Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh có đáp án

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Lần download: 3320 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh có đáp án

Loại tài liệu : .pdf Lần download: 3320 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh có đáp án : CHƯƠNG PROTEIN PHẦN một một, ngoài ra Trong quá trình bảo quản thực phẩm giàu protein thường xảy ra hiện tượng ôi thối, lý do là: A, ý nữa Do tác dụng của VSV từ môi trường thâm nhập vào B, bên cạnh đó Do tác dụng của enzym có sẵn trong thực phẩm và của VSV từ môi trường thâm nhập vào C, bên cạnh đó Do nhiệt độ môi trường bảo quản D, ngoài ra Do VSV có trong thực phẩm hai, ý nữa Những chuyển hóa căn bản làm ôi thối protein là A, ý nữa Phản ứng khử amin B, ngoài ra Phản ứng hử cacboxyl C, thêm nữa Phản ứng khử amin khử cacboxyl D, nói thêm là Phản ứng tạo thành photpho 3, nói thêm Từ Histidin tạo thành histamin là loại chuyển hóa nào? A, ý nữa Phản ứng khử amin B, bên cạnh đó Phản ứng khử cacboxyl C, ngoài ra Phản ứng kh

CHƯƠNG PROTEIN PHẦN 1 1. Trong quá trình bảo quản thực phẩm giàu protein thường xảy ra hiện tượng ôi thối, nguyên nhân là: A. Do tác dụng của VSV từ môi trường xâm nhập vào B. Do tác dụng của enzym có sẵn trong thực phẩm và của VSV từ môi trường xâm nhập vào C. Do nhiệt độ môi trường bảo quản D. Do VSV có trong thực phẩm 2. Những chuyển hóa cơ bản làm ôi thối protein là A. Phản ứng khử amin B. Phản ứng hử cacboxyl C. Phản ứng khử amin khử cacboxyl D. Phản ứng tạo thành photpho 3. Từ Histidin tạo thành histamin là loại chuyển hóa nào? A. Phản ứng khử amin B. Phản ứng khử cacboxyl C. Phản ứng khử amin khử cacboxyl D. Phản ứng tạo mercaptan 4. Lizin khử CO2 tạo thành A. Etyl mercaptit B. Cacdaverin C. Scatol D. Phenol 5. Phản ứng tạo mercaptan thường xảy ra với các aa chứa A. FeB. MgC. CuD. S 6. Aa nào bị vhuyển hóa thành scatol và indol A. MethionineB. Threonine C. ArgD. Triptophan 7. Các lipoprotein bị chuyển hóa có mùi A. ThốiB. Khai

Tải tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh có đáp án miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh có đáp án của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

www.khotrithuc.com
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HOÁ SINH
CHƢƠNG PROTEIN
PHẦN 1
1. Trong quá trình bảo quản thực phẩm giàu protein thƣờng xảy ra hiện tƣợng ôi
thối, nguyên nhân là:
A. Do tác dụng của VSV từ môi trƣờng xâm nhập vào
B. Do tác dụng của enzym có sẵn trong thực phẩm và của VSV từ môi trƣờng xâm
nhập vào
C. Do nhiệt độ môi trƣờng bảo quản
D. Do VSV có trong thực phẩm
2. Những chuyển hóa cơ bản làm ôi thối protein là
A. Phản ứng khử amin
B. Phản ứng hử cacboxyl
C. Phản ứng khử amin khử cacboxyl
D. Phản ứng tạo thành photpho
3. Từ Histidin tạo thành histamin là loại chuyển hóa nào?
A. Phản ứng khử amin
B. Phản ứng khử cacboxyl
C. Phản ứng khử amin khử cacboxyl
D. Phản ứng tạo mercaptan
4. Lizin khử CO2 tạo thành
A. Etyl mercaptit
B. Cacdaverin
C. Scatol
D. Phenol
5. Phản ứng tạo mercaptan thƣờng xảy ra với các aa chứa
A. FeB. MgC. CuD. S
6. Aa nào bị vhuyển hóa thành scatol và indol
A. MethionineB. Threonine
C. ArgD. Triptophan
7. Các lipoprotein bị chuyển hóa có mùi
A. ThốiB. Khai
C. TanhD. Rất thối và tanh
8. Phản ứng tạo phosphin xảy ra với
A. Các aa chứa lƣu huỳnh
B. Phosphoprotein
C. Lipoprotein
D. Phosphoprotein và nucleoprotein
9. Mùi tanh khi lipopro bị chuyển hóa là mùi của
A. Trimetylamin
B. Colin
C. Acidindolaxetic
D. Oxytrimetylamin
10. Phản ứng khử amin có mấy loại
A. 2B. 3C. 4D. 5
www.khotrithuc.com
11. Chọn đáp án sai: Methyl mercaptan có thể gây tác hại
A. Tổn thƣơng thận
B. Liệt cơ
C. Tổn thƣơng gan
D. Phù phổi
12. Aa nào bị khử amin nội phân tử
A. Alanine
B. Phenylamine
C. Acid glutamic
D. Aspartic acid
13. Chọn đáp án sai: Protein mô cơ gồm
A. Miozin
B. Miogen
C. Glibulin
D. Albumin
14. Khi đun nóng colagen trong nƣớc sau đó để nguội tạo thành
A. Không ảnh hƣởng
B. GlutinC. GelD. Sol đặc
15. Chọn đáp án sai. Elastin bền vững với
A. AcidB. KiềmC. EnzymD. Nhiệt độ
16. Sự biến đổi của thịt sau giết đƣợc chia làm mấy kỳ
A. 2B. 3C. 4D. 5
17. Chọn đáp án sai. Tê cóng sau giết của các bắp cơ là kết quả của các quá
trình:
A. Glycogen phân hủy tạo acid lactic
B. Glycogen phân hủy tạo glucid có tính khử
C. Phân hủy ATP
D. Tạo phosphin
18. Độ rắn mô cơ của các bắp cơ tê cóng là do biến đổi
A. Glycogen phân hủy tạo acid lactic
B. Glycogen phân hủy tạo glyco phân
C. Acid creatin phosphoric phân hủyTrắc nghiệm hoá sinh
D. Actin + myozyn tạo phức chất không tan
19. Thịt ở giai đoạn chín tới thƣờng mềm, thơm, tƣơi ngon là do:
A. Enzym proteaseB. Hydrat hóa
C. Acid lacticD. Enzym amylase
20. Thịt ở trạng thái tê cóng sau khi giết
A. Thích hợp nhất do chế biếnB. Tốt cho sức khỏe
C. Thích hợp để luộc D. Khó tiêu hóa bởi peptin
21. Tác dụng của quá trình chín tới
A. Có tính acid nhẹ
B. Ức chế đƣợc sự phát triển của VSV gây thối
C. Thịt có mùi thơm ngon, dễ tiêu
D. Tất cả đều đúng
22. Bổ sung cho hoàn chỉnh trong giai đoạn thịt chín tới
…Acid phosphoric + Hypoxanthin + Acid glutamic
www.khotrithuc.com
A. ProteinB. Lipid
C. NucleoproteinD. Glucid
23. Đây là giai đoạn nào
Actin + miozyn
Actomiozyn (không hòa tan)
A. Tê cóngB. Chín tới
C. Phân hủyD. Sự tự phân
24. Đây là quá trình gì:
Actomizyn Actin + myozyn (từ trạng thái co rút sang trạng thái suy yếu)
A. Tê cóng
B. Chín tới
C. Phân hủy
D. Sự tự phân
25. Nếu để thịt nguội không đúng cách, enzym trong thịt phát triển mạnh phân
hủy protein thành … hiện tƣợng này xảy ra ở nhiệt độ … và thiếu oxy (điền vào
dấu 3 chấm)
A. NH3 30o
C
B. H2S 40
0
C
C. NH3, H2S 30
0
C
D. NH3, H2S 40
0
C
26. Ở nhiệt độ bao nhiêu thì protein bị phân hủy thành NH3, H2S trong điều kiện
thiếu oxy
A. 20
0
C
B. 30
0
C
C. 40
0
C
D. 50
0
C
27. Sự tự phân đến giai đoạn nhất định thì thịt
A. Bị phân hủy một phần nhỏ và vẫn sử dụng đƣợcTrắc nghiệm hoá sinh
B. Bị hủy một phần lớn và không dùng chế biến
C. Bị phân hủy hoàn toàn
D. Tất cả đều đúng
28. Sự phân hủy thối rửa (hiện tƣợng ôi thiu) do:

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí