ SỞ Câu một, ngoài ra Hệ điều hành nào sau đây được cài đặt trên server mạng: Windows XP Windows 98 Windows 2000 Windows Server 2003 Câu hai, tiếp theo là Hệ điều hành Windows sử dụng những hệ thống tập tin nào sau đây: Ext2 Ext3 HPFS NTFS Câu 3, bên cạnh đó Loại ISP nào sau đây sử dụng để cung cấp dịch vụ internet cho 1 doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ: ISP cấp một ISP cấp hai ISP cấp 3 Backbone Câu 4, cho biết thêm Dịch vụ nào sau đây trên windows máy chủ 2003 phục vụ cho việc in ấn qua mạng: File máy chủ Print máy chủ DNS DCHP CÂU 5: Nếu phân loại mạng máy tính dựa vào khuôn khổ địa lý, ta có các loại mạng nào sau đây: LAN, MAN, WAN, GAN Ethernet,

100 câu trắc nghiệm mạng máy tính

Tải tài liệu 100 câu trắc nghiệm mạng máy tính miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu 100 câu trắc nghiệm mạng máy tính của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ÔN TP MNG CƠ S
Câu 1. Hệ điu hành nào sau đây được cài đặt trên máy chmng:
Windows XP
Windows 98
Windows 2000
Windows Server 2003
Câu 2. Hệ điu hành Windows sdng các hthng tp tin nào sau đây:
Ext2
Ext3
HPFS
NTFS
Câu 3. Loi ISP nào sau đây dùng để cung cp dch vinternet cho mt công ty cva và nh:
ISP cp 1
ISP cp 2
ISP cp 3
Backbone
Câu 4. Dch vnào sau đây trên windows server 2003 phc vcho vic in n qua mng:
File server
Print server
DNS
DCHP
CÂU 5: Nếu phân loi mng máy tính da vào phm vi địa lý, ta có nhng loi mng nào sau đây:
LAN, MAN, WAN, GAN
Ethernet, FDDI, wireless
LAN và WAN
Wireless và Wiremax
CÂU 6: Mô hình mng nào sau đây có dliu và các thao tác xlí tp trung ti mt máy tính trong mng:
Mô hình mng tp trung
Mô hình mng phân tán
Mô hình mng cng tác
Mô hình peer-to-peer
CÂU 7: Thiết bmng NIC là viết tt ca cm tnào sau đây:
Network Interconnec Card
Network Interface Card
Net Interconnec Card
Net Interface Card
CÂU 8: Byte đầu tiên ca mt địa chIP có giá tr: 11000001. Vy nó thuc lp nào:
A
B
C
D
CÂU 9: Thiết bnào sau đây trong mng dùng để gia tăng cly trong mt mng bng cách ghép ni các
nhánh mng và khuyếch đại tín hiu:
Hub
NIC
Repeater
Router
CÂU 10: Mi NIC được xác định bi mt loi địa chduy nht trên toàn thế gii và không có 2 địa ch
nào trùng nhau. Đó là loi địa chnào sau đây:
Địa chIP
Địa chMAC
Địa chIP phân cp
Địa chIPv4
CÂU 11: Lnh Ping được sdng trong trường hp nào sau đây:
Kim tra kết ni gia các máy tính
Xem địa chIP ca máy hin hành
Truy cp vào dliu ca mt máy khác
Liên kết dliu
CÂU 12: Lnh ipconfig /all dùng để làm gì?
Kim tra kết ni gia các máy tính
Xem địa chIP ca máy hin hành
Xem thông tin cu hình địa chIP đầy đủ
Xem địa chMAC ca máy hin hành
CÂU 13: Lp nào (Layer) trong mô hình OSI chu trách nhim mã hoá (encryption) dliu?
Application
Presentation
Session
Transport
CÂU 14: Thiết bmng nào sau đây còn có tên gi là repeater đa cng:
Hub
Switch
Router
Modem
CÂU 15: Thiết bmng nào sau đây dùng để định tuyến và chuyn mch dliu trên mng:
Hub
Switch
Router
Modem
CÂU 16: Cu ni (Brigde) có chc năng nào sau đây:
Là cu ni gia các LAN
Khuếch đại tín hiu khi truyn tín hiu gia các LAN
Xác định có nên cho dliu đi qua cu ni hay không
Ca, b và c đều đúng
CÂU 17: Phương thc nào mà trong đó chai bên đều có thể đồng thi trao đổi dliu vi nhau:
Full – duplex
Simplex
Half – duplex
Phương thc khác
CÂU 18: Địa chIP nào sau đây không hp l:
192.168.1.2
255.255.255.255
230.20.30.40
255.111.256.100
CÂU 19: Địa chIP nào sau đây là địa chqung bá cho mt mng bt k:
172.16.1.255
255.255.255.255
230.20.30.255
10.255.255.255
CÂU 20: Trong kiến trúc phân tng mng, tng nào có liên kết vt lý
Tng 1
Tng n
Tng i
Tng i <> 1
CÂU 21: Chc năng nào sau đây là chc năng ca tng vt lý trong mô hình OSI:
Mô tả đặc trưng vt lý ca loi cáp mng
Mã hóa và gii mã dliu
Nén dliu trước khi gi dliu đi tmáy tính này sang máy tính khác
Định tuyến dliu
CÂU 22: Hub thuc lp nào trong mô hình OSI?
Lp 1
Lp 2
Lp 3
Lp 4
CÂU 23: Nếu 4 PCs kết ni vi nhau thông qua HUB thì cn bao nhiêu địa chIP cho 5 trang thiết b
này?
1
2
4
5
CÂU 24: Routers làm vic lp nào trong mô hình OSI?
Lp 1
Lp 2
Lp 3
Lp 4
CÂU 25: Độ dài ti đa cho phép khi sdng dây cáp mng UTP là bao nhiêu mét?
100 m
185 m
200 m
500 m
CÂU 26: Lp nào trong mô hình OSI không thc hin vic thêm header vào phn đầu gói tin trước khi
gi đi:
Lp Physical
Lp Data link
Lp Network
Lp Transport
CÂU 27: Giao thc nào sau đây được sdng để đánh địa chIP động?
FTP
POP3
DHCP
ICMP
CÂU 28: Công nghLAN nào sdng cơ chế truy cp đường truyn CSMA/CD?
Ethernet
Token Ring
FDDI
WAN
CÂU 29: Topo mng cc bnào mà tt ccác trm phân chia chung mt đường truyn chính?
Bus
Star
Ring
Mesh
CÂU 30: Chc năng nào sau đây là chc năng ca lp trình din (presentation) trong mô hình OSI?
Xác định giao din gia người sdng và môi trường OSI
Mã hóa và gii mã dliu trước khi gi và sau khi nhn
Gii quyết các kthut mà các chương trình ng dng giao tiếp vi mng
Định tuyến dliu

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí