Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:4.45 M
  • Lần download: 24 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:4.45 M Lần download: 24 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

1/8/20111HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNGKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHGiảng viên: Ths. Ao Thu HoàiHọc viện Công nghệ Bƣu chính Viễn thôngEmail: hoaiat@vnpt.vn;Điện thoại: 0904229946Ym: bonxoan2001NỘI DUNGChƣơng 1: Tổng quan về e-marketingChƣơng 2: Xây dựng kế hoạch e-marketingChƣơng 3: Nghiên cứu thị trƣờng trực tuyếnChƣơng 4: Hành vi khách hàngChƣơng 5: Phân đoạn và xác lập thị trƣờng mục tiêuChƣơng 6: Chiến lƣợc định vị và khác biệt hóaChƣơng 7: Chính sách sản phẩmChƣơng 8: Chính sách giáChƣơng 9: Chính sách phân phốiChƣơng 10: Truyền thông e-marketingChƣơng 11: Quản lý mối quan hệ với khách hàng 1/8/201121. Khái niệm, bản chất và phạm vi2. Lợi ích3. Sự khác biệt với marketing truyền thống4. Quá trình và xu hƣớng phát triển5. Điều kiện áp dụng6. Ƣu điểm – nhƣợc điểm7. Các hình thức của marketing trực tuyếnNỘI DUNG CHƢƠNG 1 1/8/20113KHÁI NIỆMInternet Marketing - marketing online - e-marketing là:Một công cụ phát triển và quảng bá doanh nghiệpbằng cách ứng dụng công nghệ mạng máy tín

MINH HỌA
  • Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài
  • Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài
  • Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài
  • Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài
  • Bài giảng Marketing trực tuyến -Ths. Ao Thu Hoài
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí