Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Parallels Desktop - Chương trình hỗ trợ cài đặt Window 7

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.51 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Parallels Desktop - Chương trình hỗ trợ cài đặt Window 7

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.51 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Parallels Desktop - Chương trình hỗ trợ cài đặt Window 7 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Parallels Desktop - Chương trình hỗ trợ cài đặt Window 7 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Nếu cài Windows 7 trên Mac thông qua Boot Camp, bạn sẽ có thểtrái Dghiệm toi đa những tính năng mói nhất của hệ điều hànhWindows. Ngoài ra, bạn cũng có thể trải nghiệm với Windows 7thông qua ứng dụng ảo hoá Parallel Desktop 4.0. Mặc dù tốc độ vàkhá năng xử lí có thể chậm, nhưng bằng cách này, bạn sẽ có thể chạysong song cùng lúc trên một thiết bị cả hai OS.1. Nếu bạn lần đầu tiên chạy Parallels Desktop, một cửa sổ giới thiệu sẽxuất hiện. Bằng không, hãy nhấp vào File -> New Virtual M achine....Click Continue.I n tro d u c tio nTh# S r * V»(tu>W Machln* AJU lU n* ■*>!» guide yog through th*P'OCHI Of * victud m achirw in d »m ulling *r> ope»*t«r*gsystem to it.few Virw*J Mj & ■&; '4 * '#> % -% & %; A2. Trên màn hình dò hệ điều hành, chọn Real CD/DVD-ROM Drive nếubạn có đĩa DVD Windows 7 hoặc chọn CD/DVD Image nếu bạn có tậptin ảnh iso. Chọn Choose, dò tới tập tin iso này và nhấp ok. Một khi đãsẵn sàng, nhấp Continue. S e w V irtu a l I b c h i M A i v i U n lO p e ra tin g S y ste m D e t

MINH HỌA
  • Parallels Desktop - Chương trình hỗ trợ cài đặt Window 7
  • Parallels Desktop - Chương trình hỗ trợ cài đặt Window 7
  • Parallels Desktop - Chương trình hỗ trợ cài đặt Window 7
  • Parallels Desktop - Chương trình hỗ trợ cài đặt Window 7
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí