Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

TIẾNG ANH (A2) - Bài tập

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.57 M
  • Lần download: 228 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • TIẾNG ANH (A2) - Bài tập
  • TIẾNG ANH (A2) - Bài tập
  • TIẾNG ANH (A2) - Bài tập
  • TIẾNG ANH (A2) - Bài tập
  • TIẾNG ANH (A2) - Bài tập

TIẾNG ANH (A2) - Bài tập

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.57 M Lần download: 228 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến bạn đọc thư viện TIẾNG ANH (A2) - Bài tập : SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH (A2) (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2006 ===== ===== HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH (A2) Biên soạn: ThS, thêm nữa Nguyễn Quỳnh Giao ThS, thêm nữa Phạm Nguyên Thư CN, cho biết thêm Hà Xuân Đỉnh CN, tiếp theo là Nguyễn Hồng Nga Hiệu đính: CN, ý nữa Nguyễn Thị Huệ ThS, cho biết thêm Nguyễn Thị Thiết Unit một, nói thêm Who’s who? 3 UNIT một, tiếp theo là WHO'S WHO? Exercise một, cho biết thêm Answer the questions, thêm nữa Have you got a computer? Yes, I have, nói thêm là một, thêm nữa Do you like tea? No, , kế tiếp là hai, thêm nữa

Bài tập có đáp án Tiếng Anh A2 khối ngành kĩ thuật.

Tải tài liệu TIẾNG ANH (A2) - Bài tập miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu TIẾNG ANH (A2) - Bài tập của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
=====
=====
SÁCH BÀI TP
TING
ANH
(A2)
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
NI - 2006
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
SÁCH BÀI TP
TING
ANH
(A2)
Biên son:
ThS. Nguyn Qunh Giao
ThS. Phm Nguyên Thư
CN. Xuân Đỉnh
CN. Nguyn Hng Nga
Hiu đính:
CN. Nguyn Th Hu
ThS. Nguyn Th Thiết
Unit 1. Who’s who?
UNIT 1. WHO'S WHO?
Exercise 1. Answer the questions.
Have you got a computer?
Yes, I have.
1. Do you like tea?
No, ............................................................................................
2. Can you play the piano?
No, ............................................................................................
3. Does she study in Posts and Telecommunications Institute of Technology?
Yes, ...........................................................................................
4. Are they going to the theatre tonight?
No, ............................................................................................
5. Is he writing?
Yes, ..........................................................................................
6. Has he got a mobile phone?
No, ..............................................................................................
7. Do you love me?
Yes, ............................................................................................
8. Are you tired?
No, ..............................................................................................
9. Have they got the books?
Yes, .............................................................................................
10. Does John often play tennis?
No, ................................................................................................
Exercise 2. Put these sentences into the past.
He gets up at 7 o'clock every day.
He got up at 7 o'clock yesterday.
1. She buys a newspaper every day.
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí