Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp - Mẫu đơn

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.13 M
  • Lần download: 1 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp - Mẫu đơn
  • Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp - Mẫu đơn

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp - Mẫu đơn

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.13 M Lần download: 1 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến bạn đọc tài liệu Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp - Mẫu đơn : Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp Tên Đơn vị cấp trên, cho biết thêm Tên tổ chức/ cá nhân đứng đơn:, kế tiếp là _________________ Số: /, bên cạnh đó V/v: xin xuất khẩu/nhập khẩu giống LN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ Tên tỉnh, T/P, ngày tháng 5 200, thêm nữa Kính gởi : Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT Căn cứ Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số…, kế tiếp là ngày…, tiếp theo là và Thông tư số 62/2001/TT-BNN ngày 5/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT “Hướng dẫn việc xuất khẩu, du nhập hàng hoá thuộ

Tải tài liệu Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp - Mẫu đơn miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp - Mẫu đơn của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp
Tên Đơn vị cấp trên......
Cộng hoà hội chủ nghĩa việt nam
Tên t chức/ nhân đứng đơn:......
Độc lập T do Hạnh phúc
_________________
------------------------------
Số:
/............
V/v:
xin
xuất
khẩu/nhập
khẩu
giống
Tên tỉnh, T/P, ngày
tháng
năm
LN
200...
Kính gửi : Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Căn cứ Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết
định số…..ngày…..
Thông tư số 62/2001/TT-BNN
ngày 5/6/2001 của
Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT “Hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng
hoá
thuộc
diện
quản
chuyên
ngành
nông
nghiệp
theo
Quyết
định
số
46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu,
nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005, …….(Tên t chức.../cá nhân).......... làm
đơn đề nghị Cục Lâm nghiệp thẩm định và cho phép xuất khẩu/nhập khẩu giống
cây lâm nghiệp sau đây:
1.Tên loài cây:
- Tên khoa học:
- Tên Việt Nam:
2. Số lượng:
- Hạt giống/lô giống: ........... kg
- Cây giống/dòng vô tính: .........số cây/dòng vô tính
3. Nguồn gốc, xuất xứ giống (kèm theo lý lịch nguồn giống):
4. Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu giống:
5. Thời gian xuất khẩu/nhập khẩu giống:
từ ngày .......tháng...... năm 200...
6. Cửa khẩu xuất khẩu/nhập khẩu giống: Cửa khẩu/sân bay/bưu điện.......
trưởng đơn vị/cá nhân
Nơi gửi:
(ch và con dấu nếu có)
- Như trên;
- Sở NN&PTNT tỉnh…. (để xác nhận, nếu là tổ chức cá nhân ở địa phương);
- Lưu.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí