Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Longman pronunciation dictionary study guide

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.01 M
  • Lần download: 36 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Longman pronunciation dictionary study guide

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.01 M Lần download: 36 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Longman pronunciation dictionary study guide miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Longman pronunciation dictionary study guide của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

1LONGMANPRONUNCIATIONDICTIONARYSTUDY GUIDEClare FletcherLongman 2Longman Group UK LimitedLongman House, Burnt Mill, Harlow,Essex CM20 2JE, Englandand Associated Companies throughout the world.© Longman Group UK Limited 1990All rights reserved: no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, ortransmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, orotherwise, without the prior written consent of the Publishers.ISBN 0 582 05386.2Set in Monophoto Century SchoolbookPrinted in Great Britainby Richard Clay PLC., Bungay, Suffolk. 3CONTENTSIntroductionPart A: Pronunciations and variants1. Characters used in phonemic transcription ex.1-82. What pronunciations are given: the layout of entries ex.9-113. Alternative pronunciationsDIAGNOSTIC EXERCISE ex.12ALTERNATIVES AT THE BEGINNING OF A WORD ex.13ALTERNATIVES AT TH E END OF A WORD ex.14ALTERNATIVES IN THE MIDDLE OF A WORD ex.15COMBINATIONS OF ALTERNATIVES ex.16ALTERNATIVE PRONUNCIA

MINH HỌA
  • Longman pronunciation dictionary study guide
  • Longman pronunciation dictionary study guide
  • Longman pronunciation dictionary study guide
  • Longman pronunciation dictionary study guide
  • Longman pronunciation dictionary study guide
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí