Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo trình: Lý thuyết cơ bản về mạng LAN

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:5.40 M
  • Lần download: 162 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Giáo trình: Lý thuyết cơ bản về mạng LAN
  • Giáo trình: Lý thuyết cơ bản về mạng LAN
  • Giáo trình: Lý thuyết cơ bản về mạng LAN
  • Giáo trình: Lý thuyết cơ bản về mạng LAN
  • Giáo trình: Lý thuyết cơ bản về mạng LAN

Giáo trình: Lý thuyết cơ bản về mạng LAN

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:5.40 M Lần download: 162 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến mội người thư viện Giáo trình: Lý thuyết cơ bản về mạng LAN : BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CƠ QUAN ĐẢNG *** GIÁO TRÌNH L LÝ Ý T TH HU UY YẾ ẾT T C CƠ Ơ B BẢ ẢN N V VỀ Ề M MẠ ẠN NG G L LA AN N HÀ NỘI, 2004 BAN CHỈ ĐẠO CNTT CỦA CƠ QUAN ĐẢNG Lý thuyết căn bản về mạng LAN Trang I MỤC LỤC Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG, kế tiếp là một I, nói thêm là MẠNG TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ MẠNG , bên cạnh đó một một, tiếp theo là Giới thiệu chung, tiếp theo là một hai Thế nào là 1 mạng máy tính

Cuốn sách này thích hợp cho sinh viên đang học học phần mạng máy tính của các trường đại học hoặc bất cứ ai muốn tìm hiểu về mạng máy tính. Đây là một giáo trình khá cơ bản, chi tiết, và rất dễ hiểu. Nội dung: Chương 1: Giới thiệu chung về mạng, các công nghệ mạng, mô hình OSI. Chương 2: Tầng ứng dụng Chương 3: Tầng giao vận Chương 4: Tầng mạng Chương 5: Tầng liên kết dữ liệu

Tải tài liệu Giáo trình: Lý thuyết cơ bản về mạng LAN miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo trình: Lý thuyết cơ bản về mạng LAN của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA QUAN ĐẢNG
***
GIÁO
TRÌNH
THUYT
CƠ
BN
V
MNG
LAN
NỘI, 2004
BAN CHỈ ĐẠO CNTT CỦA CƠ QUAN ĐẢNG
Lý thuyết bản về mạng LAN
MỤC LỤC
Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG.................................................................1
I. MẠNG TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ MẠNG ......................................... 1
1. Giới thiệu chung.................................................................................................. 1
2 Thế nào là một mạng máy tính............................................................................. 3
2.1. Các thành phần mạng: thiết bị, nút, máy tính............................................. 3
2.2. Phương tiện các giao thức truyền thông của mạng................................ 4
3. Phân loại mạng máy tính..................................................................................... 6
3.1. Phân loại mạng theo diện hoạt động........................................................... 7
3.2. Phân loại mạng theo hình ghép nối (topo)............................................ 8
3.3. Phân loại theo kiểu chuyển........................................................................ 12
4. Địa chỉ mạng, định tuyến, tính tin cậy, tính liên tác và an ninh mạng.............. 13
4.1. Địa chỉ (Address)....................................................................................... 13
4.2. Định tuyến (Routing)................................................................................. 14
4.3. Tính tin cậy (Reliability)............................................................................ 14
4.4. Tính liên tác (Inter-operability)................................................................. 14
4.5. An ninh (Security)...................................................................................... 15
5. Các chuẩn mạng ................................................................................................ 15
5.1. Các chuẩn chính thức (De jure standard)................................................. 15
5.2 Các chuẩn thực tế (De facto standard)....................................................... 16
5.3. Các chuẩn riêng của hãng......................................................................... 16
5.4. Các chuẩn hiệp hội.................................................................................... 16
II. MÔ HÌNH OSI...................................................................................................... 17
1. Mô hình ............................................................................................................. 17
1.1. Kiến trúc phân tầng................................................................................... 18
1.2. Các tiến trình ngang hàng (peer-to-peer) ................................................. 19
1.3. Giao diện giữa các tầng ............................................................................ 20
1.4. T chức các tầng........................................................................................ 20
2. Chức năng của các tầng..................................................................................... 21
2.1. Tầng vật lý................................................................................................. 21
2.2. Tầng liên kết dữ liệu.................................................................................. 23
2.3. Tầng mạng................................................................................................. 25
Trang I
BAN CHỈ ĐẠO CNTT CỦA CƠ QUAN ĐẢNG
Lý thuyết bản về mạng LAN
2.4. Tầng giao vận............................................................................................ 27
2.5. Tầng phiên................................................................................................. 29
2.6. Tầng trình diễn .......................................................................................... 30
2.7. Tầng ứng dụng........................................................................................... 31
3. Bộ giao thức TCP/IP – Mô hình Internet .......................................................... 33
Chương 2: TẦNG ỨNG DỤNG.................................................................35
I. GIAO THỨC TẦNG ỨNG DỤNG........................................................................ 35
1. Giao thức tầng ứng dụng................................................................................... 36
1.1. hình Khách hàng /Người phục vụ (Client/Server)............................... 37
1.2. Truyền thông giữa các tiến trình............................................................... 39
1.3. Địa chỉ tiến trình........................................................................................ 39
1.4. Chương trình giao tiếp người dùng (user agent) ...................................... 40
2. Các yêu cầu của ứng dụng................................................................................. 41
2.1. Mất mát dữ liệu (Data loss)....................................................................... 41
2.2. Băng thông (bandwith).............................................................................. 41
2.3. Thời gian (timing)...................................................................................... 42
3. Dịch vụ của các giao thức giao vận Internet ..................................................... 43
3.1. TCP............................................................................................................ 43
3.2. Dịch vụ UDP ............................................................................................. 44
4. Một số ứng dụng phổ biến................................................................................. 45
II. WORLD WIDE WEB: HTTP............................................................................... 46
1. Tổng quan về HTTP.......................................................................................... 47
2. Kết nối liên tục và không liên tục (persistent/nonpersistent)............................ 49
2.1. Kết nối không liên tục-nonpersistent......................................................... 49
2.2. Kết nối liên tục........................................................................................... 51
3. Khuôn dạng của thông điệp HTTP.................................................................... 51
3.1. Thông điệp yêu cầu HTTP (HTTP request message)................................ 51
3.2. Thông điệp trả lời ( HTTP response massage).......................................... 53
4. Tương tác User-server : Authentication và cookies.......................................... 55
4.1. Authentication (Kiểm chứng)..................................................................... 55
4.2. Cookies ...................................................................................................... 56
5. GET có điều kiện (Conditional GET) ............................................................... 57
6. Web caches........................................................................................................ 58
Trang II

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí