Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tiếng Anh du lịch - Bài 25

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.28 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Tiếng Anh du lịch - Bài 25
  • Tiếng Anh du lịch - Bài 25
  • Tiếng Anh du lịch - Bài 25
  • Tiếng Anh du lịch - Bài 25
  • Tiếng Anh du lịch - Bài 25

Tiếng Anh du lịch - Bài 25

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.28 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến các bạn thư viện Tiếng Anh du lịch - Bài 25 : 1 Bài 25: Phỏng Vấn Xin Việc Làm - đối đáp thành thật Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn, tiếp theo là Trong bài học hôm nay, những bạn sẽ nghe 1 cuộc phỏng vấn xin việc làm, nói rõ hơn, 1 cuộc phỏng vấn xin việc làm theo kiểu Tây Phương, ngoài ra Cả nhà làm quen với các câu có thể được nêu lên trong cuộc phỏng vấn, và những bạn cũng học cách nói sao cho phù hợp khi trả lời các câu hỏi ấy, bên cạnh đó Sự thường, các cuộc phỏng vấn như thế kéo dài rất lâu, nói thêm Vì thế, chúng ta sẽ không thể bỏ ra 1 thời gian dài xấp xỉ để tập sự và lập lại được, kế tiếp là Tuy nhiên, chúng ta sẽ giải t

Bài 25: Phỏng Vấn Xin Việc Làm - đối đáp thành thật.

Tải tài liệu Tiếng Anh du lịch - Bài 25 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tiếng Anh du lịch - Bài 25 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

1
Bài 25: Phng Vn Xin Vic Làm - đối đáp thành tht
Transcript
Qunh Liên toàn Ban Tiếng Vit, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bn.
Trong bài hc hôm nay, các bn s nghe mt cuc phng vn xin vic làm, nói hơn, mt cuc phng vn
xin vic làm theo kiu Tây Phương. Các bn làm quen vi nhng câu th được nêu lên trong cuc phng
vn, các bn cũng hc cách nói sao cho phù hp khi tr li nhng câu hi đó. S thường, nhng cuc
phng vn như thế kéo dài rt lâu. thế, chúng ta s không th b ra mt thi gian dài tương t để thc tp
lp li được. Tuy nhiên, chúng ta s gii thích nhng xy ra trong cuc phng vn.
Bây gi, mi các bn theo dõi phn đầu cuc đối thoi: anh Bob, người np đơn xin vic, đang chun b gp
Justine, qun đốc Khách Sn Plaza.
Justine:
Come in, Bob. I'm Justine Asker, the manager. You can call me, Justine.
Bob:
Pleased to meet you.
Justine:
Sit down. Firstly, Bob, can I ask which job you are applying for?
Bob:
I'm applying for the receptionist position.
Justine:
I see that you have a Diploma in Hospitality. Have you done any front desk
work before?
Bob:
I have work experience in front desk. You have my supervisor's report
there. This will be my first paid position.
Justine:
And why do you want to work at the Plaza Hotel?
Bob:
Because it has a great reputation… not just for its service, but as a good
place to work.
Justine:
I'm glad to hear it.
Bây gi, mi các bn nghe li cuc đối thoi bng c tiếng Anh ln tiếng Vit.
Justine:
Come in, Bob. I'm Justine Asker, the manager. You can call me
Justine.
(Mi anh Bob vào đi. Tôi Justine Asker, qun đốc khách sn. Anh c gi
tôi Justine.)
Bob:
Pleased to meet you.
(Hân hnh được gp bà.)
Justine:
Sit down. Firstly, Bob, can I ask which job you are applying for?
(Mi anh ngi. Trước tiên, tôi mun hi anh xin vic vy?)
2
Bob:
I'm applying for the receptionist position.
(Tôi xin làm tiếp viên.)
Justine:
I see that you have a diploma in Hospitality. Have you done any front desk
work before?
(Tôi biết anh bng trong ngành Phc V. Thế trước đây anh làm
vic
quy tiếp khách bao gi chưa?)
Bob:
I have work experience in front desk. You have my supervisor's report
there. This will be my first paid position.
(Tôi đã thc tp ti quy tiếp khách. đã bn báo cáo ca giám th tôi
ri đấy.Đây s ln đầu tiên tôi làm vic lương).
Justine:
And why do you want to work at the Plaza Hotel?
(Thế ti sao anh li mun làm vic ti Khách Sn Plaza?)
Bob:
Because it has a great reputation; not just for its service but as a good
place to work.
(Bi đây khách sn tiếng; không nhng v cách phc v khách,
còn nơi làm vic tưởng na.)
Justine:
I'm glad to hear it.
(Tôi cm thy mng khi nghe anh nói như vy.)
Trước tiên, xin các bn nghe anh Bob tr li sau khi Justine t gii thiu. Anh Bob đã dùng kiu nói trnh
trng để đáp li Justine.
Justine:
Come in, Bob. I'm Justine Asker, the manager. You can call me Justine.
(Mi anh Bob vào đi. Tôi Justine Asker, qun đốc khách sn. Anh c gi
tôi Justine.)
Bob:
Pleased to meet you.
(Hân hnh được gp bà.)
Các bn cũng đừng quên rng, trong lúc gii thiu cũng như trong sut thi gian phng vn, các bn cn phi
nhìn vào mt người đối din, kèm theo n cười trên môi. khi cn phi bt tay, các bn hãy bt tay cho rn
ri. Mi các bn nghe lp li.
Pleased to meet you.
Pleased to meet you.
Xin các bn nghe li nhng câu sau đây.
Justine:
Sit down. Firstly, Bob, can I ask which job you are applying for?
(Mi anh ngi. Trước tiên, tôi mun hi anh xin vic vy?)
Bob:
I'm applying for the receptionist position.
(Tôi xin làm tiếp viên.)
3
Chc các bn cũng để ý thy là, trong câu hi đầu tiên, Justine đã hi xem anh Bob xin làm gì. Thot nghe
thì dường như đây mt câu hi tha. Thế nhưng, biết đâu lúc đó khách sn đang qung cáo mt s công
vic khác nhau thì sao. Mt nhn xét khác là, Justine l cũng đã biết anh Bob mun xin vic khi
đọc đơn xin vic làm ca anh. Thế nhưng, vn mun hi để anh Bob tr li nh đó th kim xem anh
đang nghĩ lúc by gi. thế, các bn cn phi biết đầy đủ tên vic làm hay chc v được qung cáo. Kế
tiếp, Justine hi xem anh Bob đã kinh nghim hay chưa. Mi các bn nghe li nhé.
Justine:
I see that you have a Diploma in Hospitality. Have you done
any front desk work before?
(Tôi biết anh Văn Bng trong ngành Phc V. Thế trước đây anh làm
vic ti quy tiếp khách bao gi chưa?)
Bob:
I have work experience in front desk. You have my supervisor's
report there. This will be my first paid position.
(Tôi đã thc tp ti quy tiếp khách. đã bn báo cáo ca giám th tôi
ri đấy. Đây s ln đầu tiên tôi làm vic lương.)
Trong cuc phng vn, các bn th gp nhiu câu hi khác bn cho tha, bi câu tr li đã nm trong
đơn xin vic ri. Thế nhưng, các bn đừng nghĩ rng, người phng vn th nh được mi chi tiết ghi trong
đơn xin vic. Hơn na, rt th người phng vn mun nghe các bn nói v kinh nghim ca các bn. Bây
gi, mi các bn nghe câu hi kế tiếp ca Justine.
Justine:
And why do you want to work at the Plaza Hotel?
(Thế ti sao anh li mun làm vic ti Khách Sn Plaza?)
Bob:
Because it has a great reputation; not just for its service but as a good
place to work.
(Bi đây khách sn tiếng; không nhng v cách thc phc v
khách, còn nơi làm vic tưởng na.)
Đây câu hi rt thông dng. Người phng vn mun tìm hiu xem các bn biết v cơ s làm ăn y. Anh
Bob đã mt câu tr li tm n, nhưng hơi nhàm chán. Tuy nhiên, các bn th tr li ràng chi tiết
hơn nếu như các bn đã nghiên cu đầy đủ hơn. Thí d, các bn th cho biết, khách trú ng ti khách sn
này hu hết thuc thành phn nào.
Bây gi, xin các bn nghe cuc đối thoi t đầu đến gi, lp li tng câu nói ca anh Bob.
Justine:
Come in, Bob. I'm Justine Asker, the manager. You can call me Justine.
Bob:
Pleased to meet you.
Justine:
Sit down. Firstly, Bob, can I ask which job you are applying for?
Bob:
I'm applying for the receptionist position.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí