Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.87 M
  • Lần download: 12 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa
  • Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa
  • Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa
  • Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa
  • Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa

Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.87 M Lần download: 12 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến bạn đọc tài liệu Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa : CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA QUA TRUYỀN HÌNH - TRUYỀN THANH – MẠNG INTERNET TS, kế tiếp là NGUYỄN KHẮC HÙNG Năm 2006 GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN TS, nói thêm là NGUYỄN KHẮC HÙNG Nguyên Lý Kế Toán Trang 3 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN một, ý nữa NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Kế toán là 1 trong những dụng cụ phục vụ cho việc quản lý và điều hành của những nhà quản trị doanh nghiệp, kế tiếp là Ngoài ra, thông báo kế toán còn cần cho những đối tượng bên ngoài doanh nghiệp: cơ quan quản lý của nhà nước sử dụng thông báo kế toán để kiểm soát kinh doanh và thu thuế, những nhà đầu tư sử dụng thông báo kế toán để đi tới các quyết định đầu tư và những nhà cho vay sử dụng thô

môn học nguyên lý kế toán trang bị những kiến thức căn bản về kế toán, giúp cho người đọc hiểu được các thông tin do kế toán cung cấp, các phương pháp mà kế toán thực hiện để có được những thông tin đó. Nếu thông tin kế toán là cần thiết cho mọi nhà quản lý kinh tế thì môn học này là không thể thiếu được đối với sinh viên khối ngành kinh tế.

Tải tài liệu Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo trình nguyên lý kế toán-Đào tạo từ xa của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO TXA
QUA TRUYN HÌNH - TRUYN THANH – MNG INTERNET
GIÁO TRÌNH
NGUYÊN
K
TOÁN
TS. NGUYN KHC HÙNG
TS. NGUYN KHC HÙNG
Năm 2006
Nguyên Kế Toán
NGUYÊN K TOÁN
1.
NGUYÊN LÝ KTOÁN
Kế toán là mt trong các công cphc vchovic qun lývà điu hành ca các
nhà qun trdoanh nghip. Ngoài ra, thông tin kế toán còn cn cho các đối tượng bên
ngoài doanh nghip: cơ quan qun lýca nhà nước sdngthôngtin kế toán để kim
soát kinh doanh và thuthuế, các nhà đầutư sdngthông tin kếtoán để đi đến nhng
quyết định đầu tư và các nhà cho vay sdng thông tin kế toán để quyết định cho
vay…
Như vy, thông tin kế toán là không ththiếu được trong bt ktchc nào.
Vic trang bkiến thc vkế toán là cn thiết chomi nhà qun lýkinh tế, chodùanh
là nhân viên kế toán haylà người tham gia qun lýđiu hành các doanh nghip haylà
các cơ quan, cánhân kháccóliên quan đếnhotđộng ca cácdoanhnghip.
Môn hc “Nguyên Lý Kế Toán” trang bnhng kiến thc căn bn vkế toán,
giúp chongười hc hiu được các thông tin dokế toán cung cp, các phươngphápmà
kế toán thc hin để được nhng thông tin đó. Nếu thông tin kế toán là cn thiết
chomi nhà qun lýkinh tếthìmôn hc nàylà khôngththiếuđược đối vi sinh viên
khingành kinhtế.
2.
MC ĐÍCH
Nguyên Lý Kế Toán là môn khi đim đi vào nghiên cu kế toán. Môn hc
này trang bcho sinh viên kiến thc căn bn nht vkế toán. Qua môn hc này
sinh viên s:
Có kiến thc và knăng cơ bn vkế toán để có ththc hin công vic
ca kế toán, tchng từ đến báo cáo tài chính.
Có kiến thc để tiếp tc nghiên cu kế toán tài chính, và các môn hc kế
toán khác.
Trang 3
Nguyên Kế Toán
3.
PHM VI NGHIÊN CU
Nghiên cu kế toán các đơn vsn xut kinh doanh (các doanh nghip).
Không nghiên cu kế toán các tchc khác.
Nghiên cu các phương pháp cơ bn ca kế toán, từ đó giúp sinh viên hiu
được các thông tin kế toán, chyếu là thông tin kế toán tài chính và các phương
pháp mà kế toán sdng để xlý các thông tin. Môn hc chgii quyết các vn
đề có tính căn bn ca kế toán, chưa gii quyết chuyên sâu các công vic kế toán.
Các công vic chuyên sâu ca kế toán sẽ được gii quyết tiếp các môn chuyên
ngành kế toán như: kế toán tài chính, kế toán qun tr, kim toán…
4.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU
Nghiên cu băng hình môn “Nguyên Lý Kế Toán”
Nghiên cu tóm tt bài ging môn hc “Nguyên Lý Kế Toán”
Nghiên cu sách “ Nguyên Lý Kế Toán”
5.
KT CU MÔN HC
Bài 1
: Mt SVn Đề Chung Ca Kế Toán
Bài 2
: Bng Cân Đối Kế Toán
Bài 3
: Tài Khon
Bài 4
: Kế Toán Kép
Bài 5
: Chu KKế Toán
Bài 6
: Chng TVà Kim Kê
Bài 7
: Tính Giá Các Đối Tượng Kế Toán
Bài 8
: Kế Toán Các Yếu TChi Phí Cơ Bn Ca Quá Trình Sn Xut
Bài 9
: Kế Toán Tính Giá Thành Và Tiêu ThThành Phm
Bài 10
: SSách Kế Toán
Bài 11
: Hình Thc Kế Toán Nht Ký SCái Và Chng TGhi S
Bài 12
: Hình Thc Nht Ký Chung Và Hình Thc Nht Ký Chng T
Bài 13
: Báo Cáo Tài Chính
Bài 14
: TChc Công Tác Kế Toán
Trang 4

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí