Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

bài giảng toán rời rạc 1

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:3.45 M
  • Lần download: 14 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • bài giảng toán rời rạc 1
  • bài giảng toán rời rạc 1
  • bài giảng toán rời rạc 1
  • bài giảng toán rời rạc 1
  • bài giảng toán rời rạc 1

bài giảng toán rời rạc 1

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:3.45 M Lần download: 14 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến mội người thư viện bài giảng toán rời rạc 1 : Tài liệu hướng dẫn môn học Toán học rời rạc được xây dựng cho hệ đào tạo từxa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được xây dựng dựa trên cơsở kinh nghiệm giảng dạy môn học và kế thừa từ giáo trình “Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học” của Kenneth Rossen

Tài liệu hướng dẫn môn học Toán học rời rạc được xây dựng cho hệ đào tạo từxa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được xây dựng dựa trên cơsở kinh nghiệm giảng dạy môn học và kế thừa từ giáo trình “Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học” của Kenneth Rossen.

Tải tài liệu bài giảng toán rời rạc 1 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu bài giảng toán rời rạc 1 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

HC VIN CÔNG NGHBƯU CHÍNH VIN THÔNG
- - - - - - -
- - - - - - -
SÁCH HƯỚNG DN HC TP
TOÁN
RI
RC
Biên son : Ths. NGUYN DUY PHƯƠNG
Lưu hành ni b
NI - 2006
LI GII THIU
Toán ri rc là mt lĩnh vc nghiên cu và xlý các đối tượng ri rc dùng để đếm các đối
tượng, và nghiên cu mi quan hgia các tp ri rc. Mt trong nhng yếu tlàm Toán ri rc
trnên quan trng là vic lưu tr, xlý thông tin trong các hthng máy tính vbn cht là ri
rc. Chính vì lý do đó, Toán hc ri rc là mt môn hc bt buc mang tính cht kinh đin ca các
ngành Công nghthông tin và Đin tVin thông. Tài liu hướng dn môn hc Toán hc ri rc
được xây dng cho hệ đào to txa Hc vin Công nghBưu chính Vin thông được xây dng
da trên cơ skinh nghim ging dy môn hc và kế tha tgiáo trình “Toán hc ri rc ng
dng trong tin hc” ca Kenneth Rossen. Tài liu được trình bày thành hai phn:
Phn I trình bày nhng kiến thc cơ bn vlý thuyết thp thông qua vic gii quyết bn
bài toán cơ bn đó là: Bài toán đếm, Bài toán tn ti, Bài toán lit kê và Bài toán ti ưu.
Phn II trình bày nhng kiến thc cơ bn vLý thuyết đồ th: khái nim, định nghĩa, các
thut toán trên đồ th, đồ thEuler, đồ thHamilton. Mt sbài toán có ng dng thc tin quan
trng khác ca lý thuyết đồ thcũng được chú trng gii quyết đó là Bài toán tô màu đồ th, Bài
toán tìm đường đi ngn nht và Bài toán lung cc đại trong mng.
Trong mi phn ca tài liu, chúng tôi cgng trình bày ngn gn trc tiếp vào bn cht
ca vn đề, đồng thi cài đặt hu hết các thut toán bng ngôn nglp trình C nhm đạt được hai
mc tiêu chính cho người hc: Nâng cao tư duy toán hc trong phân tích, thiết kế thut toán và
rèn luyn knăng lp trình vi nhng thut toán phc tp. Mc dù đã rt cn trng trong quá trình
biên son, tuy nhiên tài liu không tránh khi nhng thiếu sót và hn chế. Chúng tôi rt mong
được sgóp ý quí báu ca tt cả đọc givà các bn đồng nghip. Mi góp ý xin gi v: Khoa
Công nghThông tin - Hc vin Công nghBưu chính Vin thông.
Ni, tháng 05 năm 2006
Chương 1: Nhng kiến thc cơ bn
PHN I: THUYT T HP
CHƯƠNG I: NHNG KIN THC CƠ BN
Ni dung chính ca chương này đề cp đến nhng kiến thc cơ bn vlogic mnh đề và lý
thuyết tp hp. Bao gm:
9
Gii thiu tng quan vlý thuyết thp.
9
Nhng kiến thc cơ bn vlogic.
9
Nhng kiến thc cơ bn vlý thuyết tp hp.
9
Mt số ứng dng ca logic và lý thuyết tp hp trong tin hc.
Bn đọc có thtìm thy nhng kiến thc sâu hơn và chi tiết hơn trong các tài liu [1] và [2]
ca tài liu tham kho.
1.1. GII THIU CHUNG
Thp là mt lĩnh vc quan trng ca toán hc ri rc đề cp ti nhiu vn đề khác nhau
ca toán hc. Lý thuyết Thp nghiên cu vic phân bcác phn tvào các tp hp. Thông
thường các phn tca tp hp là hu hn và vic phân bchúng phi thomãn nhng điu kin
nht định nào đó tutheo yêu cu ca bài toán nghiên cu. Mi cách phân bố được coi là mt
“cu hình ca t hp”. Nguyên lý chung để gii quyết bài toán thp được da trên nhng
nguyên lý cơ sở đó là nguyên lý cng, nguyên lý nhân và mt snguyên lý khác, nhưng mt đặc
thù không thtách ri ca toán hc thp đó là vic chng minh và kim chng các phương pháp
gii quyết bài toán không thtách ri máy tính.
Nhng dng bài toán quan trng mà lý thuyết thp đề cp đó là bài toán đếm, bài toán lit
kê, bài toán tn ti và bài toán ti ưu.
Bài toán đếm: đây là dng bài toán nhm trli câu hi “có bao nhiêu cu hình thomãn
điu kin đã nêu?”. Bài toán đếm được áp dng có hiu quvào nhng công vic mang tính cht
đánh giá như xác sut ca mt skin, độ phc tp thut toán.
Bài toán lit kê: bài toán lit kê quan tâm đến tt ccác cu hình có thđược, vì vy li
gii ca nó được biu din dưới dng thut toán “vét cn” tt ccác cu hình. Bài toán lit kê
thường được làm nn cho nhiu bài toán khác. Hin nay, mt sbài toán tn ti, bài toán ti ưu,
bài toán đếm vn chưa có cách nào gii quyết ngoài phương pháp lit kê. Phương pháp lit kê
càng trnên quan trng hơn khi nó được htrbi các hthng máy tính.
5

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí