Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

đề thi lí thuyết đồ thị 2

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.21 M
  • Lần download: 21 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • đề thi lí thuyết đồ thị 2

đề thi lí thuyết đồ thị 2

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.21 M Lần download: 21 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến các bạn tài liệu đề thi lí thuyết đồ thị 2 : ĐỀ THI Lý thuyết đồ thị ( 120 phút – Không sử dụng tài liệu ) Trả lời những câu hỏi trong các đề bài sau đây (giải thích rõ ràng, chạy thuật toán trên giấy hay chứng minh những khẳng định của bạn tùy theo câu hỏi), ý nữa (H) một hai Bài một một, bên cạnh đó 1) Chứng minh 1 đồ thị đơn và phẳng luôn chứa chí ít 1 đỉnh có bậc nhỏ hơn hay bằng năm, nói thêm một, nói thêm 2) Xét xem đồ thị (H), hình kế bên, có phải là đồ thị Hamilton hay ko, cho biết thêm Bài hai Xem sơ đồ xếp đặt những chiếc cầu như hình vẽ sau đây, bên cạnh đó hai, tiếp theo là 1) Vẽ đồ thị (K): tập đỉnh là những vùng (có ghi chữ trong hình) tập cạnh là những chiếc cầu bắc qua các vùng này, ngoài ra hai, nói thêm là 2) (K) có là đồ thị đơn hay k

đề thi lí thuyết đồ thị đại học khoa học tự nhiên

Tải tài liệu đề thi lí thuyết đồ thị 2 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu đề thi lí thuyết đồ thị 2 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ĐỀ THI
thuyết đồ th
( 120 phút – Không dùng tài liu )
Tr li các câu hi trong nhng đề bài sau đây (gii thích ràng, chy thut toán trên giy hay
chng minh các khng định ca bn tùy theo câu hi).
Bài 1
(H)
1.1)
Chng minh mt đồ thị đơn và phng luôn cha ít nht
mt đỉnh có bc nhhơn hay bng 5.
1.2)
Xét xem đồ th(H), hình bên cnh, có phi là đồ th
Hamilton hay không.
1
2
Bài 2
Xem sơ đồ btrí các chiếc cu như hình vsau đây.
2.1)
V
đồ
th
(K):
tp
đỉnh
các
vùng (có ghi chtrong hình) tp
cnh
các
chiếc
cu
bc
qua
nhng vùng này.
2.2)
(K) có là đồ thị đơn hay không?
2.3)
Vẽ đồ thcon (G1) ca (K) sinh
bi tp đỉnh {E, F, G}.
2.4)
Viết ma trn liên thuc ca (G1).
2.5)
th
xut
phát
t
mt
vùng
(trong hình v) đi do qua tt c
các chiếc cu, mi chiếc đúng mt
ln hay không?
2.6)
Tìm smàu ca đồ th(K).
2.7)
Giscác vùng A, B, C, được đặt các trng sW(A)=4, W(B)=6, W(C)=8, Mi chiếc
cu ni hai vùng x y được gn vi trng slà bi schung nhnht ca W(x) W(y).
(a) Hãy tính trng smi chiếc cu trong hình v.
(b) Tìm mt cây khung ngn nht ca đồ th(K).
(c) Trong đồ th(K) tìm đường đi ngn nht từ đỉnh E đến đỉnh G mà bt buc phi đi ngang
qua chiếc cu ni 2 đỉnh A và D.
Bài 3
Gi (G2) là đồ thđược bng cách thêm vào mt cnh ni đỉnh 1 và đỉnh 2 trong đồ th(H) ca
bài 1. Hãy xét xem đồ th(G2) có phng hay không.
( Đề thi tng cng 1 trang)

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí