Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.14 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.14 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảovệ môi trường)… (1) …-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------Số: ...V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kếtbảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …”(Địa danh), ngày… tháng … năm …Kính gửi: … (3) …Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …”.- Địa điểm thực hiện Dự án: …;- Địa chỉ liên hệ: …;- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau:- 01 (một) báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tàiliệu tương đương của Dự án;- 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng:Dự án của chúng tôi không sử dụng

MINH HỌA
  • Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí