Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.80 M
  • Lần download: 62 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER
  • MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER
  • MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER
  • MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER
  • MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER

MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.80 M Lần download: 62 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến các bạn tài liệu MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER : 1 t r × n h ® é ® µ o t ¹ o cc GIÁO TRÌNH MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER hai MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG một, bên cạnh đó LỜI TỰA , thêm nữa 3 hai, tiếp theo là MỤC LỤC , cho biết thêm 4 3, thêm nữa GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC, ngoài ra sáu 4, nói thêm CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔN HỌC , tiếp theo là 9 Bài 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH Client/Server , nói thêm 10 một, tiếp theo là một Các k

Ngôn ngữ CSDL được cài đặt khác nhau đối với các hệ quản trị CSDL khác nhau, tuy nhiên đều phải theo một chuẩn (Standard) nhất định. Bài học này sẽ cung cấp cho các học viên các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language - SQL) CSDL, những cú pháp lệnh đã được chuẩn hóa trong hầu hết các hệ quản trị CSDL (DBMS)

Tải tài liệu MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

GIÁO TRÌNH
HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER
MỤC LỤC
ĐỀ MỤC
TRANG
1. LỜI TỰA .........................................................................................................3
2. MỤC LỤC .......................................................................................................4
3. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC..........................................................................6
4. CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔN HỌC .......................9
Bài 1: TỔNG QUAN VỀ HÌNH Client/Server .......................................10
1.1 Các kiến thức tổng quan về cơ sở dữ liệu......................................................11
1.2 Các giai đoạn phát triển của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. ..........................11
1.3 Giới thiệu về mô hình Client server
và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ cho mô hình Client/Server............11
1.4 Các đặc trưng của mô hình Client/server ......................................................12
BÀI 2: CẤU HÌNH DỮ LIỆU CLIENT/SERVER
.........................13
2.1 Tổng quan về cấu trúc Client/Server.............................................................14
2.2 Các tầng cấu trúc............................................................................................14
2.3 Các mô hình dữ liệu của hệ thống Client/Server...........................................15
BÀI 3: HỆ QUẢN TRỊ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER
........................19
3.1 Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server...........................................20
3.2 Cài đặt SQL Server........................................................................................21
3.3 Các thành phần cua Sql Server......................................................................26
3.4 Các thao tác cơn bản trên môi trường SQL Server........................................28
BÀI 4: CÁC THAO TÁC TRÊN SQL SERVER
..........................................30
4.1 Đăng nhập vào SQL Server...........................................................................32
4.2 Các thành phần của SQL Server ...................................................................33
4.3 Các kiểu dữ liệu trong SQL Server ...............................................................34
4.4 Tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server .............................................................35
2
4.5 Tạo
bảng
trong SQL Server ........................................................................36
4.6 Tạo quan hệ trong SQL Server .....................................................................39
4.7 Nhập dữ liệu trong SQL Server ....................................................................42
BÀI
5:
THIẾT
KẾ,
BẢO
TRÌ
PHÁT
TRIỂN
HÌNH
CLIENT/SERVER.............................................................................................44
5.1 Đọc hồ sơ thiết kế cơ sở dữ liệu ....................................................................46
5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu hoàn hảo ứng dụng cơ sở dữ liệu...............................46
5.3 Bảo mật cơ sở dữ liệu....................................................................................46
5.4 Chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ các nguồn cơ sở dữ liệu....................................53
5.5 Sao lưu dự phòng cơ sở dữ lịêu.....................................................................58
5.6 Bảo trì cơ sở dữ liệu.......................................................................................60
BÀI 6: LẬP TRÌNH TRÊN SQL SERVER ....................................................62
6.1 Các câu lệnh SQL Server...............................................................................63
6.2 Lập tin batch ..................................................................................................77
6.3 Stored Procedure ...........................................................................................80
6.4 Trigger............................................................................................................88
BÀI 7: KẾT NỐI ỨNG DỤNG VỚI SỞ DỮ LIỆU.................................103
7.1 ODBC, JDBC.................................................................................................103
7.2 ADO...............................................................................................................108
7.3 Data Environment..........................................................................................110
7.4 OLE_DB........................................................................................................118
7.5 Lập trình được trên các đối tượng Record Set...............................................120
THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN........................................................................123
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................124
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí