Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài tập - Lời Giải cụ thể Môn Xác Suất Thống Kê ( Đề Thi Giữa Kỳ)

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.08 M
  • Lần download: 871 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài tập - Lời Giải cụ thể Môn Xác Suất Thống Kê ( Đề Thi Giữa Kỳ)
  • Bài tập - Lời Giải cụ thể Môn Xác Suất Thống Kê ( Đề Thi Giữa Kỳ)
  • Bài tập - Lời Giải cụ thể Môn Xác Suất Thống Kê ( Đề Thi Giữa Kỳ)
  • Bài tập - Lời Giải cụ thể Môn Xác Suất Thống Kê ( Đề Thi Giữa Kỳ)
  • Bài tập - Lời Giải cụ thể Môn Xác Suất Thống Kê ( Đề Thi Giữa Kỳ)

Bài tập - Lời Giải cụ thể Môn Xác Suất Thống Kê ( Đề Thi Giữa Kỳ)

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.08 M Lần download: 871 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến mội người thư viện Bài tập - Lời Giải cụ thể Môn Xác Suất Thống Kê ( Đề Thi Giữa Kỳ) : Xác định biến tự nhiên, nói thêm Bài một, bên cạnh đó Cho hàm mật độ của biến tự nhiên X có dạng a) [ ] [ ] Ax khi x 0,một f (x) 0 khi x 0,một  ∈  =  ∉   b) [ ] [ ] A sin x khi x 0, f (x) 0 khi x 0,  ∈ π  =  ∉ π   c) [ ] [ ] một hai một hai A cos x khi x 0, f (x) 0 khi x 0,  π ∈  =  ∉   d) 4 một A khi x một f (x) x 0 khi x một  ≥  =     0 khi x , hai F(x) a b sin x khi x , hai hai một khi x hai với a, b là hằng số, thêm nữa a) Tìm a và b, tiếp theo là b) Với a và b tìm được ở câu a), tính hàm mật độ f(x) của X; [ ] Mod x ; [ ] Me x ; P X 4 π   >     , kế tiếp là Vectơ tự nhiên, nói thêm Bài sáu, kế tiếp là Số con trẻ sinh ra trong 1 tuần ở 1 làng A nào ấy là một

Bài tập và lời giải môn Xác Suất Thống Kê cho ngành CNTT

Tải tài liệu Bài tập - Lời Giải cụ thể Môn Xác Suất Thống Kê ( Đề Thi Giữa Kỳ) miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài tập - Lời Giải cụ thể Môn Xác Suất Thống Kê ( Đề Thi Giữa Kỳ) của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

0
0
0
2
1
1
2
0
0
0
p p
 
p p
 
4
Xác định biến ngu nhiên.
Bài 1. Cho hàm mt độ ca biến ngu nhiên X có dng
a) f(x) = Ax
khi
khi
x [0,1]
x [0,1]
b) f(x) = A sin x
khi
khi
x [0,p]
x [0,p]
c) f(x) = A cospx
khi
khi
x [0, 1 ]
x [0, 2]
d) f(x) = A x4
0
khi
khi
x 1
x < 1
Hãy xác định A. Tìm hàm phân phi xác sut ca X. Tính mX , sX , nếu có.
Bài 2. Tui thca mt loi bóng đèn nào đó là 1 biến ngu nhiên X (đơn vnăm) vi
hàm mt độ như sau
f(x) = kx2(4 x)
khi
khi
0 x 4
x [0,4]
a) Tìm k và vẽ đồ thf(x).
b) Tìm xác sut để bóng đèn cháy trước khi nó được 1 năm tui.
Bài 3. Trng lượng ca mt con vt 6 tháng tui là 1 biến ngu nhiên X (đơn vtính là
Kg) có hàm mt độ
f(x) = k(x2 1)
khi
khi
1 x 3
x [1,3]
a) Tìm k.
b) Vi k tìm được, tìm
(i) trng lượng trung bình ca vt 6 tháng tui,
(ii) hàm phân phi xác sut ca X,
(iii) tlvt chm ln, biết vt 6 tháng tui chm ln là vt có trng lượng
nhhơn 2Kg.
Bài 4. Cho hàm mt độ ca biến ngu nhiên X có dng
f(x) = acosx
khi
khi
x 2 , 2
x 2 , 2
a) Tìm a và xác định hàm phân phi xác sut F(x) ca X.
b) Tính xác sut để X nhn giá trtrong khong p ,p.
 
Bài 5. Cho biến ngu nhiên liên tc X có hàm phân phi
p
p p
p
 
4
0
F(x) = a + bsin x
1
khi
khi
khi
x < 2,
2 x 2,
x > 2
vi a, b là hng s.
a)
Tìm a và b.
b) Vi a và b tìm được câu a), tính hàm mt độ f(x) ca X; Mod[x]; Me[x];
P X > p.
 
Vectơ ngu nhiên.
Bài 6. Strem sinh ra trong mt tun mt làng A nào đó là mt đại lượng ngu
nhiên có phân bxác sut là
X
0
1
2
3
P
0,4
0,3
0,2
0,1
Sngười chết trong mt tun làng A là mt đại lượng ngu nhiên Y có phân
bxác sut là
Y
0
1
2
3
4
P
0,1
0,3
0,4
0,15
0,05
Gisrng X và Y độc lp.
a) Tìm phân phi xác sut đồng thi ca X và Y.
b) Tính P(X > Y).
Bài 7. Cho bng phân phi xác sut đồng thi ca X, Y như sau :
Y
4
5
X
1
0,1
0,06
2
0,3
0,18
3
0,2
0,16
a) Lp bng phân phi xác sut thành phn ca X và Y.
b) Lp bng phân phi xác sut có điu kin ca X và Y.
c) Tính covariance và hstương quan ca X và Y.
Tham số đặc trưng ca biến ngu nhiên.
Bài 8. Các đại lượng ngu nhiên X và Y có bng phân phi xác sut đồng thi như
sau
Y
1
2
3
X
1
0,12
0,15
0,03
2
0,28
0,35
0,07
a) Chng minh rng X và Y độc lp.
b) Lp bng phân phi xác sut ca Z = XY. Từ đó tính E(Z) và kim tra rng
E(Z) = E(X)E(Y) .
Bài 9. Cho X, Y là hai đại lượng ngu nhiên có phân bxác sut đồng thi như sau
Y
-1
1
X
-1
16
14
0
16
18
1
16
18
Hãy tính E(X), E(Y), cov(X,Y) và r(X,Y).
Bài 10. Cho X,Y là hai đại lượng ngu nhiên có phân bxác sut đồng thi như sau
Y
-1
0
1
X
-1
415
115
415
0
115
215
115
1
0
215
0
a) Tìm mX , mY , cov(X,Y) và r(X,Y).
b) X và Y có độc lp không ?
Bài 11. Có hai hp, mi hp đựng 6 bi. Trong hp mt có : 1 bi mang s1, 2 bi mang
s2, 3 bi mang s3. Trong hp hai có : 2 bi mang s1, 3 bi mang s2, 1 bi mang s
3. Rút tmi hp 1 bi. Gi X là sghi trên bi rút ra thp mt, Y là sghi trên bi rút
ra thp hai.
a) Hãy lp bng phân phi xác sut đồng thi ca V = (X,Y).
b) Bng phân phi xác sut lca X , Y.
c) Kvng, phương sai ca X , Y.
d) Hip phương sai, hstương quan.
Bài 12. Tung ba ln độc lp mt con xúc xc. Gi X là sln mt chn xut hin và Y
là sln mt lxut hin.
a) Lp bng phân phi xác sut ca X và Y.
b) Tính hstương quan r(X,Y). Nhn xét?

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí