Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Marketing Management (Millenium Edition)

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:3.09 M
  • Lần download: 20 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Marketing Management (Millenium Edition)

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:3.09 M Lần download: 20 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Marketing Management (Millenium Edition) miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Marketing Management (Millenium Edition) của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

MarketingManagement,Millenium EditionPhilip KotlerCustom Edition forUniversity of Phoenix Excerpts taken from:A Framework for Marketing Management,by Philip KotlerCopyright © 2001by Prentice-Hall, Inc.A Pearson Education CompanyUpper Saddle River, New Jersey 07458Marketing Management Millenium Edition, Tenth Edition,by Philip KotlerCopyright © 2000 by Prentice-Hall, Inc.All rights reserved. No part of this book may be reproduced, in any form or by anymeans, without permission in writing from the publisher.Compilation Copyright © 2002 by Pearson Custom Publishing.This copyright covers material written expressly for this volume by the editor/s aswell as the compilation itself. It does not cover the individual selections herein thatfirst appeared elsewhere. Permission to reprint these has been obtained by PearsonCustom Publishing for this edition only. Further reproduction by any means, electron-ic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information stor-age or retr

MINH HỌA
  • Marketing Management (Millenium Edition)
  • Marketing Management (Millenium Edition)
  • Marketing Management (Millenium Edition)
  • Marketing Management (Millenium Edition)
  • Marketing Management (Millenium Edition)
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí