Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

ĐỀ TÀI TRIỂN KHAI ĐỊNH TUYẾN VỚI EIGRP-for-IPv6 TRÊN MÔI TRƯỜNG FRAME RELAY

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:3.72 M
  • Lần download: 17 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

ĐỀ TÀI TRIỂN KHAI ĐỊNH TUYẾN VỚI EIGRP-for-IPv6 TRÊN MÔI TRƯỜNG FRAME RELAY

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:3.72 M Lần download: 17 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến bạn đọc tài liệu ĐỀ TÀI TRIỂN KHAI ĐỊNH TUYẾN VỚI EIGRP-for-IPv6 TRÊN MÔI TRƯỜNG FRAME RELAY : IPv6 ra đời không có tức là phủ nhận hoàn toàn IPv4 (công nghệ mà hạ tầng mạng chúng ta đang sử dụng ngày nay), ý nữa Vì là 1 phiên bản hoàn toàn mới của công nghệ IP, việc nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn luôn là 1 thách thức rất lớn, nói thêm Một trong các thách thức ấy liên hệ tới khả năng tương hợp giữa IPv6 và IPv4, liên hệ tới việc chuyển đối từ IPv4 sang IPv6, làm sao mà người dùng có thể phá hoang các điểm mạnh của IPv6 nhưng ko nhất thiết phải nâng cấp đồng loạt hoàn toàn mạng (LAN, WAN, Internet, ngoài ra ) lên IPv6

IPv6 ra đời không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn IPv4 (công nghệ mà hạ tầng mạng chúng ta đang dùng ngày nay). Vì là một phiên bản hoàn toàn mới của công nghệ IP, việc nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn luôn là một thách thức rất lớn. Một trong những thách thức đó liên quan đến khả năng tương thích giữa IPv6 và IPv4, liên quan đến việc chuyển đối từ IPv4 sang IPv6, làm thế nào mà người dùng có thể khai thác những thế mạnh của IPv6 nhưng không nhất thiết phải nâng cấp đồng loạt toàn bộ mạng (LAN, WAN, Internet...) lên IPv6.

Tải tài liệu ĐỀ TÀI TRIỂN KHAI ĐỊNH TUYẾN VỚI EIGRP-for-IPv6 TRÊN MÔI TRƯỜNG FRAME RELAY miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu ĐỀ TÀI TRIỂN KHAI ĐỊNH TUYẾN VỚI EIGRP-for-IPv6 TRÊN MÔI TRƯỜNG FRAME RELAY của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

 

 

 

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MẠNG

 

Tên đề tài

TRIỂN KHAI ĐỊNH TUYẾN VỚI  EIGRP-for-IPv6

TRÊN MÔI TRƯỜNG FRAME RELAY

 

 

                  GVHD: ThS. ĐẶNG NGỌC CƯỜNG

               SVTH: ĐOÀN CÔNG LÂM. MASV: 168111961.

 

 

 

 

 

 

 

                                       ĐÀ NẴNG  2012.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC VIẾT TẮT

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH TUYẾN TRÊN MẠNG IPv6

1.1. Giới thiệu IPv6

1.2. Những đặc trưng của IPv6 so với IPv4

1.2.1. Tăng kích thước của địa chỉ

1.2.2. Sự phân cấp địa chỉ toàn cầu

1.2.2.1. Phân cấp địa chỉ lúc ban đầu

1.2.2.2. Phân cấp địa chỉ hiện nay

1.3. Phân loại địa chỉ  IPv6

1.3.1. Unicast Address

1.3.1.1. Global Unicast Address

1.3.1.2. Link-local Address

1.3.1.3. Site-local Address

1.3.2. Multicast Address

1.3.3. Anycast Address

1.4. Tổng quan về giao thức định tuyến

1.4.1. Khái niệm về định tuyến

1.4.2. Phân loại định tuyến

1.4.2.1. Định tuyến tĩnh

1.4.2.2. Định tuyến động

1.4.2.3. Phân loại các giao thức định tuyến

1.4.3. So sánh và phân biệt định tuyến theo Vectơ khoảng cách và trạng thái đường liên kết

1.5. Giao thức định tuyến EIGRP-for-IPv6

1.5.1. Giới thiệu chung.

1.5.2. So sánh EIGRP Và IGRP.

1.5.3. Tính tương thích

1.5.4. Cách tính thông số định tuyến

1.5.5. Số lượng Hop

1.5.6. Hoạt động phân phối thông tin tự động

1.5.7. Đánh dấu đường đi

1.5.8. Các khái niệm và thuật ngữ trong EIGRP-for-IPv6.

1.5.8.1. Hoạt động của giao thức EIGRP

1.5.8.2. Thuật toán Dual

1.5.9. Cấu trúc dữ liệu EIGRP-for-IPv6.

1.5.9.1. Gói Hello

1.5.9.2. Gói báo nhận

1.5.9.3. Gói cập nhật

1.5.9.4. Gói yêu cầu

1.5.9.5 Gói đáp ứng

1.6. Xây dựng bảng láng giềng

CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ FRAME RELAY

2.1. Tổng quan mạng WAN

2.1.1. Khái quát về mạng WAN

2.1.2. Các lợi ích và chi phí khi kết nối WAN

2.2. Các công nghệ WAN

2.2.1. Công nghệ xDSL (Digital Subscribers Line)

2.2.2. ISDN (Intergrated Service Digital Network)

2.2.3. X.25

2.3. Công nghệ Frame Relay

2.3.1.Khái niệm

2.3.2. Cấu trúc của Frame Relay

2.3.2.1.Cấu trúc frame của Frame Relay

2.3.2.2.  DLCI

2.3.3. Hoạt động của Frame Relay.

2.3.3.1 . Quá trình đóng gói Frame Relay.

2.3.3.2. Frame Relay Multicast

2.3.3.3. Giao thức phân giải địa chỉ Frame Relay

2.3.4. Các tính năng của Frame relay:

2.3.4.1  Sự phân mảnh PVC (PVC Fragmentation)

2.3.4.2. Các mô hình phân mảnh (Fragmentation models)

2.3.4.3. Phân mảnh các Header (Fragmentation headers)

2.3.4.4. Các thủ tục phân mảnh (Fragmentation procedure)

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI ĐỊNH TUYẾN VỚI  EIGRP-for-IPv6  TRÊN MÔI TRƯỜNG FRAME RELAY.

3.1. Giới thiệu kịch bản

3.1.1. Nhu cầu của công ty

3.1.2. Yêu cầu chính sách

3.2. Thực hiện

3.2.1. Lựa chọn công cụ

3.2.2. Giới thiệu phần mềm GNS3

3.2.3. Mô tả kịch bản

3.2.4. Cài đặt và cấu hình hệ thống

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 


DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1 Sự cạn kiệt của IPv4 qua các năm

Hình 1.2. Số Bits của IPv4 so với IPv6

Hình 1.3. Sự khác nhau cơ bản giữa IPv4 và IPv6

Hình 1.4. Kiến trúc quản lý việc cấp phát địa chỉ IPv6 lúc ban đầu

Hình 1.5. Kiến trúc quản lý việc cấp phát địa chỉ IPv6 hiện nay

Hình 1.6. Cấu trúc địa chỉ Link-local

Hình 1.7.  Xem địa chỉ Link-local của máy tính

Hình 1.8. Cấu trúc địa chỉ Site-local

Hình 1.9. Cấu trúc địa chỉ Multicast Address

Hình 1.10. Cấu trúc địa chỉ Anycast Address

Hình 1.11. Định dạng gói tin RIPng

Hình 1.12. Next hop RTE

Hình 1.13. IPv6 Prefix RTE

Hình 1.14.  Cấu trúc phân cấp của OSPFv3

Hình 1.15. Thuật toán Dual

Hình 1.16. Bảng láng giềng

Hình 2.1. Cấu trúc X.25

Hình 2.2.  Mạng Frame relay

Hình 2.3. PDU Frame Relay

Hình 2.4. Ánh xạ DLCI

Hình 2.5. Dùng các header bên trong mạng nội bộ

Hình 2.6. Quá trình đóng gói Frame Relay

Hình 2.7. Trường Address của gói tin Frame Relay

Hình 2.8. Frame relay Multicast

Hình 2.9. Hình sau là một ví dụ về chứ năng của InARP

Hình 2.10.  Frame Relay Topology for Frame Relay InARP Examples

Hình 2.11. Sự phân mảnh và gom mảnh UNI

Hình 2.12. Sự phân mảnh và gom mảnh NNI

Hình 2.13. Các mẩu định dạng UNI và NNI

Hình 2.14. Ví dụ về hoạt động phân mảnh đầu cuối đến đầu cuối

Hình 3.1. Giao diện chương trình GNS3

Hình 3.2. Mô hình hệ thống công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Đặc tả cấp phát địa chỉ IPv6 trên toàn cầu

Bảng 1.2. Bảng ví dụ về địa chỉ Multicast của IPv6

Bảng 1.3. Bảng mô tả các loại địa chỉ IPv6 Multicast

Bảng 1.4. Giá trị mặc định của thời gian hello và thời gian lưu giữ trong EIGRP

Bảng 2.1. Đặc điểm của họ công nghệ xDSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DANH MỤC VIẾT TẮT

AD

Administrative Distance

AfriNIC

African Network Information Centre

AH

Authentication Header

APNIC

Asia-Pacific Network Information Centre

ARIN

American Registry for Internet Numbers

ARPANET

Advanced Research Projects Agency Network

CEF

 

1

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí