Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bộ đề thi Tiếng Anh trường THCS Chùa Hằng II

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Bộ đề thi Tiếng Anh trường THCS Chùa Hằng II

Loại tài liệu : Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bộ đề thi Tiếng Anh trường THCS Chùa Hằng II : Bộ đề thi Tiếng Anh trường THCS Chùa Hằng II với đa dạng câu hỏi nhiều, thú vị giúp những bạn học sinh ôn tập Tiếng Anh hiệu quả, nói thêm Các bạn học sinh sẽ nâng cao khả năng nghe và nhận diện Tiếng Anh 1 cách trực giác và sinh động hơn phần lớn qua bộ đề thi này, nói thêm là Đề thi Tiếng Anh lớp sáu CHUA HANG II JUNIOR HIGH SCHOOL WRITTEN TESTClass: 6A School year 2014- 2015Name:, ý nữa ( Time: 60 minutes ) LISTENING I, thêm nữa Listen complete these forms for two people, bên cạnh đó ( 1->8) (Anh bảy cũ bài 3 B4) II, tiếp theo là Listen and fill in the blanks, ý nữa (Anh sáu thử nghiệm UNIT năm SKILL một t

Bộ đề thi Tiếng Anh trường THCS Chùa Hằng II với nhiều câu hỏi đa dạng, thú vị giúp các bạn học sinh ôn tập Tiếng Anh hiệu quả. Các bạn học sinh sẽ nâng cao khả năng nghe và nhận biết Tiếng Anh một cách trực quan và sinh động hơn rất nhiều qua bộ đề thi này.

Đề thi Tiếng Anh lớp 6

CHUA HANG II JUNIOR HIGH SCHOOL                                                WRITTEN TEST
Class: 6A                                                                                        School year 2014- 2015
Name:...............................................................                                 ( Time: 60 minutes )


LISTENING

I. Listen complete these forms for two people. ( 1->8) (Anh 7 cũ bài 3 B4)

II. Listen and fill in the blanks. (Anh 6 thí điểm UNIT 5 SKILL 1 trang 54)

Hue is the oldest city in (9)……………………. Viet Nam. It's near Da Nang, but it's more (10) …………………….. than Da Nang! It also has the most (11)……………….. river in Central Viet Nam -the Perfume River. You should take a (12)………….. on the river, and you must visit the Imperial City. There you can find museums, galleries, and temples. It's Hue's greatest (13)…………………. But many people travel here just for the (14) ………………. - the food is really good. It's rainy in Hue, so remember to bring an (15)…………………..!

B. USE OF LANGUAGE.

I- Choose the word that has the underlined part pronounced different from the others.

1. A. galleries            B. temples              C. caves                  D. empresses
2. A. essential           B. national              C. natural                 D. patient
3. A. excellent           B. expensive          C. express                D. experiment
4. A. great                 B. beach                C. meet                    D. treat
5. A. cathedral           B. tenth                  C. therefore              D. thank

II. Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences:

1. This sign says “No smoking”. You ________ smoke.
     A. can                 B. must                  C. are                       D. must not

2. Nam and I _______ playing table tennis
    A. am playing       B. is playing            C. are playing            D. playing

3. Susan is the _______ of the two girls.
    A prettiest            B. prettier                C. pretty                   D. more pretty

4. _____ go to Hue for summer vacation.
    A. What about      B. Why don’t            C. Let’s                    D. How about

5. Where is the Ayres Rock ?
    A. America           B. England              C. France                  D. Australia

III. Fill in the correct form of the words in brackets (comparative or superlative).

1. This book is (interesting) __________________________than any others I have read.

2. Which is (high)___________________________________mountain in the world?

3. In my neighborhood, Mr John is (old) _____________________ person

4. Which exercise is (difficult) ________________________number 1 or number two?

5. This winter is very cold. It's (cold) _____________________ than I expected.

Tải tài liệu Bộ đề thi Tiếng Anh trường THCS Chùa Hằng II miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bộ đề thi Tiếng Anh trường THCS Chùa Hằng II của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí