Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động

Loại tài liệu : Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi giới thiệu tới các bạn bài Đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động : Đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động là văn bản được sử dụng khi nhân viên hòa giải vì lý do cá nhân ko tiếp tục cáng đáng vai trò hòa giải tại địa bàn cơ sở và muốn xin nghỉ song song bàn giao công việc cho người khác, ngoài ra Đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- ………, bên cạnh đó , ngày …, cho biết thêm tháng …, bên cạnh đó 5 …, tiếp theo là ĐƠN XIN THÔI THAM GIA HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG Kính gửi: …………………………………, kế tiếp là Tên tôi là (viết chữ in hoa):

Đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động là văn bản được sử dụng khi nhân viên hòa giải vì lý do cá nhân không tiếp tục đảm nhiệm vai trò hòa giải tại địa bàn cơ sở và muốn xin nghỉ đồng thời bàn giao công việc cho người khác.

Đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

                                                                                                   ………., ngày …. tháng …. năm ….

ĐƠN XIN THÔI THAM GIA HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

Kính gửi: …………………………………....................

Tên tôi là (viết chữ in hoa): ...............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..……. Nam, Nữ:..............................................

Được bổ nhiệm là hòa giải viên lao động tại ………………......…….. (tên địa bàn) theo Quyết định số .... /QĐ-UBND ngày .... tháng .... năm .... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố ............................................................

Nay tôi xin thôi làm hòa giải viên lao động kể từ ngày....... tháng …...... năm..........

Lý do (trình bày ngắn gọn) ...................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tài liệu Đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí