Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bộ đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Quang Trung

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 3 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Bộ đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Quang Trung

Loại tài liệu : Lần download: 3 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi mang tới cộng đồng bài Bộ đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Quang Trung : Thư viện miễn phí, thêm nữa com giới thiệu đến những bạn bộ đề thi Tiếng Anh trường THPT Quang Trung gồm 4 đề thi kèm theo đáp án, giúp bạn hệ thống lại kiến thức Tiếng Anh 1 cách tiện dụng nhất, kế tiếp là Qua các đề thi trên, bạn sẽ ôn tập được đa dạng dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau, nâng cao kiến thức và sẵn sàng cho những kỳ thi, những bài kiểm tra Tiếng Anh sắp đến, cho biết thêm Bộ đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Quang Trung Trường THPT Quang Trung KT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 MÔN : ANH VĂN / KHỐI 12 Thời gian làm bài : 45 phút Mã đề: 153 Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet complete the following senten

VnDoc.com giới thiệu tới các bạn bộ đề thi Tiếng Anh trường THPT Quang Trung gồm 4 đề thi kèm theo đáp án, giúp bạn hệ thống lại kiến thức Tiếng Anh một cách thuận tiện nhất. Qua những đề thi trên, bạn sẽ ôn tập được nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau, nâng cao kiến thức và chuẩn bị cho các kỳ thi, các bài kiểm tra Tiếng Anh sắp tới.

Bộ đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Quang Trung

Trường THPT Quang Trung                         KT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011
                                                                        MÔN : ANH VĂN / KHỐI 12
                                                                       Thời gian làm bài : 45 phút

Mã đề: 153

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet complete the following sentences

1. She usually gets up whenever my alarm clock goes ............
A. off                         B. up                               C. by                              D. on

2. .............. homework ............ last night ?
A. would /do               B. did/do                          C. was/done                   D. had/been done

3. Books ......... from the library without the librarian’s agreement. 
A. must be taken        B. mustn’t be taken          C. needn’t take                D. will not take

4. I --------------Lan since she went abroad.
A. haven’t met            B. wasn’t met                  C. hadn’t met                   D. didn’t meet

5. Yesterday after I ----------------homework I went out for a walk with my friend .
A. had done               B. would do                     C. did                               D. have done

6. You can tell Tom what I am saying but he --------- keep it a secret
A. ought                    B. may                            C. might                           D. must

7. I understand your point of view . ------------- , I don’t agree with it .
A. Moreover               B. So                              C. Therefore                     D. However

8. The earlier they come , ----------------- they can get .
A. gooder seats         B. the better seats            C. the gooder seats           D. better seats

9. .Has your father given --------- smoking ?
A. off                       B. up                                C. out                               D. away

10. You should put ............ a helmet when riding a motorbike.
A. up                      B. off                                  C. down                           D. on

11. Floods, earthquakes are natural ............... .
A. environments      B. features                           C. resources                   D. disasters

12. Books in the home are a wonderful ------------- of knowledge and pleasure
A. source                B. kind                                C. resource                     D. sort

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

13. A. defeat            B. heat                               C. meat                          D. great

14. A. worked           B. stopped                          C. opened                       D. washed

Choose the word whose main stress is placed differently from the others

15. A. office             B. begin                             C. destroy                        D. complain

16. A. labour             B. formal                           C. dangerous                    D. effective

Tải tài liệu Bộ đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Quang Trung miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bộ đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Quang Trung của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí