Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Marketing Management (Millenium Edition)

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:3.09 M
  • Lần download: 20 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Marketing Management (Millenium Edition)
  • Marketing Management (Millenium Edition)
  • Marketing Management (Millenium Edition)
  • Marketing Management (Millenium Edition)
  • Marketing Management (Millenium Edition)

Marketing Management (Millenium Edition)

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:3.09 M Lần download: 20 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến mội người thư viện Marketing Management (Millenium Edition) : Marketing Management, Millenium Edition Philip Kotler Custom Edition for University of Phoenix Excerpts taken from: A Framework for Marketing Management, by Philip Kotler Copyright © 2001by Prentice-Hall, Inc, cho biết thêm A Pearson Education Company Upper Saddle River, New Jersey 07458 Marketing Management Millenium Edition, Tenth Edition, by Philip Kotler Copyright © 2000 by Prentice-Hall, Inc, tiếp theo là All rights reserved, nói thêm là No part of this book may be reproduced, in any form or by any means, without permission in writing from the publisher, nói thêm Compilation Copyright © 2002 by Pearson Custom Publishing, tiếp theo là This copyright

Marketing Management là một bộ giáo trình nổi tiếng của Philip Kotler, với những tình huống giao tiếp thường thấy trong kinh doanh mà đòi hỏi người học phải vận dụng tất cả sự nhạy bén của mình để giới thiệu một sản phẩm hay thuyết phục khách hàng nào đó. Giáo trình này phù hợp cho các sinh viên chuyên ngành marketing.

Tải tài liệu Marketing Management (Millenium Edition) miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Marketing Management (Millenium Edition) của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Marketing
Management,
Millenium Edition
Philip Kotler
Custom Edition for
University of Phoenix
Excerpts taken from:
A Framework for Marketing Management,
by Philip Kotler
Copyright © 2001by Prentice-Hall, Inc.
A Pearson Education Company
Upper Saddle River, New Jersey 07458
Marketing Management Millenium Edition, Tenth Edition,
by Philip Kotler
Copyright © 2000 by Prentice-Hall, Inc.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced, in any form or by any
means, without permission in writing from the publisher.
Compilation Copyright © 2002 by Pearson Custom Publishing.
This copyright covers material written expressly for this volume by the editor/s as
well as the compilation itself. It does not cover the individual selections herein that
first appeared elsewhere. Permission to reprint these has been obtained by Pearson
Custom Publishing for this edition only. Further reproduction by any means, electron-
ic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information stor-
age or retrieval system, must be arranged with the individual copyright holders noted.
This special edition published in cooperation with Pearson Custom Publishing
Printed in the United States of America
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Please visit our web site at www.pearsoncustom.com
ISBN 0–536–63099-2
BA 993095
PEARSON CUSTOM PUBLISHING
75 Arlington Street, Suite 300, Boston, MA 02116
A Pearson Education Company