Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép

Loại tài liệu : Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP chia sẽ đến bạn đọc thư viện Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép : Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép Tên đơn vị:, thêm nữa Địa chỉ:, nói thêm Điện thoại:, cho biết thêm Cơ quan chủ quản:, nói thêm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự Do – Hạnh phúc----------------------- , ý nữa , ngày, bên cạnh đó tháng, ý nữa 5 , nói thêm là BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀIKHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội STT Tên người lao động nước ngoài Năm sinh Quốc tịch Số hộ chiếu Ngày bắt đầu làm việc Ngày chấm dứt làm việc Công việc đảm đang Thuộc đối tượng Nam Nữ Không p

Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép

Tên đơn vị:...................
Địa chỉ:........................
Điện thoại:...................
Cơ quan chủ quản:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

----------------------- 

.........., ngày........ tháng........năm .......

BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

STT

Tên người lao động nước ngoài

Năm sinh

Quốc tịch

Số hộ chiếu

Ngày bắt đầu làm việc

Ngày kết thúc làm việc

Công việc đảm nhận

Thuộc đối tượng

Nam

Nữ

Không phải cấp GPLĐ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 105

Người lao động vào để thực hiện các loại hợp đồng (trừ HĐLĐ)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

Ngày.........tháng.......năm..........
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)

Tải tài liệu Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí