Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:4.45 M
  • Lần download: 24 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài
  • Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài
  • Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài
  • Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài
  • Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài

Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:4.45 M Lần download: 24 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến bạn đọc thư viện Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài : 1/8/2011 một HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Giảng viên: Ths, cho biết thêm Ao Thu Hoài Học viện Công nghệ Bƣu chính Viễn thông Email: hoaiat@vnpt, bên cạnh đó vn; Điện thoại: 0904229946 Ym: bonxoan2001 NỘI DUNG Chƣơng 1: Tổng quan về e-marketing Chƣơng 2: Xây dựng kế hoạch e-marketing Chƣơng 3: Nghiên cứu thị trƣờng online Chƣơng 4: Hành vi khách hàng Chƣơng 5: Phân đoạn và xác lập thị trƣờng mục đích Chƣơng 6: Chiến lƣợc định vị và khác biệt hóa Chƣơng 7: Chính sách sản phẩm Chƣơng 8: Chính sách giá Chƣơng 9: Chính sách phân phối Chƣơng 10: Truyền thông e-marketing Chƣơng 11: Quản lý

Tham khảo: Bài giảng môn markeing trực tuyến của giảng viên thạc sĩ Ao Thu Hoài, học viện bưu chính viễn thông dành cho các bạn sinh viên khoa quản trị kinh doanh tham khảo. Nhằm giúp các bạn có thể tổng quan về e-marketing, xây dựng kế hoạch, nghiên cứu thị trường, phân đoạn xác lập thị trường marketing.

Tải tài liệu Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

1/8/2011
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Giảng viên: Ths. Ao Thu Hoài
Học viện Công nghệ Bƣu chính Viễn thông
Email: hoaiat@vnpt.vn;
Điện thoại: 0904229946
Ym: bonxoan2001
NỘI DUNG
Chƣơng 1: Tổng quan về e-marketing
Chƣơng 2: Xây dựng kế hoạch e-marketing
Chƣơng 3: Nghiên cứu thị trƣờng trực tuyến
Chƣơng 4: Hành vi khách hàng
Chƣơng 5: Phân đoạn xác lập thị trƣờng mục tiêu
Chƣơng 6: Chiến lƣợc định vị khác biệt hóa
Chƣơng 7: Chính sách sản phẩm
Chƣơng 8: Chính sách giá
Chƣơng 9: Chính sách phân phối
Chƣơng 10: Truyền thông e-marketing
Chƣơng 11: Quản mối quan hệ với khách hàng
1
1/8/2011
NỘI DUNG CHƢƠNG 1
1.
Khái niệm, bản chất phạm vi
2.
Lợi ích
3.
Sự khác biệt với marketing truyền thống
4.
Quá trình xu hƣớng phát triển
5.
Điều kiện áp dụng
6.
Ƣu điểm nhƣợc điểm
7.
Các hình thức của marketing trực tuyến
2