Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.05 M
  • Lần download: 1 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.05 M Lần download: 1 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, công nhận đổi thay giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở -

Tải tài liệu Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Ph lc 5      

P HẦN  GHI  CỦA  NGƯỜI  NHẬN  HỒ  SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số …………, Số thứ tự……..

             Người nhận hồ sơ

           (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI , XÁC NHẬN THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIY CHNG NHN QUYN S DNG ĐẤT

(Bao gồm cả cấp đổi do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở,

hết trang ghi thay đổi)

 

 

                              Kính gửi : Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

 

Họ và tên : …………………………………………… ……năm sinh ………………….......

Số CMND (Hộ chiếu) :……………………ngày cấp………………nơi cấp ………………………

Thường trú tại:....................................................................................................................................

Lý do đề nghị cấp đổi (cấp lại, xác nhận thay đổi) Giấy chứng nhận :..............................................

Địa chỉ nhà ở xin cấp đổi (cấp lại, xác nhận thay đổi) Giấy chứng nhận:...........………...................

..............................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giy chng nhn quyn s dng đất đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận):......................................................................................... cấp ngày.....................................; mã số GCN:..…........................................ số hồ sơ gốc :..……....................

Đề nghị cấp đổi (cấp lại, xác nhận thay đổi) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho những người đứng tên chủ sở hữu sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở):

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau :

 ...................................................................................................................................................              ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................             

Tôi cam đoan những lời kê khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.

                                                                                                                        .............., ngày .......... tháng …......năm .................

                                       Người viết đơn

                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí