Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

HĐH BÀI TẬP NTFS Permission

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.18 M
  • Lần download: 6 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
Tải tài liệu HĐH BÀI TẬP NTFS Permission miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu HĐH BÀI TẬP NTFS Permission của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây
.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader
Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

MINH HỌA
  • HĐH BÀI TẬP NTFS Permission
  • HĐH BÀI TẬP NTFS Permission
  • HĐH BÀI TẬP NTFS Permission
Script
NTFS PermissionGhi chú: Sử dụng lại các Account của tuần thực hành trước.1. Tạo 4 thư mục lưu trữ có tên như sau: tailieukythuat, tailieuchuyengiao, tailieumat,baocao2. Kiểm tra xem filesystem của hệ thống có phải là NTFS hay không ? Tạo các file sau đây(nội dung file tùy ý):a. Tailieukythuat.txt trong thư mục tailieukythuatb. Tailieuchuyengiao.txt trong thư mục tailieuchuyengiaoc. Tailieumat.txt trong thư mục tailieumatd. Baocao.txt trong thư mục baocao3. Thiết lập các quyền hạn đối với các người dùng và nhóm như sau:a. Các thành viên nhóm nhansu đều có quyền Full Control đối với cả 4 thư mục.b. Các thành viên của nhóm hethong có quyền Full Control đối với thư mụctailieukythuat, quyền Read đối với thư mục tailieuchuyengiao và không được phéptruy cập nội dung thư mục tailieumat và thư mục baocaoc. Các thành viên của nhóm mang chỉ có quyền Read & Write đối với thư mục baocao,không được phép truy cập vào các thư mục còn lại.d. Các thành viên của nhóm baomat có quyền Full Control đối với
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí