Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

HĐH BÀI TẬP NTFS Permission

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.18 M
  • Lần download: 6 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • HĐH BÀI TẬP NTFS Permission
  • HĐH BÀI TẬP NTFS Permission
  • HĐH BÀI TẬP NTFS Permission

HĐH BÀI TẬP NTFS Permission

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.18 M Lần download: 6 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến các bạn tài liệu HĐH BÀI TẬP NTFS Permission : NTFS Permission Ghi chú: Sử dụng lại những Account của tuần thực hiện trước, ngoài ra một, bên cạnh đó Tạo 4 thư mục lưu trữ có tên như sau: tailieukythuat, tailieuchuyengiao, tailieumat, baocao hai, bên cạnh đó Kiểm tra xem filesystem của hệ thống có phải là NTFS hay ko ? Tạo những file sau đây (nội dung file tùy ý): a, ý nữa Tailieukythuat, bên cạnh đó txt trong thư mục tailieukythuat b, tiếp theo là Tailieuchuyengiao, nói thêm là txt trong thư mục tailieuchuyengiao c, nói thêm là Tailieumat, nói thêm txt trong thư mục tailieumat d, ngoài ra Baocao, nói thêm là txt trong thư mục baocao 3, bên cạnh đó Thiết lập những quyền hạn đối với những người dùng và nhóm như sau: a, thêm nữa Các thành viên nhóm nhansu đều có quyền Full Control đối với c

NTFS Permission 
Ghi chú: Sửdụng lại các Account của tuần thực hành trước. 
1. Tạo 4 thưmục lưu trữcó tên nhưsau: tailieukythuat, tailieuchuyengiao, tailieumat, 
baocao 
2. Kiểm tra xem filesystem của hệthống có phải là NTFS hay không ? Tạo các file sau đây 
(nội dung file tùy ý): 
a. Tailieukythuat.txt trong thưmục tailieukythuat
b. Tailieuchuyengiao.txt trong thưmục tailieuchuyengiao
c. Tailieumat.txt trong thưmục tailieumat
d. Baocao.txt trong thưmục baocao
3. Thiết lập các quyền hạn đối với các người dùng và nhóm nhưsau: 
a. Các thành viên nhóm nhansu đều có quyền Full Control đối với cả4 thưmục. 
b. Các thành viên của nhóm hethongcó quyền Full Control đối với thưmục 
tailieukythuat, quyền Read đối với thưmục tailieuchuyengiaovà không được phép 
truy cập nội dung thưmục tailieumatvà thưmục baocao
c. Các thành viên của nhóm mangchỉcó quyền Read & Write đối với thưmục baocao, 
không được phép truy cập vào các thưmục còn lại. 
d. Các thành viên của nhóm baomatcó quyền Full Control đối với thưmục tailieumat
và thưmục tailieukythuat, quyền Read and Write đối với thưmục baocao, không 
được phép truy cập vào thưmục tailieuchuyengiao
e. Các thành viên của nhóm khachhangcó quyền Read đối với thưmục 
tailieukythuat, quyền Read & Write đối với thưmục tailieuchuyengiao, không có 
quyền truy cập vào các thưmục còn lại. 
4. Kiểm tra lại câu 4 và trảlời các câu hỏi sau : 
a. User ns1có thể đọc và ghi file baocao.txt hay không ? 
b. User ht1có thể đọc và ghi file baocao.txt hay không ? 
c. User m1thể đọc và ghi file baocao.txt hay không ? 
d. Add user ht1vào nhóm nhansu, user ht1có thể đọc và ghi file tailieumat.txthay 
không ? 
e. Người dùng ht1có thểcấp quyền Write cho người dùng kh1 được hay không ? 
f. Add user ht1vào nhóm khachhang, user ht1có thể đọc và ghi file tailieumat.txt
hay không ? 
g. Cấp cho user ht2quyền Write đối với thưmục tailieuchuyengiao, user ht2có thể
đọc và ghi file tailieuchuyengiao.txthay không ? 
h. Add user ht2vào nhóm baomat, user ht2có thể đọc và ghi file tailieumat.txthay 
không ? 
i. Add user bm1vào nhóm khachhangnhansu, user bm1có thể đọc và ghi file 
tailieumat.txthay không ? 
j. Cấp cho user kh4quyền Read & Write đối với thưmục baocao, user kh4có thể đọc 
và ghi file baocao.txthay không ? 
k. Cấp cho user kh4quyền Full Control đối với thưmục baocao, user kh4có thể đọc 
và ghi file baocao.txthay không ? 
l. Chỉcấp cho user ns2quyền Read and Write đối với thưmục baocao, user ns2 có thể
đọc và ghi file baocao.txthay không ? 
m. Cấp cho user kh5quyền Write đối với thưmục baomat, user kh5có thể đọc và ghi 
file tailieumat.txthay không ? 
5. Permission của chức năng Sharing : 
a. Full Control 
b. Change 
c. Read 
6. Permission của chức năng Security: 
a. Full Control 
b. Modify 
c. Read & Execute 
d. List Folder Contents 
e. Read 
f. Write 
g. Special Permissions 
Permission của nhóm (Group) so với Permission của người dùng (User) thuộc nhóm ? 
Permission của tập tin (File) so với Permission của thưmục (Folder) chứa tập tin ? 
Take Ownership 
7. Tạo người dùngtest. Người dùng testtạo thưmục Dulieuvà không cấp quyền truy cập cho 
Administratorvào thưmục Dulieu. Administrator muốn xem nội dung trong thưmục 
Dulieunhưng bịcấm truy cập !!! 
Sửdụng chức năng Take Ownership để Administratorchiếm quyền điều khiển thưmục 
Dulieu và đọc dữliệu trong thưmục này 
Ghi chú: 
File system : NTFS 
Thực thi : Properties Security Advanced Owner … 

 

Tải tài liệu HĐH BÀI TẬP NTFS Permission miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu HĐH BÀI TẬP NTFS Permission của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí