Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức - Mẫu đơn

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.12 M
  • Lần download: 6 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức - Mẫu đơn
  • Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức - Mẫu đơn

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức - Mẫu đơn

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.12 M Lần download: 6 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến mội người tài liệu Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức - Mẫu đơn : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , bên cạnh đó , ngày , ý nữa tháng , tiếp theo là 5 , kế tiếp là Mẫu đơn đăng ký dự tuyển nhân viên (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng sáu 5 2007 của Bộ Nội vụ) Tên tôi là: Nam, Nữ: Ngày sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc: Dân tộc: Trình độ đào tạo: Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào): Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch, thêm nữa tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia kỳ thi tuyển, cho biết thêm V

Tải tài liệu Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức - Mẫu đơn miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức - Mẫu đơn của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
.........., ngày ....... tháng ....... năm ........
Mẫu đơn đăng ký d tuyển viên chức
(Ban hành kèm theo Thông số 04/2007/TT-BNV
ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ)
Tên tôi là:
Nam, Nữ:
Ngày sinh:
Quê quán:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại liên lạc:
Dân tộc:
Trình độ đào tạo:
Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức,
ngạch........................ tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự
k
thi
tuyển.
Vì
vậy
tôi
làm
đơn
này
xin
đăng
ký
d
tuyển
tại
Hội
đồng
thi..............................................
.......................................................
Nếu
trúng
tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:
1. Bản khai lý lịch;
2. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
3. Bản chụp các văn bằng, chứng chi và các giấy tờ có liên quan khác (chưa
cần công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền), gồm:
....................................................................................................................................
...
4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4x6.
Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong
hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh
lại theo đúng quy định.
Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn,
điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn
bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết
quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ.
Kính đơn.
(Ký ghi h tên)

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí