Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính

Loại tài liệu : Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang tới các bạn bài Đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính : CƠ QUAN, TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP----------------- Số: , cho biết thêm /, ý nữa CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG THÔNG TIN MÁY TÍNH Kính gửi: Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin 1- Tên cơ quan, công ty, doanh nghiệp , tiếp theo là Địa chỉ, bên cạnh đó Điện thoại:, bên cạnh đó Fax:, kế tiếp là 2- Người chịu trách nhiệm:, nói thêm Chức vụ:

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP
-----------------

Số: ....../......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG THÔNG TIN MÁY TÍNH

Kính gửi: Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin

1- Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp .................................................................................

Địa chỉ................................... Điện thoại:.............. Fax:.......................................................

2- Người chịu trách nhiệm:.................... Chức vụ:.................................................................          

a) Đăng ký kinh doanh số:..............do.............cấp.............. ngày....... tháng...... năm........ (đối với tổ chức, doanh nghiệp).

b) Giấy phép cung cấp thông tin trên mạng thông tin máy tính (ICP) hoặc

Giấy phép lập trang tin điện tử (Website), (số...... cơ quan cấp...................... ngày........ tháng........ năm........)

c) Địa chỉ phần mềm trên Internet hợp lệ, địa chỉ

3- Xin thực hiện các sản phẩm quảng cáo trên mạng thông tin máy tính như sau:

STT

Tên sản phẩm quảng cáo

Lượng thời gian phát quảng cáo cho một sản phẩm quảng cáo (tính bằng giây)

Thời gian phát quảng cáo (tính theo đợt, ngày)

Ghi chú

 

 

 

 

 

Cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, về quản lý mạng Internet ở Việt Nam, các quy định của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, hình thức cũng như các vấn đề có liên quan.

Hồ sơ gửi kèm thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Mục III Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 07 năm 2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin.

                                                                                       ......,ngày........ tháng.........năm.....

                                                                                    CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

                                                                                       (Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Tải tài liệu Đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí