Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.34 M
  • Lần download: 928 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP
  • GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP
  • GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP
  • GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP
  • GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP

GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.34 M Lần download: 928 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến bạn đọc tài liệu GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP : Giáo trình Kỹ năng giao tiếp cung cấp sinh viên các kiến thức căn bản sau đây: - Khái niệm, tầm quan trọng, vai trò của giao tiếp, nói thêm - Các công cụ giao tiếp, nói thêm là - Các kỹ năng giao tiếp căn bản, nói thêm - Vận dụng những kỹ năng giao tiếp trong bối cảnh khác nhau

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp cung cấp sinh viên những kiến thức cơ bản sau đây: - Khái niệm, tầm quan trọng, vai trò của giao tiếp. - Các phương tiện giao tiếp. - Các kỹ năng giao tiếp cơ bản. - Vận dụng các kỹ năng giao tiếp trong bối cảnh khác nhau.

Tải tài liệu GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

TS. NGUYN TH BÍCH THU
CHUYÊN ĐỀ
K
NĂNG
GIAO
TIP
__ĐÀ NNG 3/2010__
MC LC
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT VGIAO TIP..............................................................................3
1.1.
Khái nim vgiao tiếp................................................................................................3
1.2.
Tm quan trng ca giao tiếp.....................................................................................3
1.3.
Các yếu tcu thành ca hot động giao tiếp............................................................3
1.4.
Nguyên nhân ca giao tiếp tht bi ............................................................................4
CHƯƠNG II. CÁC PHƯƠNG TIN GIAO TIP.....................................................................5
2.1. Giao tiếp ngôn ng:.........................................................................................................5
2.2. Giao tiếp phi ngôn ng:...................................................................................................8
CHƯƠNG III. CÁC KNĂNG GIAO TIP CƠ BN..........................................................10
3.1. Knăng định hướng..................................................................................................10
3.2. Knăng định v:........................................................................................................13
3.3. Knăng nghe:............................................................................................................14
3.4. Knăng điu khin quá trình giao tiếp: ....................................................................15
CHƯƠNG IV. VN DNG KNĂNG GIAO TIP TRONG BI CNH
KHÁC NHAU16
4.1. Giao tiếp trong ln gp đầu tiên.....................................................................................16
4.2. Giao tiếp qua đin thoi.................................................................................................19
4.3. Giao tiếp nhm htr, điu chnh người khác..............................................................20
2
CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT V GIAO TIP
1.1.
Khái nim v giao tiếp
Giao tiếp xã hi là quá trình phát và nhn thông tin gia các cá nhân. Quá
trình giao tiếp din ra có hiu quhay không là do người phát và người nhn
thông tin có có chung hthng mã hoá và gii mã hay không. Nhng khác bit
vngôn ng, vquan đim, về định hướng giá trkhiến cho quá trình giao tiếp
bách tc, hiu lm gây mâu thun gia các bên.
1.2.
Tm quan trng ca giao tiếp
Giao tiếp là cách thc để cá nhân kiên kết và hoà nhp vi nhóm, vi xã
hi. Thông qua giao tiếp ngôn ngvà phi ngôn ngcon người trao đổi thông tin
cho nhau, hiu được nhau, để hành động và ng xphù hp vi hoàn cnh và
nhng chun mc do xã hi qui định.
Trong giao tiếp người ta cn làm thế nào để cm nhn, hiu được hành vi,
ý nghĩ ca người có quan hgiao tiếp, ca người cùng hot động vi mình, đánh
giá được thái độ, quan đim, mc đích ca người giao tiếp để đưa ra các hành
động giao tiếp hiu qu, được xã hi chp nhn.
Người Vit Nam rt coi trng giao tiếp.
-
Sgiao tiếp to ra quan h: Dao năng liếc thì sc, người năng chào thì quen.
- Sgiao tiếp cng ctình thân : áo năng may năng mi, người năng ti năng
thân.
- Năng lc giao tiếp được người Vit Nam xem là tiêu chun hàng đầu để đánh
giá con người : Vàng thì th la, th than - Chuông kêu th tiếng, người
ngoan th li.
1.3.
Các yếu t cu thành ca hot động giao tiếp
Trong quá trình giao tiếp xã hi không có sphân cc gia bên phát và
bên nhn thông tin, chai đều là chthtích cc, luôn đổi vai cho nhau. Các
chthgiao tiếp là nhng nhân cách đã được xã hi hoá, do vy các hthng tín
hiu thông tin được hsdng chu schi phi ca các qui tc chun mc xã
hi trong mt khung cnh văn hoá xã hi thng nht. Đồng thi, mi cá nhân là
mt bn sc tâm lý vi nhng khnăng sinh hc và mc độ trưởng thành vmt
xã hi khác nhau. Như vy, giao tiếp có mt cu trúc kép, nghĩa là giao tiếp chu
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí