Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi trắc nghiệp lập trình C năm 2011

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.28 M
  • Lần download: 2 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Đề thi trắc nghiệp lập trình C năm 2011

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.28 M Lần download: 2 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Đề thi trắc nghiệp lập trình C năm 2011 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi trắc nghiệp lập trình C năm 2011 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

11. Kết quả nào đúng khi thực hiện giải thuật sau:long lt(int n){if (n==0) return 1;else return (2*lt(n-1);}A. lt(12) = 2010B. lt(12) = 1024C. lt(7) = 720D. lt(6) = 642. Kết quả nào đúng khi thực hiện giải thuật sau với a[]= {1, 3, 5}; n= 5, k= 3 :void ToHopKe(int a[], int n, int k){int i, j, tmp = 0;for (i= 1;i= n-k+i) i--;a[i]= a[i] + 1;for (j= i+1;j = 1; i--) if (a[i]==x) return (i);return (-1);}A. 1B. 2C. 3D. 44. Dấu hiệu nào dưới đây cho biết danh sách liên kết đơn L là rỗng:A. (L->left == NULL) B. (L->ìnfor == NULL)C. (L->next == NULL) D. (L == NULL) 25. Kết quả nào đúng khi thực hiện giải thuật sau với a[]= {1, 3, 5, 4, 2}; n= 5:void HoanViKe(int a[],int n){int i, k, r, s, tmp = 0;for(i=1;ia[i+1]) i= i - 1;k= n;while(a[k] giá trị của lối sau B. Lối sau nhận giá trị = 0C. Lối trước có giá trị

MINH HỌA
  • Đề thi trắc nghiệp lập trình C năm 2011
  • Đề thi trắc nghiệp lập trình C năm 2011
  • Đề thi trắc nghiệp lập trình C năm 2011
  • Đề thi trắc nghiệp lập trình C năm 2011
  • Đề thi trắc nghiệp lập trình C năm 2011
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí