Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.03 M
  • Lần download: 2 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.03 M Lần download: 2 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất -

Tải tài liệu Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

ĐƠN GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Kính gởi: - Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (huyện):………

                 (hoặc UBND xã, phường, thị trấn………………………..).

-         Chi Cục thuế…………………………………………….

 

 

Tôi tên:……………………………………………………………………

Thường trú:……………………………………………………………………

Hiện Tôi đang lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc đang lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất) đối với khu đất có vị trí:

-            Thửa đất số: …….…….….; Tờ đồ số: …………theo bản đồ…………..…;

-            Địa chỉ tại: ................................................................................................

-            Địa chỉ cũ (nếu có):…………………………………………………………

Do gia đình chúng tôi chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước nên kính đề nghị Quý cơ quan chấp thuận cho gia đình chúng tôi được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Khi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có quy định khác, tôi cam kết sẽ thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Người làm đơn

(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí