Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Longman pronunciation dictionary study guide

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.01 M
  • Lần download: 39 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Longman pronunciation dictionary study guide
  • Longman pronunciation dictionary study guide
  • Longman pronunciation dictionary study guide
  • Longman pronunciation dictionary study guide
  • Longman pronunciation dictionary study guide

Longman pronunciation dictionary study guide

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.01 M Lần download: 39 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến mội người thư viện Longman pronunciation dictionary study guide : 1 LONGMAN PRONUNCIATION DICTIONARY STUDY GUIDE Clare Fletcher Longman hai Longman Group UK Limited Longman House, Burnt Mill, Harlow, Essex CM20 2JE, England and Associated Companies throughout the world, kế tiếp là © Longman Group UK Limited 1990 All rights reserved: no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written consent of the Publishers, bên cạnh đó ISBN 0 582 05386, tiếp theo là hai Set in Monophoto Century Schoolbook Printed in Great Britain by Richard Clay PLC, nói thêm là , Bunga

This study guide enables readers to make the best use of the Longman Pronunciation Dictionary.
The dictionary and study guide together are a powerful aid to the study of English pronunciation.

Tải tài liệu Longman pronunciation dictionary study guide miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Longman pronunciation dictionary study guide của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

LONGMAN
PRONUNCIATION
DICTIONARY
STUDY
GUIDE
Clare Fletcher
Longman
1
Longman Group UK Limited
Longman House, Burnt Mill, Harlow,
Essex CM20 2JE, England
and Associated Companies throughout the world.
© Longman Group UK Limited 1990
All rights reserved: no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or
transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or
otherwise, without the prior written consent of the Publishers.
ISBN 0 582 05386.2
Set in Monophoto Century Schoolbook
Printed in Great Britain
by Richard Clay PLC., Bungay, Suffolk.
2
CONTENTS
Introduction
Part A: Pronunciations and variants
1. Characters used in phonemic transcription
ex.1-8
2. What pronunciations are given: the layout of entries
3. Alternative pronunciations
ex.9-11
DIAGNOSTIC EXERCISE
ex.12
ALTERNATIVES AT THE BEGINNING OF A WORD
ALTERNATIVES AT TH E END OF A WORD
ex.13
ex.14
ALTERNATIVES IN THE MIDDLE OF A WORD
COMBINATIONS OF ALTERNATIVES
ex.15
ex.16
ALTERNATIVE PRONUNCIATIONS INVOLVING THE SYMBOL
QUIZ ON ALTERNATIVE PRONUNCIATIONS
4. Inflected and derived words
ex.17
ex.18
ex.19-20
APPLICATION EXERCISES ON LAYOUT OF ENTRIES.
ALTERNATIVE PRONUNCIATIONS. INFLECTIONS AND DERIVED FORMS
5. Optional sounds
ex.21-22
SOUNDS SHOWN IN ITALICS: ELISION
SOUNDS SHOWN BY RAISED LETTERS: INSERTION
ex.23-26
ex.27
CONVERSATION FOR STUDY: OPTIONAL SOUNDS
6. Syllabic consonants
ex.28
ex.29-31
7. Compression
COMPRESSION INVOLVING A CONSONANT
ex.32-35
COM PRESSION INVOLVING A VOWEL
ex.36-37
CONVERSATION FOR STUDY: SYLLABIC CONSONANTS AND
COMPRESSION
ex.38
Part B: Stress in words and phrases
8. Pairs of words with different stress
9. Stress marking
ex.39-43
PRIMARY STRESS
SECONDARY AND PRIMARY STKKSS
ex.44-45
ex.46-47
TERTIARY STRESS
ex.48-50
MIXED PATTERNS
10. Stress shift
ex.51-53
ex.54-58
11. Compounds and phrases
12. Alternative pronunciations with different stress
ex.59-63
ex.64-66
13. Suffixes
Part C: Aspects of pronunciation in the dictionary
ex.67-69
14. American pronunciation
SIX DIFFERENCES BETWEEN BRITISH AND AMERICAN ENGLISH
ex.70-75
QUIZZES ON AMERICAN PRONUNCIATION
ex.76-77
TEXT FOR STUDY: AMERICAN PRONUNCIATION
15. Homophones
ex.78
ex.79
16. Abbreviations
17. Names of people and places
ex.80
ex.81
18. Assimilation
TEXT FOR STUDY: ASSIMILATION
ex.82-83
ex.84
19. Pronunciations derived by rule
20. Incorrect pronunciations
ex.85
ex.86
21. Combining forms
ex.87-88
Key to Exercises
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí