Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:3.88 M
  • Lần download: 59 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML
  • PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML
  • PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML
  • PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML
  • PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:3.88 M Lần download: 59 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến bạn đọc thư viện PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML : 1 t r × n h ® é ® µ o t ¹ o cc GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML hai MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG 01, kế tiếp là LỜI TỰA , nói thêm 3 02, ngoài ra MỤC LỤC , kế tiếp là 4 03, bên cạnh đó GIỚI THIỆU MÔN HOC , kế tiếp là năm 04, bên cạnh đó CÁC HÌNH THỨC CHÍNH HỌC TẬP TRONG MÔN HỌC, thêm nữa 9 05, nói thêm là Bài một TỔNG QUAN VỀ OOAD VÀ UML

Hướng đối tượng là thuật ngữ thông dụng hiện thời của ngành công nghiệp phần mềm. Các 
công ty đang nhanh chóng tìm cách áp dụng và tích hợp công nghệ mới này vào các ứng dụng của họ. Thật sự là đa phần các ứng dụng hiện thời đều mang tính hướng đối tượng. Nhưng hướng đối tượng có nghĩa là gì? 
Lối tiếp cận hướng đối tượng là một lối tư duy về vấn đề theo lối ánh xạ các thành phần trong 
bài toán vào các đối tượng ngoài đời thực. Với lối tiếp cận này, chúng ta chia ứng dụng thành các thành phần nhỏ, gọi là các đối tượng, chúng tương đối độc lập với nhau. Sau đó ta có thể xây dựng ứng dụng bằng cách chắp các đối tượng đó lại với nhau. Hãy nghĩ đến trò chơi xây lâu đài bằng các mẫu gỗ. Bước đầu tiên là tạo hay mua một vài loại mẫu gỗ căn bản, từ đó tạo nên các khối xây dựng căn bản của mình. Một khi đã có các khối xây dựng đó, bạn có thể chắp ráp chúng lại với nhau để tạo lâu đài. Tương tự như vậy một khi đã xây dựng một số đối tượng căn bản trong thế giới máy tính, bạn có thể chắp chúng lại với nhau để tạo ứng dụng của mình. 

Tải tài liệu PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

GIÁO TRÌNH
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML
1
MỤC LỤC
ĐỀ MỤC
TRANG
01. LỜI TỰA .................................................................................................................3
02. MỤC LỤC ...............................................................................................................4
03. GIỚI THIỆU MÔN HOC........................................................................................5
04. CÁC HÌNH THỨC CHÍNH HỌC TẬP TRONG MÔN HỌC................................9
05. Bài 1 TỔNG QUAN VỀ OOAD VÀ UML...........................................................11
06. Bài 2 KHẢO SÁT HỆ THỐNG ............................................................................19
07. Bài 3 PHÂN TÍCH CÁC LỚP...............................................................................69
08. Bài 4 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ...........................................................................80
09. Bài 5 HỆ THỐNG VÀ HÀNH VI ĐỐI TƯỢNG..................................................94
10. Bài 6 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.............................................................................109
11. Bài 7 CÁC VẤN ĐỀ VỀ THIẾT KẾ VÀ THI HÀNH........................................116
12. Bài 8 GIỚI THIỆU VỀ RATIONAL ROSE .......................................................132
13. NỘI DUNG THỰC HÀNH.................................................................................170
14. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP............................................................158
15. THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN..........................................................................160
15. TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................162
2
BÀI 1
Tên bài : TỔNG QUAN VỀ OOAD UML
bài : ITPRG3_16.1
Giới thiệu :
Giới thiệu về phân tích thiết kế hướng đối tượng (OOAD) và ngôn ngữ mô hình hợp nhất
(UML), các tiến trình OOAD, tiến
trình Objectory
Mục tiêu thực hiện:
Học xong bài này học viên có khả năng :
-
-
-
-
-
Phân biệt giữa phân tích và thiết kế.
Giải thích tầm quan trọng quá trình chu trình cuộc sống phần mềm.
Liệt kê được các ưu thế của việc sử dụng hướng đối tượng.
Mô tả vai trò của UML trong phân tích và thiết kế.
Liệt kê các giai đoạn và thành phần tiến trình của tiến trình Objectory.
Nội dung chính:
I.
Giới thiệu về OOAD UML
1. Phân tích thiết kế hướng đối tượng
Hướng đối tượng là thut ngthông dng hin thi ca ngành công nghip phn mm. Các
công ty đang nhanh chóng tìm cách áp dụng và tích hp công nghmi này vào các ng dng
ca h. Tht sự là đa phần các ng dng hin thời đều mang tính hướng đối tượng. Nhưng
hướng đối tượng có nghĩa là gì?
Li tiếp cận hướng đối tượng là mt lối tư duy về vấn đề theo li ánh xcác thành phn trong
bài toán vào các đối tượng ngoài đời thc. Vi li tiếp cn này, chúng ta chia ng dng thành
các thành phn nh, gọi là các đối tượng, chúng tương đối độc lp với nhau. Sau đó ta có thể
xây dng ng dng bng cách chắp các đối tượng đó lại với nhau. Hãy nghĩ đến trò chơi xây
lâu đài bằng các mu gỗ. Bước đầu tiên là to hay mua mt vài loi mu gỗ căn bản, từ đó tạo
nên các khi xây dựng căn bản ca mình. Một khi đã có các khối xây dựng đó, bạn có th
chp ráp chúng li với nhau để tạo lâu đài. Tương tự như vậy một khi đã xây dựng mt số đối
tượng căn bản trong thế gii máy tính, bn có thchp chúng li với nhau để to ng dng
ca mình.
Xin ly mt ví dụ đơn giản: vấn đề rút tin mt tại nhà băng. Các “mẫu gỗ“ thành phần ở đây
slà ánh xcủa các đối tượng ngoài đời thực như tài khoản, nhân viên, khách hàng, …Và ứng
dng sẽ được sẽ được nhn diện cũng như giải đáp xoay quanh các đối tượng đó.
Phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng thc hin theo các thut ngvà khái nim
ca phạm vi lĩnh vực ng dng (tc là ca doanh nghiệp hay đơn vị mà hthống tương lai cần
phc v), nên nó to stiếp cận tương ứng gia hthng và vấn đề thc ngoài đời. Trong ví
dbán xe ô tô, mọi giai đoạn phân tích thiết kế và thc hiện đều xoay quanh các khái nim
như khách hàng, nhân viên bán hàng, xe ô tô, … Vì quá trình phát triển phn mềm đồng thi
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí