Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH ISA 2006

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:2.95 M
  • Lần download: 19 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH ISA 2006

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:2.95 M Lần download: 19 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến mội người thư viện ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH ISA 2006 : Khi kết nối hệ thống mạng nội bộ để giao thiệp với Internet ,những Công ty thường có yêu cầu như : - Kiểm soát những giao thiệp thực hiện giữa mạng nội bộ và Internet - Ngăn chặn những tấn công, thâm nhập trái phép từ Internet Giải pháp phù hợp cho những nhu cầu trên là sử dụng những Firewall (bức tường lửa), nói thêm Bài Lab này giới thiệu việc cài đặt và triển khai phần mềm Firewall của Microsoft : Internet Security and Acceleration 2006 (ISA-2K6)

Khi kết nối hệ thống mạng nội bộ để giao dịch với Internet ,các Công ty thường có yêu cầu như : - Kiểm soát các giao dịch thực hiện giữa mạng nội bộ và Internet - Ngăn chặn các tấn công, thâm nhập trái phép từ Internet Giải pháp thích hợp cho các nhu cầu trên là sử dụng các Firewall (bức tường lửa). Bài Lab này giới thiệu việc cài đặt và triển khai phần mềm Firewall của Microsoft : Internet Security and Acceleration 2006 (ISA-2K6)

Tải tài liệu ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH ISA 2006 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH ISA 2006 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH ISA 2006

A -  MÔ HÌNH

 

 

B-  GIỚI THIỆU

Khi kết nối hệ thống mạng nội bộ để giao dịch với Internet ,các Công ty thường có yêu cầu như :

-          Kiểm soát các giao dịch thực hiện giữa mạng nội bộ và Internet

-          Ngăn chặn các tấn công, thâm nhập trái phép từ Internet

 

Giải pháp thích hợp cho các nhu cầu trên là sử dụng các Firewall (bức tường lửa). Bài Lab này giới thiệu việc cài đặt và triển khai phần mềm Firewall của Microsoft : Internet Security and Acceleration 2006 (ISA-2K6)

 

C-  CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

Phát triển từ hệ thống Domain của bài Lab-5, bài Lab này sử dụng thêm 1 máy tính độc lập ,dùng Windows Server 2003 để triển khai ISA-2K6

Các bước triển khai bao gồm :

-          Cấu hình thông số TCP/IP và cài đặt ISA-2K6

-          Cấu hình các ISA-Clients trong mạng nội bộ

-          Khai báo trên ISA-2K6 các thành phần trong mạng nội bộ như :VIP, USER, SERVER

-          Thiết lập các Access Rules, Application Filer  trên ISA-2K6 để kiểm soát các giao dịch

-          Cấu hình ISA-2K6 để nhận biết và ngăn chặn các tấn công từ bên ngoài Internet  

-          Thực hiện thống kê, báo cáo về các giao dịch thông qua ISA-2K6

 

D- TRIỂN KHAI CHI TIẾT

I. Chuẩn bị

Bài lab gồm 5 PC:

Server,VIP,Users,Router và ISA

          1. Nâng cấp Domain Controller trên máy Server

                  

 

 

 

 

 

 

B1.Đặt IP Address

Interface Name

IP Address

Subnet Mark

Default Gateway

Preferred DNS

Lan-3

192.168.3.2

255.255.255.0

192.168.3.1

192.168.3.2

                   B2.StartRun:DCPROMO

                             Domain Name:nhatnghe.local

 

 

2. Cấu hình Routing trên máy Router

                   B1.Đặt IP Address cho các Interface

Interface Name

IP Address

Subnet Mark

Default Gateway

Preferred DNS

Cross

192.168.5.2

255.255.255.0

Trắng

Trắng

Lan-2

192.168.2.1

255.255.255.0

Trắng

Trắng

Lan-3

192.168.3.1

255.255.255.0

Trắng

Trắng

Lan-4

192.168.4.1

255.255.255.0

Trắng

Trắng

                   B2.Enable Lan Routing

                   StartProgramsAdministrative ToolsRouting and Remote Access

         

 

 

          B3.Tạo Static Route

 


 

 

 

 

 


 

 

3. Join domain các máy VIP,USERS vào nhatnghe.local

          B1. IP Address

PC

IP Address

Subnet Mark

Default Gateway

Preferred DNS

VIP

192.168.2.2

255.255.255.0

192.168.2.1

192.168.3.2

Users

192.168.4.2

255.255.255.0

192.168.4.1

192.168.3.2

B2.My ComputerPropertiesTab Computer NameClick Change

          Member Of Domain: nhatnghe.local

 

 

II. Cài đặt ISA Server 2006 trên máy ISA

1.Cấu hình Route trên máy ISA

          B1.Đặt IP Address

Interface Name

IP Address

Subnet Mark

Default Gateway

Preferred DNS

Cross

192.168.5.1

255.255.255.0

Trắng

192.168.3.2

Lan

192.168.1.2

255.255.255.0

Trắng

Trắng

B2. Tạo các route

          Start\Run:CMD.

*Nhập các lệnh tạo route sau:

Route add –p 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.2 metric 1

Route add –p 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.2 metric 1

Route add –p 192.168.4.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.2 metric 1

Route add –p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 metric 1

*Để xem Routing Table, nhập lệnh

route print


 

         

2.Cài đặt ISA Server

Từ Source ISA2006 chạy file:ISAAutorun.exe

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

         

 

3.Cài đặt Firewall client trên cácmáy SERVER,VIP,USERS

                             Từ source ISA2006ClientChạy file: ISACient.exe


 

 


 

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí