Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Sơ yếu lý lịch - Mẫu chuẩn được sử dụng phổ thông

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.11 M
  • Lần download: 187 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Sơ yếu lý lịch - Mẫu chuẩn được sử dụng phổ thông
  • Sơ yếu lý lịch - Mẫu chuẩn được sử dụng phổ thông
  • Sơ yếu lý lịch - Mẫu chuẩn được sử dụng phổ thông
  • Sơ yếu lý lịch - Mẫu chuẩn được sử dụng phổ thông

Sơ yếu lý lịch - Mẫu chuẩn được sử dụng phổ thông

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.11 M Lần download: 187 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến bạn đọc tài liệu Sơ yếu lý lịch - Mẫu chuẩn được sử dụng phổ thông : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT Họ và tên:, bên cạnh đó Nam, nữ: , nói thêm Sinh ngày, nói thêm là tháng, cho biết thêm 5, ngoài ra Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: , ngoài ra

Tải tài liệu Sơ yếu lý lịch - Mẫu chuẩn được sử dụng phổ thông miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Sơ yếu lý lịch - Mẫu chuẩn được sử dụng phổ thông của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ảnh mầu
4x6cm
(có đóng dấu
giáp lai của
của cơ quan
xác nhận lý
lịch)
YẾU LỊCH
TỰ THUẬT
Họ và tên:........................................................................................Nam, nữ: ........................
Sinh ngày......... tháng.........năm..............................................................................................
Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: .........................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Chứng minh thư nhân dân số:.............................................Nơi cấp: .....................................
Ngày.................tháng.........năm..............................................................................................
Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ................................Di động..............................................
Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?: ..............................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Số hiệu:..................................
hiệu:..................................
Họ và tên: ................................................................Bí danh:.................................................
Tên thường gọi: ......................................................................................................................
Sinh ngày......... tháng.........năm...................Tại:....................................................................
Nguyên quán: ..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ..........................................................................................
..................................................................................................................................................
Dân tộc: ........................................................Tôn giáo:...........................................................
Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) .................
..................................................................................................................................................
Thành phần bản thân hiện nay: ..............................................................................................
Trình độ văn hoá: ............................................ Ngoại ngữ:....................................................
Trình độ chuyên môn: .............................................Loại hình đào tạo:..................................
Chuyên ngành đào tạo: ...........................................................................................................
Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày...........tháng............năm ........................................
Nơi kết nạp: ............................................................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày............tháng...........năm...................................................
Nơi kết nạp: ............................................................................................................................
Tình hình sức khoẻ: .....................................Cao...........................Cân nặng:.............kg.......
Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: ...............................................................................
Cấp bậc: ............................................Lương chính hiện nay: ................................................
Ngày nhập ngũ: .................................Ngày xuất ngũ: ............................................................
Lý do: ......................................................................................................................................
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
Họ và tên bố: .......................................................Tuổi:......... Nghề nghiệp ..........................
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ............................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? .....................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Họ và tên mẹ: ...................................................... Tuổi:......... Nghề nghiệp ..........................
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? ............................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? .....................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
HỌ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT
(Ghi tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp trình độ chính trị của từng người)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí