Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Trắc nghiệm địa lý kinh tế

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.43 M
  • Lần download: 31 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Trắc nghiệm địa lý kinh tế
  • Trắc nghiệm địa lý kinh tế
  • Trắc nghiệm địa lý kinh tế
  • Trắc nghiệm địa lý kinh tế
  • Trắc nghiệm địa lý kinh tế

Trắc nghiệm địa lý kinh tế

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.43 M Lần download: 31 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến mội người thư viện Trắc nghiệm địa lý kinh tế : Diễn đàn Sinh viên ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội Svhubt, cho biết thêm info Vutuan - TC10, cho biết thêm 52 một TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ KINH TẾ ĐỊA LÝ VIỆT NAM Câu một, ngoài ra ĐLKT là 1 môn Khoa Học Xã Hội, KHKT có đối tượng nghiên cứu: a, ý nữa Các hệ thống dân cư-kinh tế-xã hội b, ý nữa Các lãnh thổ, những ngành sản xuất, dân cư-xã hội c, kế tiếp là Mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội trên lãnh thổ d, bên cạnh đó Các hệ thống ngẫu nhiên dân cư-kinh tế-xã hội trên lãnh thổ Câu hai, ý nữa Khoa học địa lý kinh tế có mối quan hệ với: a, bên cạnh đó Nhiều ngành khoa học khác b, thêm nữa Các ngành khoa học địa lý c, cho biết thêm Trong hệ thống khoa học địa lý d, thêm nữa Các ngành khoa học kinh tế Câu 3, nói thêm Đối tư

Trắc nghiệm địa lý kinh tế tài liệu ôn tập cho sinh viên các khối ngành kinh tế

Tải tài liệu Trắc nghiệm địa lý kinh tế miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Trắc nghiệm địa lý kinh tế của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Diễn đàn Sinh viên ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội
Svhubt.info
TRẮC
NGHIỆM
ĐỊA
KINH
T
ĐỊA VIT NAM
Câu 1. ĐLKT mt môn Khoa Hc Hi, KHKT đối tượng nghiên cu:
a.
Các hthng dân cư-kinh tế-xã hi
b.
Các lãnh th, các ngành sn xut, dân cư-xã hi
c.
Mi quan h
gia điu kin tnhiên-kinh tế-xã hi trên lãnh th
d.
Các hthng tnhiên dân cư-kinh tế-xã hi trên lãnh th
Câu 2. Khoa hc địa kinh tế mi quan h vi:
a.
Nhiu ngành khoa hc khác
b.
Các ngành khoa hc địa lý
c.
Trong hthng khoa hc địa lý
d.
Các ngành khoa hc kinh tế
Câu 3. Đối tượng nghiên cu ca địa kinh tế là:
a.
Chung vi địa lý tnhiên
b.
Các hin tượng kinh tế xã hi
c.
Chung vi khoa hc kinh tế
d.
Các hin tượng phân bsn xut
Câu 4. Sinh viên kinh tế cn hc địa kinh tế để b sung kiến thc:
a.
Qun lý các ngành kinh tế trên tm vĩ
b.
Điu kin tnhiên – kinh tế – xã hi
c.
Sdng và qun lý theo lãnh th
d.
Qun lý sn xut trên tm vĩ
Câu 5. Đặc đim xu hướng chung ca nn kinh tế thế gii hin nay:
a.
Mi nước độc lp có xu hướng phát trin riêng
b.
Có sliên kết trong mt smt
c.
Xu hướng thng nht, phát trin đa dng, không đều, mâu thun
d.
Có xu hướng hi nhp, thng nht theo xu thế chính tr
Câu 6. Nguyên nhân nào ch yếu ca xu thế nn kinh tế thng nht:
Vutuan - TC10.52
1
Diễn đàn Sinh viên ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội
Svhubt.info
a.
Các quc gia cùng tn ti trên trái đất, nhu cu ca sn xut và tiêu dùng ngày càng tăng, các
nước trthành nhng mt xích ca nn kinh tế thế gii
b.
Do sn xut phát trin nhanh dn đến thiếu nguyên nhiên liu, thiếu kthut
c.
Do nhu cu tiêu dùng tăng nhanh, ưu chung hàng ngoi, ưu sự đa dng
d.
Mt snước có nhu cu sx và tiêu dùng ging nhau nên liên kết. Xây dng thtrường chung, liên
kết sn xut
Câu 7. Nguyên nhân nào ch yếu dn đến phát trin kinh tế không đều gia các nước.
a.
Mi quc gia, mi khu vc có điu kin tnhiên – kinh tế – xã hi khác nhau
b.
Là các nước thuc địa cũ, kthut kém phát trin
c.
Do quá trình phát trin trong lch s
d.
Do nông dân, tài nguyên tnhiên thiếu ht
Câu 8. Nguyên nhân ch yếu ca các mâu thun:
a.
phát trin không đều
b.
Nhng vn đề tn ti trong qúa trình lch s, quyn li dân tc bchèn ép
c.
Va chm quyn li dân tc, bnước ngoài can thip
d.
Nhng vn đề do chnghĩa thc dân cũ để li
Câu 9. Li thế nào quan trng nht hin nay để Vit Nam tham gia hi nhp nn kinh tế thế
gii:
a.
Vtrí địa lý thun li, điu kin tnhiên giàu có
b.
Tài nguyên thiên nhiên phong phú
c.
Nm trong khu vc đông nam á
d.
Đường li đổi mi, vi chính sách mca
Câu 10. Hn chế tn ti ln nht hin nay để Vit Nam tham gia hi nhp là:
a.
Trình độ lc hu vkhoa hc, kthut, qun lý
b.
Còn chu nhng hu quto ln dai dng ca chiến tranh
c.
Nhng hn chế ca cơ chế thtrường
d.
Mc sng thp, nhiu tnn xã hi
Câu 11. nh hưởng ca cách mng khoa hc-k thut hin đại đối vi đặc đim nn kinh tế thế
gii.
a.
Thúc đẩy và làm sâu sc hơn các đặc đim ca nn kinh tế thế gii
b.
Hình thành các ngành sn xut mi các nước đang phát trin
c.
To ra schênh lch ln ca nn kinh tế
d.
Hình thành shtrkthut ca các nước phát trin đối vi các nước khác
Câu 12. Đặc đim xu hướng nào quan trng nht trong nn kinh tế thế gii
a.
Đa dng
Vutuan - TC10.52
2
Diễn đàn Sinh viên ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội
Svhubt.info
b.
Mâu thun
c.
Thng nht
d.
Không đều
Câu 13. Các mi quan h kinh tế quc tế hin nay được biu hin :
a.
Sphân công lao động quc tế
b.
Chính sách đóng ca ca mt squc gia
c.
Chính sách bao vây cm vn ca mt squc gia
d.
Nhu cu phát triún ca các nước đang phát triún
Câu 14. Môi trường địa được hiu môi trường t nhiên vai trò:
a.
Tác động đến hot động sn xut ca con người
b.
Bao quanh con người, chu stác động ca sn xut – xã hi
c.
Tác động lên hot động xã hi ca con người
d.
Bao quanh con người và tác động vào sn xut xã hi
Câu 15. Môi trường tp hp các điu kin bên ngoài có:
a.
nh hưởng đến din biến và phát trin ca mt vt th, mt skin
b.
Chu stác động ca sn xut và con người
c.
Tác động đến toàn thloài người
d.
Tác động đến toàn btrái đất
Câu 16. Môi trường t nhiên bao gm:
a.
Các yếu ttnhiên tác động đến con người
b.
Các yếu ttnhiên, tài nguyên thiên nhiên
c.
Nhng yếu ttnhiên con người sdng vào sn xut
d.
Cơ svt cht kthut ca sn xut
Câu 17. Môi trường sng bao gm các yếu t t nhiên yếu t vt cht nhm to mi qh mt
thiết vi nhau
a.
Tác động vào đời sng kinh tế – xã hi
b.
Bao quanh con người, nh hưởng đến mi hot động ca con người, thiên nhiên
c.
Là cơ svt cht ca sn xut xã hi
d.
nh hưởng đến stn ti ca thiên nhiên
Câu 18. Thành phn nào ca môi trường đa dng nht v chng loi:
a.
Thch quyn
b.
Khí quyn
c.
Thuquyn
d.
Sinh quyn
Vutuan - TC10.52
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí